IT en telefonie

Een deel van de IT-voorzieningen van de VU zijn ook beschikbaar voor studenten zonder VUnetID, externe organisaties en bezoekers. 

Bezoekers van de VU (zonder gastvrijheidsovereenkomst en VUnetID) kunnen gebruik maken van:

Externe organisaties
Onder externe organisaties worden organisaties verstaan die voor minimaal 50% van hun kosten afhankelijk zijn van andere (commerciële) bronnen van inkomsten dan die van de universiteit, of die voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • De organisatie staat niet op de jaarrekening van de Vrije Universiteit of de organisatie wordt niet structureel gefinancierd door het ministerie van OC&W. 
  • De organisatie is groter dan 25 fte.
  • Het netwerk van de organisatie wordt niet beheerd door de Vrije Universiteit.

Externe organisaties kunnen gebruik maken van:

  • Het datanetwerk, zie VU- netwerk vast voor externen (VUnet - inlog vereist)
  • Telefonie, zie VU- telefonie vast (VUnet - inlog vereist)

Wilt u als organisatie van deze diensten gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de servicemanagers van IT via servicemanagement.it@vu.nl.

IT Servicedesk
Geopend op werkdagen 8.00-18.00 uur
T: 020 59 80000   
E: servicedesk.it@vu.nl
Centrale balie: hoofdgebouw 0A-11 (van 9 tot 17 uur)