Students-4-Students@VU

 Students-4-Students@VU beeld vu.nl

Via Students-4-Students@VU is het mogelijk om een studiemaatje aan te vragen, die kan helpen als het moeilijk is de draai op de VU te vinden of als het alleen even niet lukt.

Studiemaatjes zijn er bijvoorbeeld voor studenten met een (functie)beperking, (chronische) ziekte of psychische klachten. Het vraagt vaak veel energie van iemand met een (functie)beperking, (chronisch) ziekte of psychische klachten om alles in zijn of haar eentje te moeten uitzoeken en sommige studenten hebben even een steuntje in de rug nodig.
Het kan zijn dat er studievertraging is opgelopen (of dreigt op te lopen) en met de hulp van een studiemaatje kan deze vertraging beperkt of voorkomen worden.

Ook een student die te maken heeft met bijvoorbeeld tijdelijke (moeilijke) omstandigheden, zich eenzaam voelt of aansluiting bij andere studenten mist en wat hulp nodig heeft, kan een aanvraag indienen voor een studiemaatje. Een studiemaatje kan een student weer betrekken bij de studie door bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten te ondernemen en contacten te leggen met medestudenten.

Vaak kan een klein steuntje in de rug enorm veel helpen.

Contact

Aanmelden,
meer weten
Een student die een studiemaatje wil ontvangen of een studiemaatjes wil zijn kan contact opnemen met studiemaatjes.soz@vu.nl 
Foto KarinKarin Waanders
Studentendecaan
Coördinator Students-4-Students@VU