VU campus

Actuele werkzaamheden op en rond de campus
De VU Campus wordt vernieuwd. Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst moderne onderwijs- en onderzoek voorzieningen te garanderen. De campus moet voor studenten en medewerkers ook gastvrij, veilig en comfortabel zijn.
Naast de realisatie van nieuwe gebouwen worden de al bestaande gebouwen waar nodig verbouwd. De overlast wordt tot een minimum beperkt, maar is niet helemaal te voorkomen.

Fietspad De Boelelaan - Van der Boechorststraat afgesloten tot 31 maart 2018
Het fietspad aan De Boelelaan ter hoogte van OZW is wegens werkzaamheden afgesloten tot 31 maart 2018. Daarna zal de gemeente starten met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte tussen de Van der Boechorststraat en OZW.

Verbouwwerkzaamheden in gebouw MF   
Vanaf 1 oktober wordt de volgende fase in het continueringsplan Medische Faculteit gestart. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor huisvesting van onderwijs, (droog) onderzoek van diverse onderzoekgroepen en opleidingen op het gebied van de medische-, gedrags, bewegings en gezondheidswetenschappen.

C-vleugel begane grond en ABCD-vleugels verdieping 1-4
Tot eind maart 2018 worden de C-vleugel op de begane grond en de A-, B-, C- en D-vleugels van verdiepingen 1 t/m 4 geüpgradet. De laboratoria zijn inmiddels naar het O|2 labgebouw verhuisd. Het onderwijs dat hier gegeven werd, is elders in de Medische Faculteit of op de Campus ondergebracht. Voor diverse zit-werkplekken zijn tijdelijk alternatieve oplossingen gevonden in het MF gebouw.

De ABCD-vleugels worden gelijktijdig aangepakt. Daardoor zijn tijdens de verbouwing in het pand diverse gangen en liften niet toegankelijk, omdat ze in het bouwgebied liggen. Concrete gevolgen zijn:
- Geen toegang via zij-ingang C-vleugel (Campus plein)
- GHJ-vleugel alleen bereikbaar via trappenhuis/lift G
- Ruimtes C470-474-478 alleen bereikbaar via lift A -> gang verdieping 5 -> trap C
- Lift A stopt alleen op verdieping -1, 0-5-6
- Lift C is buiten gebruik
12.10.2017
Vertraging werkzaamheden in de Van der Boechorststraat/ ingang VU Campus
Het VU medisch centrum realiseert aan de Van der Boechorststraat een Imaging Center en een Diagnostisch Centrum. Deze gebouwen worden aangesloten op het warmte- en koudenet van het Coördinatiecentrum Energie (CCE ), gelegen op de VU Campus. Daarvoor moeten er leidingen van het CCE door de Van der Boechorststraat naar de nieuwbouw gelegd moeten worden. Daarnaast moeten de waterleiding in de Van der Boechorststraat, in opdracht van Waternet, over een lengte van ca. 140m worden verstaalt.
De werkzaamheden aan de warmte- en koudeleidingen in de Van der Boechorststraat worden uitgevoerd ter hoogte van de inrit van het campusterrein VU (P3). Het verstalen van de waterleiding wordt uitgevoerd vanaf De Boelelaan tot voorbij de inrit van het campusterrein (P3).
Gepland was om alle werkzaamheden half oktober af te ronden, maar het werk heeft door een aantal tegenslagen vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind november gereed zijn. Dan zal ook de doorgaande route voor de fietsers en de voetgangers langs de oneven zijde van de Van der Boechorststraat van het Kinderdagverblijf tot aan de inrit VU-Campus weer hersteld zijn.
30.10.2017


We zien elkaar op de VU Campus

De VU heeft een gastvrije, centrale campus op de Amsterdamse Zuidas. De campus huisvest talent, wetenschappelijke staf en beschikt over uitstekende faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. De VU Campus is een plek waar mensen zich thuis voelen, elkaar tegen komen en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Daarnaast is het door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, een grootstedelijke ontmoetingsplek die goed bereikbaar is. De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De VU campus is volop in ontwikkeling en vormt zich naar de vragen en behoeftes van deze tijd. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm in de foyers, werktuinen en coffeecorners. Met de komst van studentenwoningen en een uitgebreider sport- en cultuurprogramma, is de campus een stad in de stad.


English: a new campus