Regeling Profileringsfonds

Als je studievertraging oploopt is het mogelijk een financiële tegemoetkoming te krijgen voor je studie. Hiervoor is sinds 1 september 2015 de regeling Profileringsfonds van kracht.
Je vindt de regeling onderaan deze pagina.

Voor wie is de regeling Profileringsfonds?
Tijdens je studie kunnen er omstandigheden zijn waardoor je studie vertraging oploopt. De regeling Profileringsfonds is opgedeeld in 4 delen, hieronder kun je zien welke omstandigheid onder welk deel valt:

Deel 1: Overmacht

Overmachtssituatie, zoals ziekte of zwangerschap en bevalling, bijzondere familieomstandigheden of een handicap of chronische ziekte.

Deel 2: Specifieke situaties

Een onvoldoende studeerbare opleiding, een niet-bekostigde masteropleiding of studenten die een bijzondere prestatie leveren op het gebied van sport of cultuur.

Deel 3: Advies en medezeggenschap

Werkzaamheden als lid van een medezeggenschapsraad, opleidingscommissie of toehoorder van een faculteitsbestuur.

Deel 4: Studentenorganisaties

Lidmaatschap van een bestuur van door de VU erkende stichtingen en verenigingen.


Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, moet je aan een aantal algemene voorwaarden voldoen; lees voor eventuele specifieke voorwaarden de regeling goed door.

Financiële ondersteuning wordt verstrekt aan een student die:
a. Als gevolg van omstandigheden, zoals in deze regeling omschreven, studievertraging oploopt in een studiejaar waarin hij is ingeschreven aan de VU als voltijdstudent voor een opleiding waarvan hij het afsluitend examen nog niet heeft afgelegd en
b. Aan de VU collegegeld heeft betaald en
c. Die een bacheloropleiding volgt, indien niet meer dan vier jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving in enige bacheloropleiding aan de VU of
d. Die een éénjarige masteropleiding volgt, indien niet meer dan twee jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving in enige masteropleiding aan de VU of
e. Die een tweejarige masteropleiding volgt, indien niet meer dan drie jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving in enige masteropleiding aan de VU of
f. Die een driejarige masteropleiding volgt, indien niet meer dan vier jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving in enige masteropleiding aan de VU en
g. Niet al aan de VU een afsluitend examen heeft afgelegd in een andere opleiding van hetzelfde niveau. 
(Voorwaarden c t/m g zijn niet van toepassing voor Deel 4).

Meldingsprocedure en aanvraag Profileringsfonds Deel 1 en Deel 2
Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning ben je verplicht om binnen drie maanden melding te maken van de mogelijke studievertraging bij een studieadviseur. Je hoeft dus nog geen vertraging te hebben opgelopen. Meld je je pas bij de studieadviseur terwijl je al vertraging hebt opgelopen, dan wordt de studievertraging gerekend vanaf drie maanden voor de melding. De studieadviseur stuurt je eventueel door naar een studentendecaan. Neem dus op tijd contact op met je studieadviseur, zodra je mogelijk vertraging gaat oplopen.
Lees voordat je aanvraag in gaat dienen de Uitvoeringsregeling goed door. Daarin staat vermeld hoe je de aanvraag kunt indienen en welke documenten je moet meesturen. Je vindt de Uitvoeringsregeling in het overzicht hieronder.

Let op: voor de aanvraag moet je documenten (bijv. doktersverklaring) meesturen. Vraag deze documenten op tijd aan en wacht niet tot de dag van de deadline! Lees hier welke documenten je moet toevoegen.
Je aanvraag wordt pas in behandeling genomen door de Commissie Profileringsfonds als deze helemaal compleet is.

Je doet een aanvraag tot financiële ondersteuning bij de Commissie Profileringsfonds. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina en lever de bijbehorende documenten in. Let op: heb je toegang tot VU-net, dan moet je gebruik maken van de formulieren op VU-net.
Aanvragen voor studiejaar 2018/19 kunnen na afloop van het studiejaar worden ingediend: van 1 september 2019 tot 15 januari 2020. De aanvraagformulieren vind je bij 'Documenten' (zie onderaan).

Aanvraag ProfileringsfondsDeel 3 en Deel 4
Aanvragen voor studiejaar 2018/19 kunnen niet meer worden ingediend.

Voorziening Aanvullende Ondersteuning Fulltime Besturen
Bestuur jij fulltime? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra bijdrage uit het Profileringsfonds. Lees hier de voorwaarden.
Je vraagt de Aanvullende Ondersteuning tegelijkertijd aan met je bestuursbeurs. Het aanvraagformulier voor de Voorziening Aanvullende Ondersteuning wordt elk jaar in augustus door de Commissie Profileringsfonds toegezonden aan verenigingen en medezeggenschapsleden die daarvoor in aanmerking komen.

FOS
Als je jouw studievertraging al vóór 1 september 2015 gemeld hebt bij de studentendecaan, dan val je nog onder de FOS-regeling (Financiële Ondersteuning Studenten). Neem voor vragen over de FOS-regeling en voor het uitbetalingsformuler contact op met de Commissie Profileringsfonds via profileringsfonds.dsz@vu.nl.

Documenten

Regeling Profileringsfonds 2018-2019


Regeling Profileringsfonds 2019-2020

Toelichting wijzigingen regeling Profileringsfonds 2019-2020

In dit document vind je de Regeling Profileringsfonds.

 

Hier vind je de Regeling die van toepassing is m.i.v. 2019-2020. Let op: PF-verzoeken zijn na afloop van 2019-2020 in te dienen!

Uitvoeringsregeling 2018-2019

Uitvoeringsregeling 2019-2020

In dit document vind je o.a. de termijnen voor het aanvragen en de stukken die aangeleverd moeten worden.

Uitvoeringsregeling 2019-2020: plaatsing volgt.

Toekenning gelden Profileringsfonds 2018-2019


 

In dit document vind je informatie over de uit te keren bedragen per onderdeel.

Aanvraagformulier, deadlines en behandeltermijn

Indienen van aanvragen Profileringsfonds deel 1 en deel 2 voor studiejaar 2018/19 is niet meer mogelijk.

De behandeltermijn van de Commissie Profileringsfonds is 15 weken, maar het streven is om de complete aanvragen binnen 10 weken te behandelen.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder je jouw complete aanvraag hebt ingediend, hoe eerder je het besluit zult ontvangen.