Opleidingscommissies

Elke opleiding aan de VU, of groep van opleidingen, heeft haar eigen Opleidingscommissie (OLC). In de OLC zitten zowel studenten als docenten, die gezamenlijk  gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding, zoals het curriculum, de kwaliteitszorg, studentbegeleiding en de Onderwijs en Examenregeling (OER). 

Opleidingscommissies zijn waardevol omdat studenten en docenten in een relatief informele sfeer kunnen overleggen over verbeterpunten van de opleiding en in direct contact staan met de studenten en docenten van de opleiding.

De OLC heeft sinds september 2017 op bepaalde onderdelen van de Opleidings- en Examenregeling instemmingsrecht gekregen. In de nieuwe format OER zijn de medezeggenschapsbevoegdheden van de OLC inzichtelijk gemaakt. De format OER wordt door de centrale beleidsafdeling beschikbaar gesteld aan de faculteiten als hulpmiddel bij het opstellen van de OER van de opleiding.

De format OER is, evenals informatie over de OLC en hoe je aan te melden, is te vinden op VUnet (inlog nodig).

Modelregeling opleidingscommissies 2017 (per 1 september 2017)
Handreiking opleidingscommissies 2017 (per 1 september 2017)