Docentprofessionalisering

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) geldt als minimumvereiste voor alle onderwijsgevende functieniveaus van het wetenschappelijk personeel (WP) en geldt sinds 2010 als voorwaarde voor een aanstelling in vaste dienst. In de BKO komen, naast didactische basisvaardigheden en multiculturele competenties, ook de VU onderwijsvisie en de persoonlijke reflectie op het academisch handelen door docenten aan de orde. 

Daarnaast kent de VU het traject naar de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) als vervolg op de BKO. Het doel van de SKO-opleiding is het bekrachtigen van (potentiële) senior docenten in de verschillende rollen die zij binnen het onderwijs vervullen, om zo de kwaliteit van het onderwijs te versterken. 

De VU heeft de afgelopen twee jaar de leergang onderwijskundig leiderschap (LOL) ingekocht, georganiseerd door het Center of Excellence in University Teaching (CEUT) van de Universiteit Utrecht. De leergang is bestemd voor wetenschappelijk medewerkers op regiefuncties in het onderwijs en geeft hen de bagage mee om als onderwijskundig leider binnen een faculteit te kunnen opereren. Vanaf juni 2016 wordt deze leergang intern door de VU georganiseerd.  

Engelse taalvaardigheid is een basisvoorwaarde voor docenten die in het Engels doceren. Alle docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen, worden getoetst op hun Engelse taalbeheersing. Indien de docent de vereiste score niet behaalt, volgt bijscholing.