Digitale colleges (info voor docenten)

Wat? 
Veel VU-faculteiten bieden digitale colleges aan bij het onderwijs. Deze op video opgenomen colleges kunnen studenten terugzien op internet. De UB ondersteunt de videoregistratie van colleges.

'Digitale colleges' is een verzamelnaam voor diverse varianten van collegeopnames. De VU kent twee varianten: mét video-opnames van de docent (weblectures) of zonder video-opnames van de docent (slidecastcolleges). In het laatste geval zien studenten alleen de presentatie van de docent (Powerpoint, sheets, foto's, websites etc.) en horen daarbij zijn of haar stem.

Als docent kun je dus kiezen.

Bekijk een weblecture, van filosoof Ad Verbrugge (november 2011).
Links in beeld het opgenomen college met de docent en rechts de slides die hij gebruikte, waarmee je ook door de weblecture heen kunt navigeren.

Weblecture Ad Verbrugge

Hoe?
Hoe maak ik een digitaal college? En hoe komt het daarna op internet? Lees in ons overzicht hoe snel en makkelijk dat gaat.
Hergebruiken van andermans materiaal is natuurlijk ook mogelijk. Meer informatie hierover eveneens in het overzicht.

Waarom?
Studenten gebruiken de opgenomen colleges vooral om colleges nogmaals te bekijken of om een gemist college in te halen. Maar ook als extra studiemiddel bij moeilijke stof. 

Je kunt een weblecture of slidecastcollege inzetten met verschillende doelen (lees verder).

Download voor meer informatie de flyer Digitale collegesDownload voor meer informatie de flyer Slidecastcolleges 

Meer informatie 
Lees meer over de inzet van digitale colleges in het onderwijs op www.weblectures.nl.