Nieuws en actualiteiten

Lees het laatste nieuws over de ontwikkelingen op de campus

Begin februari start de herinrichting van de entree van het campusplein via de Van der Boechorststraat, de enige plek waar je met de auto de campus op kunt. De werkzaamheden duren van 2 februari tot 1 juni. Gedurende de werkzaamheden blijven campus en parkeergarage P3 bereikbaar. Fietsers worden gevraagd af te stappen. Gedurende de hele periode zijn de fietsenrekken langs de gevel van CCE en Gebouw MF afgesloten. Alternatieven zijn de fietsenstalling op het campusplein voor het W&N Gebouw of vanaf april in de fietskelder van het Nieuwe Universiteitsgebouw.  

Met de werkzaamheden aan de entree begint de eerste fase van de herontwikkeling en vergroening van het campusplein. Auto’s en fietsen gaan parkeren in de ondergrondse garage onder het Nieuwe Universiteitsgebouw. De verschillende vervoersstromen (voetgangers, fietsers en automobilisten) worden opnieuw ingericht, om een veilige verkeerssituatie te behouden.
Firma Brinkmann & Niemeijer Motoren BV wordt de leverancier die op de VU Campus zogenaamde DRUPS (door dieselolie aangedreven generatoren) gaat plaatsen en onderhouden. Woensdag 15 januari is het contract hiervoor met het Coördinatiecentrum Energie ondertekend. Dit is een grote stap in de energietransitie van de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC - locatie VUmc zoals beschreven in het Energiemasterplan 2035. Hierin is de transitie van de energiehuishouding naar een duurzame VU Campus beschreven. De VU werkt samen met het Amsterdam UMC aan een fossiele brandstofvrije campus in 2035. Op het gebied van energievoorziening werken zij aan het verminderen van de energievraag, het optimaliseren van de efficiëntie en aan het verduurzamen van de inkoop en opwekking van energie, onder meer door warmte-koudeopslag en inkoop van hernieuwbare energie.

Om zorg te dragen voor een ononderbroken voeding aan het op locatie noodzakelijke preferente elektriciteitsnet (een ononderbroken elektriciteitsvoorziening, ook als het openbare elektriciteitsnet in storing is), worden Diesel Rotary Uninterruptable Power Supply’s (DRUPS) ingezet. De DRUPS worden alleen gestart in geval van nood. Ten opzichte van de huidige situatie, waarin nu gasturbines draaien voor deze voorziening (warmte-kracht koppeling), wordt met deze stap een aanzienlijke slag gemaakt in de vermindering van CO2- en NOx emissies.

Coördinatiecentrum Energie
VU en Amsterdam UMC - locatie VUmc hebben alle energie-expertise en verantwoordelijkheden gebundeld in het Coördinatiecentrum Energie (CCE). Het CCE stuurt op de gehele energieketen van inkoop, opwekking, distributie en gebruik. De missie van het CCE is het realiseren van een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening die in staat is om op zo efficiënt mogelijke wijze nu en in de toekomst alle gebouwen op de VU Campus te voorzien van de benodigde energie.
Fietsen op de campus en in de fietsenstallingen die voor verwijdering in aanmerking komen, krijgen begin januari een waarschuwingskaart. Je hebt tot 24 januari de tijd om je fiets weg te halen. Op 25 januari worden alle fietsen met een rode waarschuwingskaart afgevoerd.

Ruimte voor andere fietsen
Twee keer per jaar worden fietswrakken en langdurig ongebruikte fietsen in de fietsenstallingen en op het VU terrein verwijderd. Indien nodig worden de sloten doorgeknipt. Op deze manier ontstaat er weer voldoende ruimte voor fietsen die wél in gebruik zijn.

Welke fietsen worden verwijderd?
Fietsen waaraan duidelijk te zien is dat zij al geruime tijd niet meer in gebruik zijn. Het zijn fietsen waar essentiële onderdelen aan ontbreken of kapot zijn of zachte banden hebben. Soms zijn ze verroest en bedekt onder een dikke laag stof.

Mis je je fiets na 25 januari?
Dan kun je bij de Servicedesk FCO (Hoofdgebouw 0B-01, 020-59 85 777) nagaan of je fiets voorkomt op de lijst van verwijderde fietsen. Fietsen die op de lijst staan, worden teruggegeven. Mogelijk ontstane schade aan de fiets wordt niet vergoed. Medio 2020 gaan alle verwijderde fietsen naar een goed doel.

29 december stond in Het Parool een interview met Dennis Lodder over de cactussen in de Botanische tuin Zuidas. In de tuin staan meer dan tienduizend stuks, van meer dan duizend verschillende soorten. Het is de grootste collectie cactussen van Nederland, opgebouwd uit cactussen die vijftig jaar geleden in het wild zijn verzameld, toen dat nog mocht. De collectie is gegroeid door uitwisselingen met andere hortussen, en doordat bij de douane in beslag genomen cactussen hier ook terecht zijn gekomen. Inmiddels kan er geen cactus meer bij. Lees het artikel >

Het ontwerp van het nieuwe Onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit heeft het duurzaamheidheidscertificaat BREEAM-nieuwbouw ontvangen. Het gebouw behaalde de score excellent.

Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties.

Certificering niet vanzelfsprekend
Door onder meer de bijzondere onderzoeksfaciliteiten was een excellent-certificering bij dit gebouw niet vanzelfsprekend. In het gebouw komt onder andere verfijnde meetapparatuur die absoluut trillingsvrij moet staan. En dit terwijl de omgeving juist veel trillingen voortbrengt: in de directe omgeving liggen zowel tram- en treintrajecten en de ringweg van Amsterdam. Voor onder andere de laboratoria is extra klimaatbehandeling nodig.

Thijs Hendriks, projectleider: “Binnen BREEAM behaalde het gebouw minder punten op het onderdeel ‘materialen’ dan onze andere gebouwen, want er zijn veel heipalen en dikke betonnen damwanden tot wel 30 meter diep nodig om het gebouw helemaal trillingsvrij te krijgen. De vloeren zijn dik en voor de extra klimaatbehandeling zijn specifieke installaties noodzakelijk. Ondanks deze verzwarende eisen zijn wij er toch in geslaagd het materiaalgebruik zoveel mogelijk terug te dringen door slimme gewichtbesparende constructieve oplossingen.”

Duurzaam ontwerp
Een hele serie oplossingen en maatregelen compenseert de lagere score op ‘materialen’. Op de onderdelen ‘management’, ‘gezondheid en comfort’, ‘energie’, ‘transport’, ‘water’, ‘afval’ en ‘landgebruik en ecologie’ presteert het gebouw allemaal prima tot uitmuntend. Veel daglicht, ionisatie van de lucht, pv-panelen, LED-verlichting, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie (warmte koude opslag) dragen daaraan net zo goed bij als waterbesparend sanitair, goede mogelijkheden voor afvalscheiding, vleermuiskasten en een groen dak met bijenhotels.

Sustainable Development Goals
De vernieuwing van de campus gebeurt stapsgewijs en zo duurzaam mogelijk. Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek, wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie en een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. De VU Campus heeft nu zeven gebouwen in gebruik met een duurzaamheidscertificaat. De VU wil in de toekomst de kosten voor huisvesting en energiegebruik terugdringen en in 2035 fossielvrij zijn. Dat betekent 100% aardgasvrij in combinatie met 100% duurzaam opgewekte elektriciteit.

Het nieuwe universiteitsgebouw is een multifunctioneel gebouw. De begane grond en lagere etages zijn voor onderwijs en voorzieningen, op de hogere etages vindt onderzoek plaats en is de faculteit gehuisvest.

Het gebouw is casco opgeleverd en momenteel wordt de inbouw geplaatst. De verhuizing naar verdiepingen 7 t/m 12 staat gepland van begin november tot de week voor kerst. Dit zijn met name kantooromgevingen voor onderzoekers/docenten en promovendi, en enkele onderzoekslaboratoria. De inhuizing start op de 11e verdieping waarna 10, 9, 8 en 7 volgen. Elke week is er een verdieping aan de beurt. Verdieping 12 wordt als laatste in gebruik genomen.

De lagen 0 – 7 worden deels na de inhuizing van de kantoorverdiepingen in gebruik genomen en hebben een onderwijs en onderwijsinnovatieve opzet, met ruimte voor college, werkgroepen, (zelf)studie, Network  Teaching & Learning, het Universitair Centrum Gedrag en Bewegen (UCGB) en mixed classrooms. Het onderwijs in de ‘vlakke’ onderwijszalen start februari 2020.

De ‘schuine’ collegezalen - waarvan sommige ook gebruikt worden als theater- en filmzalen worden later opgeleverd en daarmee later in gebruik genomen. Die eerdere planning was september 2020, maar omdat we die planning niet met zekerheid kunnen halen plannen we de ingebruikname een semester later (per februari 2021), zodat studenten niet midden in het semester hoeven te wisselen van lokalen. Voor de programmering van cultuurfuncties is van belang dat dit ook op een logisch moment in het culturele seizoen wordt gerealiseerd. Met de partners is hierover goede afstemming.

Meer informatie over het Nieuwe Universiteitsgebouw >

collegezaal_nu

De Zuidas is inmiddels grotendeels 'verhard' door de intensieve bebouwing, waardoor de riolering de afvoer van hemelwater bij heftige regenbuien niet altijd meer aankan. Waterberging op platte daken draagt bij het aan het bufferen van water tijdens deze buien. Op een van de daken van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU is al een polderdak aangelegd om water te bufferen. Op het Hoofdgebouw wordt nu ook een polderdak aangelegd om de wateroverlast te verminderen. De werkzaamheden zijn half augustus gestart.

Polderdak Nieuwe Universiteitsgebouw

polderdak_nu

Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam - directie Zuidas publiceren jaarlijks het Duurzaamheidsverslag Zuidas, met hierin de belangrijkste initiatieven en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. 11 april werd de zevende editie gepresenteerd.

Extra stappen naar duurzaamheid
Nu de urgentie voor verregaande maatregelen tegen klimaatverandering steeds meer evident wordt, zetten ook Zuidasbedrijven en lokale overheid extra stappen om duurzamer te opereren. Zo zijn ze bijvoorbeeld in 2018 samen overgestapt op groene energie, focussen we op afvalreductie en werken ze aan efficiënt en duurzaam laten bezorgen van bestellingen. 

VU scoort goed
De VU doet het goed op verschillende thema's:

 • Openbare ruimte
  VU is onderdeel van veiligheidsplatform Zuidas ten behoeve van de veiligheid in de openbare ruimte. De tentoonstelling ‘Op en onder de campus' wordt genoemd in relatie tot de ontwikkeling van de openbare ruimte. Zuidas ontwikkelde zich de afgelopen jaren van een leeg onbebouwd gebied tot een dynamisch woon- en werkgebied. De VU maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen kenniskwartier.
 • Gebouwen
  O|2 Labgebouw behaalde het Breeam certificaat. Het Nieuwe Universiteitsgebouw wordt genoemd als multifunctioneel duurzaam gebouw.
 • Energie
  Veel aandacht wordt besteed aan de warmte-koude opslag (WKO) van de VU.
 • Afval & Circulariteit
  VU is koploper in Zero Waste Zuidas.
 • Water & Groen
  VU deed mee met de 'Week zonder vlees'.
De parkeergarage onder het Nieuwe Universiteitsgebouw biedt plaats aan circa 600 auto's en 1.600 fietsen. Het parkeerdeel werd 1 april in gebruik genomen, de fietsenstalling gaat later open.Handig om te weten:
 • De garage is uitsluitend toegankelijk voor abonnementhouders en bezoekers van VU, VUmc en ACTA.
 • Het adres is Van der Boechorststraat 5a, je bereikt de garage via de campusingang Van der Boechorststraat ('MF straat').
 • De naam van de garage is P3 VU Campus, zo wordt het ook op de ANWB-borden vermeld.
 • Er zijn 24 laadplekken voor elektrische auto’s en 6 invalideplekken.
 • Er zijn twee voetgangersuitgangen: aan de De Boelelaan en het Campusplein.
 • Het parkeertarief bedraagt 1€ per 17 minuten. Er kan contant, met pin- of creditkaart betaald worden.
 • De kortings- of waardekaarten VU-VUmc zijn ook in deze garage te gebruiken.
 • Het toegangssysteem voor deze garage werkt met kentekenherkenning, dit bevordert de in- en uitrijsnelheid. De 200 abonnementhouders zijn inmiddels benaderd om hun kentekengegevens door te geven. Ook krijgen zij een nieuwe parkeerpas die als backup dient als het kenteken niet herkend wordt door bijvoorbeeld een vervuilde kentekenplaat of als je gebruik maakt van een andere auto.
Meer informatie over P3 VU Campus >
join_the_pipeHet thema is dit jaar 'Leaving No One Behind' (zorg voor waterveiligheid voor ieder). De VU draagt structureel haar steentje bij aan het creëren van schoon drinkwater voor mensen in ontwikkelingslanden.

Projecten waar de VU aan meedoet:
 • Made blue 
  663 miljoen mensen op aarde hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Daar doen we samen wat aan: een liter voor een liter. Elke consumptie die uit een koffieautomaat komt, zorgt voor net zoveel schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. In 2018 heeft de VU 283.691 liter schoon drinkwater gedoneerd aan Made Blue. Met dit aantal geven wij 28 kinderen op school en 1 gezin thuis toegang tot schoon drinkwater voor de komende 10 jaar.
 • Earth water 
  Sinds kort is in de vending machine van de VU Earth water verkrijgbaar en hoef je geen PET-fles met water te kopen. Earth water is verpakt in een duurzame verpakking. Earth Water staat bovendien 100% van de nettowinst af aan waterprojecten in Azië en Afrika.
 • Join the pipe
  Op veel plaatsen op de campus vind je Join the pipe punten. Het bijbehorende hervulbare waterflesje kun je kopen in de vending machine op de VU. Met de opbrengsten van de flessen en tappunten in Europa zet Join the Pipe waterprojecten op in ontwikkelingslanden. Voor iedere BOGO-Bottle die wordt verkocht, wordt een fles aan een schoolkind in een ontwikkelingsland gedoneerd.
Wegens werkzaamheden wordt metro 51 vanaf 3 maart 2019 tot eind 2020 tussen Station Zuid en Amstelveen vervangen door bus 55. Route: Station Zuid - De Boelelaan/VU - Oranjebaan en verder. Voor de haltes tussen de VU en Oranjebaan neem je tram 5. Lees meer >

Tijdelijke-openbaar-vervoer-per-3maart2019
breeam

De VU heeft een BREEAM-NL In Use certificaat voor het laboratorium gebouw O2 behaald. Het O|2 Labgebouw (op de kruising De Boelelaan-Gustav Mahlerlaan) is gecertificeerd met de scores Excellent. De BREEAM-NL voor bestaande Hoger Onderwijsgebouwen is in 2015 opgestart door de Dutch Green Building Council in samenwerking met de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven en Saxion Hogescholen.

Het O|2 Labgebouw is ontwikkeld en ontworpen in de tijd dat BREEAM zelf nog in de opstartfase zat, een duidelijke BRL was toen nog niet voorhanden. Tijdens het ontwerp en de bouw had VU bouwdirecteur John van Houten duurzaamheid hoog in het vaandel. Verschillende gebouwinstallaties zijn onderzocht en beoordeeld door het Ontwerpteam en VU-Consultancy. Wat nu beloond wordt met een BREEAM Excellent score.

Betrokken personen vanuit de VU waren John van Houten, Willem Verduyn, Ilko van Genderen (BREEAM Expert, foto) en Hannah van der Leij (BREEAM Assessor, Built2Live Den Haag).