Schoonheid, ziekte en verval: Venetië in romans en films

Annuleringsvoorwaarden


Bij annulering door HOVO-deelnemers en Honoursstudenten worden de volgende kosten in rekening gebracht:

tot en met 15 april 2016€ 20 administratiekosten per persoon                                   
van15 april t/m 1 juli    € 375 voor HOVO-deelnemers, € 100 voor Honoursstudenten
2 juli t/m 1 augustus    75% van de cursusprijs
vanaf 2 augustus     100% van de cursusprijs


Annulering door Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam behoudt zich het recht voor om tot en met 1 mei de cursus te annuleren op grond van een te klein aantal deelnemers. U ontvangt uiterlijk tussen 1 mei en 15 mei bericht of de cursus doorgaat. Wij adviseren u pas na bericht vanuit de VU uw vliegticket te boeken.

In-de-plaatsstelling
Bij annulering door deelnemers hebt u het recht een vervanger aan te dragen. Eventuele extra kosten (bijvoorbeeld extra gebruik eenpersoonskamer) zijn voor rekening van de vervanger.

Aansprakelijkheid en overmacht
De Vrije Universiteit is verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus.

De Vrije Universiteit is op geen enkele manier verantwoordelijk voor uw heen- en terugreis naar en van Venetië alsmede de eventuele gevolgen hiervan, zoals bijvoorbeeld het missen van een vlucht. De Vrije Universiteit is evenmin aansprakelijk voor gevolgen van het verblijf op San Servolo (Venice International University), noch voor gevolgen van het verblijf in Venetië die zich voordoen gedurende de cursus.

Afbreken van de cursus
Als u als deelnemer niet geheel gebruik maakt van het cursusprogramma, maaltijden, overnachtingen van HOVO Amsterdam/Honours programma of eerder dan bedoeld huiswaarts keert om gezondheidsredenen of om andere redenen, of te stoppen met deelname om wat voor reden dan ook, anders dan door toedoen van HOVO Amsterdam/Honours, vervalt uw recht op restitutie van reeds overgemaakte gelden.

Annuleringsverzekering
Wij adviseren u een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Een reisverzekering is verplicht, ook als u via uw normale ziektekostenverzekering al (gedeeltelijk) voor geneeskundige kosten in  het buitenland bent verzekerd. Meestal dekt een gewone ziektekostenverzekering niet alle werkelijk gemaakte kosten. Belangrijker nog is dat in geval van nood de afwikkeling geschiedt via een Alarmcentrale, wat sneller en efficiënter werkt dan bij uw gewone verzekering.
Verzekeringskosten zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

Geen ANVR of SGR
De dienstlevering beperkt zich tot het aanbieden van een cursusprogramma, maaltijden en accommodatie in Venetië. Daarom is geen lidmaatschap van de ANVR en SGR van toepassing.