Faculteiten

In het besturingsmodel staat beschreven hoe de facultaire onderwijsorganisatie is ingericht. De meeste faculteiten hadden, toen het in 2015 werd vastgesteld, het besturingsmodel onderwijs al grotendeels ingevoerd. Met de faculteiten die bij vaststelling van het model nog niet aan alle aspecten ervan voldeden, heeft het College van Bestuur van de VU afspraken gemaakt over het tijdsbestek waarin zij dat alsnog zullen doen.

De medezeggenschap is zo georganiseerd dat elke bestuurlijke laag in de VU een eigen vorm van inspraak heeft. Op het niveau van de faculteit overleggen de facultaire studentenraad (FSR) en de onderdeelcommissie met de decaan.