Schoonheid, ziekte en verval: Venetië in romans en films

Docenten en organisatie


Het cursusprogramma wordt verzorgd door prof. dr. Arko Oderwald en dr. Sofie Vandamme. Indien door onvoorziene omstandigheden een of beide docenten niet aanwezig zijn, wordt geschikte vervanging gezocht. Het inzetten van een andere docent is geen geldige reden tot annulering door de deelnemer.

De docenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. Zij begeleiden ook de wandelingen.

arko oderwaldSofie van Damme
dr. Arko Oderwald
dr. Sofie Vandamme
     

Organisatorische begeleiding 
Vanuit de VU gaat drs. Carolien van Bergen (algemeen coördinator HOVO Amsterdam) mee voor de organisatorische ondersteuning en voor noodgevallen. Zij spreekt Italiaans en heeft ervaring als reisbegeleidster. Er wordt echter enige zelfredzaamheid van u verwacht als het gaat om eenvoudige problemen die u zelf kunt oplossen of aankaarten bij de receptie.