Voorzieningenbeleid

Het voorzieningenbeleid van de VU beoogt een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs te leveren. Een goede werk- en leeromgeving stimuleert docenten en studenten om beter te presteren en de voorzieningen moeten het behalen van de ambities uit het instellingsplan en de onderwijsvisie mogelijk maken. Het voorzieningenbeleid binnen de VU wordt integraal opgepakt. Voorbeelden van deze integrale aanpak zijn de inrichting van een digitale tentamenzaal, het inrichten van ruimten voor intensieve studentbegeleiding en het optimaliseren van het gebruik van studieplekken met behulp van StudySpot, een applicatie voor de mobiele telefoon waarmee studenten kunnen zien waar studieruimte en computers beschikbaar zijn.