Governance for Society

Banner Governance for Society

Professionals van nu (werkzaam in de publieke of semipublieke sector) beschikken niet alleen over specifieke vakkennis maar behoren ook vanuit een breder perspectief hun werk te organiseren en eventueel leiding te kunnen geven en (maatschappelijke) problemen binnen hun werksituatie op te lossen. Daarom werken aan de VU de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (RCH), de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) en de School of Business and Economics (SBE) samen bij multidisciplinaire leergangen, masterclasses en cursussen voor professionals. Wetenschappelijke inzichten en praktijkonderzoek vanuit meerdere wetenschappen worden gecombineerd zodat professionals over meer competenties beschikken om goed leiding te geven en problemen binnen hun organisatie tot oplossing te brengen. De opleiding de aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid is hier een voorbeeld van.

Opleidingen en masterclasses voor professionals in de (semi-)publieke sector

In het kader van Governance for Society kunt u bij de VU terecht voor de volgende multidisciplinaire opleidingen en masterclasses:

 • Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
  Voor professionals werkzaam bij gemeenten en lokale organisaties, de politie, het OM en/of de Belastingdienst, die aan de aanpak van lokale ondermijning werken.

  Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Waar vroeger de zorg voor orde en veiligheid primair een overheidstaak was, is er nu een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking. Deze opleiding leert u over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe u de noodzakelijke samenwerking kunt organiseren.

 • Opleiding De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers
  Voor gemeentejuristen

  Gemeentejuristen moeten niet alleen de bestuursrechtelijke leerstukken beheersen, maar ook op een effectieve manier om kunnen gaan met politici, bestuurders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In deze leergang wordt u getraind in de toepassing van uw juridisch instrumentarium binnen de bestuurlijke en politieke omgeving. Juridische inzichten en sociaalwetenschappelijke inzichten worden hierbij met elkaar verbonden, waardoor u over een dieper inzicht in uw organisatie gaat beschikken en uw handelingsrepertoire vergroot.

 • Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
  Voor ervaren professionals bij gemeenten en bij organisaties die met gemeenten samenwerken

  Uit onderzoek blijkt dat gemeenten burgers vaak vanuit wantrouwen benaderen en dat een interne reflex is om meer regels te maken en meer controle in te bouwen. Dat kan heel anders. Organisaties waarbinnen professionals met vertrouwen met elkaar en met hun omgeving omgaan, functioneren effectiever en ‘responsiever’. In deze opleiding leert u hoe u minder vanuit regels en controle en meer vanuit vertrouwen leiding kunt geven of organiseren, en hoe u dit kunt toepassen binnen uw eigen werksituatie.

 • Masterclasses voor raadsleden - Grip op uw gemeente
  Voor startende en zittende raadsleden en griffiers

  In drie dagen gaat u met topdocenten van de VU intensief aan de slag met het brede palet van kennis en vaardigheden waarover u als gemeenteraadslid vandaag de dag dient te beschikken. Vanuit verschillende invalshoeken (bestuurskundig, juridisch en financieel) wordt u geïnformeerd en bijgespijkerd over de grote thema’s en ontwikkelingen in het publieke domein en wat die voor u betekenen in uw rol als raadslid, zodat u stevig bent toegerust om uw raadstaken uit te voeren.