Onderzoeksgebouw VU - locatie Schoolwerktuinen

Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw van 27.000 m2 en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten nodig voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur en R&D faciliteiten voor samenwerking met derden. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties. Het gebouw is ontworpen door CEPEZED.

Feiten en cijfers

In 2022 staat de opening van het nieuwe onderzoeksgebouw van de VU gepland. De bouw start in het derde kwartaal van 2019. Samen met het 0|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw is het onderzoeksgebouw de vervangende nieuwbouw voor het verouderde W&N gebouw, dat in de nabije toekomst grotendeels wordt afgebroken.

Het gebouw is voorzien op de plek van de voormalige Schoolwerktuinen aan de De Boelelaan, naast het O|2 Labgebouw. 

Factsheet >

Factsheet_SWT