Nieuws en actualiteiten

Lees het laatste nieuws over de ontwikkelingen op de campus

Amsterdam Bouwt: Big, Bigger, Zuidas. Over de expansie en make-over van hét zakendistrict van Amsterdam. Wat gaat er allemaal gebeuren?

Met de aanleg van de Zuidasdok, de uitbreiding van de Zuidas en flinke ingrepen in het RAI-gebied ligt de grootse bouwput van Amsterdam het komende decennium aan de zuidkant van de stad. Het district waar nu voornamelijk kantoren staan, wordt omgetoverd tot een levendig woon- en werkgebied. Het uiteindelijk resultaat belooft indrukwekkend te worden. Meer hoogbouw van internationale allure, de A10 die in een tunnel onder de grond verdwijnt, een park op het dak van diezelfde tunnel, een flinke uitbreiding van Station Zuid. In dit programma zetten direct betrokkenen hun plannen uiteen. Hoe vernieuwend zijn de verschillende projecten? En hoe zorgen we ervoor dat het modernste stuk Amsterdam zich niet vervreemd van zijn omgeving? Met o.a. Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus Organisatie van de VU.

Maandag 21 januari, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 Amsterdam: Big, Bigger, Zuidas

Wegens werkzaamheden wordt sneltram 51 vanaf 3 maart 2019 tot eind 2020 tussen Station Zuid en Amstelveen vervangen door bus 55. Route: Station Zuid - De Boelelaan/VU - Oranjebaan en verder. Voor de haltes tussen de VU en Oranjebaan neem je tram 5. Lees meer >
Voor alle goederen en diensten waarvoor nu een btw-tarief van 6% geldt, geldt vanaf 1 januari 2019 een btw-tarief van 9%. Dit betekent dat de prijzen in de restaurants en koffiecorners aangepast worden. Bij de diverse locaties zullen de nieuwe prijzen in januari gecommuniceerd worden.
Vanwege de toenemende autodrukte op het campusterrein regelt met ingang van 2 januari een terreincoach de toegang. Alleen bevoegden en aangemelde wagens kunnen het campusterrein op. De terreincoach is dagelijks tussen 07.00 en 14.30 uur bij de slagboom van de Van der Boechorststraat aanwezig. Hij verwijst bezoekers naar het loading doc (voor laden en lossen) en eventueel naar een passende parkeerplek.

Wagens die het terrein op mogen zijn uitsluitend van leveranciers op de preferred supplierslijst, leveranciers met een pasje, auto’s die zijn aangemeld bij de Servicedesk FCO, leden van het College van Bestuur en mindervaliden. Per leverancier wordt maximaal 1 wagen per dag toegelaten. De wagen moet voorzien zijn van een bedrijfslogo, personenauto’s worden niet toegelaten. Wanneer alle parkeerplekken bezet zijn, wordt de bezoeker doorverwezen naar de parkeerplaatsen op straat en/of P2.

Voor meer informatie of het aanmelden van wagens kunt u contact opnemen met de Servicedesk FCO (020-5985777 of servicedesk.fco@vu.nl)

o229 november 2018

De VU heeft een Excellent score op het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In Use voor het O|2 Labgebouw behaald.

De BREEAM-NL voor Hoger Onderwijsgebouwen is in 2015 opgestart door de Dutch Green Building Council in samenwerking met de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven en Saxion Hogescholen.

BREEAM-certificeringen bestond al voor kantoorgebouwen. Gebouwen voor hoger onderwijsinstellingen kennen naast kantoren vooral onderwijs- en collegeruimten en laboratoria. Om dit soort gebouwen toch volledig te kunnen certificeren conform de BREEAM-NL richtlijn, werd in 2015 de werkgroep BREEAM-NL In Use voor Hoger Onderwijsgebouwen gestart. In 2016 had de VU de primeur met Initium, het eerste Hoger Onderwijsgebouw dat Excellent scoorde.

Het O|2 Labgebouw is ontwikkeld en ontworpen in de tijd dat BREEAM nog in de opstartfase zat. Tijdens het ontwerp en de bouw had John van Houten (Bouwdirecteur VU) duurzaamheid hoog in het vaandel. Verschillende gebouwinstallaties zijn onderzocht en beoordeeld door het Ontwerpteam en VU-Consultancy. Wat nu beloond wordt met een BREEAM Excellent score.

campustentoonstellingExpositie VU Hoofdgebouw, rond de Aula, 1 november 2018 tot 18 januari 2019

Vanaf 1 november tot 18 januari kun je bij de expositie ‘Op en onder de Campus’ een kijkje nemen onder de VU-campus. Ook zie je wat er de afgelopen 1.000 jaar gebeurde op de bovenste lagen van de grond - en wat er nog te gebeuren staat. Van de ontginning van Buitenveldert tot en met de bouw en de verdere ontwikkeling van de VU Campus.

Boringen tot wel 162 meter diep
In 2017 werden voor het aanleggen van een Warmte-Koude-Opslag (WKO) op de VU Campus diepe boringen tot wel 162 meter gedaan. Simon Troelstra, gepensioneerd Universitair Hoofddocent Aardwetenschappen, zorgde dat deze buitenkans optimaal voor de wetenschap werd benut. Hij vroeg boorbedrijf Tjaden om bij elke meter van de boring een zakje sediment te verzamelen. Drie studenten Geologie analyseerden voor hun bachelorscriptie onder begeleiding van Troelstra en collega Kees Kasse de bodemmonsters. De conclusies zie je in de expositie.

Meer informatie >

congresTweedaags congres met als doel reflectie op geschiedenis en toekomst van universiteitscampussen, in het bijzonder de VU-campus en haar relatie tot de Zuidas.

De Vrije Uni­ver­siteit en de Zuidas groeien snel naar elkaar toe, op weg naar een cen­trale speler en economisch ken­nis­cen­trum van het metropool­ge­bied Am­s­ter­dam. Geza­men­lijk staan ze boven­dien voor één van de groot­ste bouwop­gaves van Ned­er­land, waarin bedri­jf­sleven, on­der­wijs en weten­schap gemengd zullen wor­den met wonen, sport, cul­tuur en horeca. Welke toekom­stvisies schuilen hi­er­achter, in ruimtelijk en maatschap­pelijk opzicht? Is er een gemeen­schap­pelijke agenda? Maar ook: waar liggen de gren­zen? Is weten­schap te koop? Dit tweedaags con­gres stelt vra­gen over verleden, heden en toekomst van de re­latie tussen de VU en de Zuidas, tussen uni­ver­siteit en bedri­jf­sleven. Dag 1 (29 no­vem­ber) is gewijd aan cam­pu­son­twik­kel­ing in his­torisch per­spec­tief, dag 2 (30 no­vem­ber) aan beleid en re­flec­tie ten aanzien van de toe­nader­ing van de VU en de Zuidas.

Meer in­for­matie en aanmelden >

De restaurants en koffiebars op de VU zijn er om te eten, te studeren, te overleggen en elkaar te ontmoeten. Er is nu een website met informatie over de restaurants zoals weekmenu’s en openingstijden: http://www.vu-horeca.nl/

restaurant

De VU is deze week gestart met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw onderzoeksgebouw op het terrein van de voormalige Schoolwerktuinen. In deze eerste fase worden voorbereidingen getroffen om de aan- en afvoer van het toekomstig bouwverkeer op en naar de bouwplaats in goede banen te leiden. Om de werkzaamheden op het terrein efficiënt en veilig uit te kunnen voeren kan het voorlopig niet door derden worden gebruikt. Om deze reden heeft de VU ook het tijdelijke contract met het Green Living Lab niet kunnen verlengen. Het lab heeft het terrein inmiddels volgens afspraak terug opgeleverd aan de VU.

Vanuit de Campusontwikkeling is uitgangspunt dat we zo zuinig mogelijk omgaan met onze omgeving. Het groen op het terrein waar ook het Green Living Lab tijdelijk was gevestigd, proberen we zo veel mogelijk te behouden zodat we er in de toekomst weer van kunnen genieten. We onderzoeken of we delen van het terrein al tijdens de bouw weer kunnen openstellen voor publiek. Ondertussen blijven we ons inzetten voor een groene campus. Dat is van belang voor een prettige werk- en studieomgeving in de stad. Lees meer >

3D is een meerdimensionale vrijplaats gericht op de versterking van een veilige en inclusieve universitaire gemeenschap, waar iedereen welkom is en alles bespreekbaar. 3D@VU is de nieuwe ruimte in het hart van de VU Campus (ruimte G095 in W&N), waar alles draait om Dialoog, Debat en Diversiteit. Het College van Bestuur heeft een werkgroep onder leiding van Ruard Ganzevoort ingesteld om bij te dragen aan een inclusieve en veilige universiteitscampus. De VU rekent het tot haar academische (en pedagogische) verantwoordelijkheid om gevoelige en maatschappelijke vraagstukken te agenderen die de samenleving en universiteitsgemeenschap verdelen. Hier kan iedereen verbonden aan de VU zich voor aanmelden. De werkgroep heeft een klankbordgroep ingericht bestaande uit zes studenten en zes medewerkers met een brede spreiding qua gender, geaardheid, etnische afkomst en religieuze achtergrond. Deze klankbordgroep heeft onder andere als taak adviseren over de programmering van 3D.

3D

Tussen 22 oktober t/m 15 november worden de automaten vernieuwd en is alleen nog (contactloos) betalen met je betaalpas mogelijk. Met de komst van de nieuwe koffie/thee-, frisdrank- en snackautomaten verdwijnt betalen met de Digitale Portemonnee. Heb je nog saldo op je VU-pas en/of blanco-pas maak je saldo op en laad zo min mogelijk op via de Magna Carta apparaten. Het terugstorten van saldo is niet mogelijk!

Wat betekent de komst van nieuwe automaten voor jou als:

 • VU-medewerker
  • Warme dranken halen met de medewerkerspas blijft kosteloos en kan ook contactloos 
  • De opties thee en koud water komen te vervallen in de automaten, behalve in de openbare gebieden 
  • De optie heet water blijft bestaan in de nieuwe automaten, waarbij alle automaten worden voorzien van losse theezakjes
 • VU-student
  • De Digitale Portemonnee verdwijnt definitief in deze periode; kijk voor de definitieve planning op www.vu.nl/horeca
  • Heb je nog saldo op je VU-pas en/of blanco-pas maak je saldo op en laad zo min mogelijk op via de Magna Carta apparaten. Het terugstorten van saldo is niet mogelijk!
  • Voor het kopiëren en betalen van je printen kun je nog wel saldo op je collegekaart zetten via Xafax PinPoint

Met contactloos betalen kiest de VU voor een makkelijker en veiliger betalingssysteem. 

De campus van de VU is levendig met academische evenementen als de opening van het academische jaar, Dies Natalis en een uitnodigend publiek evenementenprogramma met het VU Summerbreak Festival, het On the Rooff Film Festival en openlucht festival Open Air georganiseerd door de Griffioen en filmtheater Rialto. Ook is het mogelijk om in samenwerking met Rialto 'Film on demand' te organiseren op de VU. De gastvrije campus van de VU host graag symposia, congressen en evenementen van gastpartijen en biedt daar verschillende representatieve ruimtes voor aan.