Nieuw Universiteitsgebouw

Bezoekadres

De Boelelaan 1111
1081 HV Amsterdam

Het door Team V Architectuur ontworpen duurzame, innovatieve en multifunctionele gebouw wordt in 2020 officieel geopend. Het beslaat 31.000 m3 en is samen met het O|2 Labgebouw en het Onderzoeksgebouw VU de vervangende nieuwbouw voor het W&N gebouw. De gebruikers zijn de bètaonderzoeksgroepen zoals informatici en wiskundigen. Collegezalen zijn ook geschikt als theater- en filmzalen voor Rialto en Griffioen. Het hart van het gebouw is een atrium. Op de begane grond komen een grand café en diverse publieke voorzieningen.

Multifunctioneel

In het gebouw komen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen. Studenten en medewerkers van met name de bètawetenschappen gaan hier werken en onderzoek doen. Het atrium op de begane grond wordt een levendige plek waar plaats is voor horecagelegenheden en andere voorzieningen zoals winkels. Onderwijsruimten zijn ook geschikt als theater- en filmzalen. Onder het gebouw is een parkeergarage voor circa 600 auto's en 1.600 fietsen.

Duurzaam

Het Nieuwe Universiteitsgebouw is een duurzaam gebouw dat de ambitie heeft om te voldoen aan de criteria voor het keurmerk Breeam Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen en met behulp van de toekomstige bewoners verder uitgewerkt. Zo onstaat een leefbaar, energiezuinig en levensduur bestendige omgeving.

Vanuit de gedachte dat planten en dieren medegebruikers zijn van het gebied, heeft het gebouw een flora- en faunadak dat een verrijking is voor de natuur.

Maximaal duurzaam bouwmateriaal, natuurlijke energiebronnen (warmte en koude opslag), energiezuinige lichtbronnen en energiezuinige apparatuur zoals liften, roltrappen, armaturen, waterbesparend sanitair maken het gebouw optimaal duurzaam.

Toekomstbestendig

Door haar transparante vormgeving heeft het gebouw een gastvrije uitstraling. Het innovatieve ontwerp bevat een flexibele indeling waardoor het goed kan inspelen op de veranderende wensen en behoeften van gebruikers in de toekomst.

Parkeren en fietsenstalling

Vanaf 1 april 2019 is de Campus een centrale ondergrondse parkeergarage rijker: P3 VU Campus. De garage ligt onder het Nieuwe Universiteitsgebouw. Dit betekent betere parkeerfaciliteiten voor cliënten, bezoekers en medewerkers van de VU Campus. De 3-laagse parkeergarage biedt plek aan 600 auto's. Er zijn 24 oplaadpalen voor elektrische auto's en zes mindervalideplekken. Naast de parkeergarage is er ook een fietsenstalling voor 1.600 fietsen die later geopend wordt.

Factsheet

In de factsheet lees je meer over vloeroppervlak, verwacht water- en energieverbruik en planning. Factsheet >