Studenttevredenheid (NSE)

De tevredenheid van studenten wordt ook gemeten via de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE wordt gebruikt om aankomende studenten te helpen bij hun studiekeuze en het is daarnaast een belangrijke informatiebron over de kwaliteit van het onderwijs binnen de VU. 

De uitkomsten van de NSE worden op het niveau van opleidingen, faculteiten en de VU als geheel beschikbaar gesteld via MIVU. Op alle niveaus vindt er vervolgens een analyse plaats en spelen de uitkomsten hiervan een rol in de kwaliteitszorgcyclus van het onderwijs. Sinds 2013 is de VU over de hele linie hoger gaan scoren in de NSE. Sterke punten zijn de inhoud en algemene vaardigheden die studenten opdoen tijdens hun studie. Zwakke punten zijn de voorbereiding op de beroepsloopbaan en informatievoorziening aan studenten.