Het profiel van de docent en de academische loopbaan

De verbondenheid tussen onderwijs en onderzoek kenmerkt de academie. De VU verbindt onderzoek en onderwijs behalve in het curriculum ook nadrukkelijk in de academische loopbaan. Iedere wetenschapper, ook een wetenschapper waarbij de loopbaan een sterkere focus heeft op onderwijs, moet een basis hebben in onderzoek en deze basis moet gedurende de loopbaan worden onderhouden. Daarnaast is het niet mogelijk om academisch carrière te maken zonder aantoonbare ervaring en proeve van bekwaamheid in het onderwijs. Dit wil echter niet zeggen dat de onderwijs- en onderzoeksprestaties van een individueel staflid op elk moment van hetzelfde niveau moeten zijn. Onderwijs- en onderzoeksprestaties kunnen ten opzichte van elkaar variëren, waarbij het mogelijk is die prestaties onderling te compenseren. 

In 2015 heeft de VU het Raamwerk Onderwijsprestaties vastgesteld. Daarmee liep de VU voorop in het beter in balans brengen van onderwijs en onderzoek in een wetenschappelijke loopbaan. Sindsdien is het raamwerk opgenomen in het tenure track beleid van de VU en in het aanstellings- en bevorderingsbeleid van een toenemend aantal faculteiten.

Dit draagt er toe bij dat:

  • De erkenning en zichtbaarheid van onderwijs en onderwijsprestaties in een wetenschappelijke loopbaan zijn vergroot;
  • De professionele ontwikkeling van wetenschappers op het gebied van onderwijs beter wordt ondersteund;
  • Het loopbaanperspectief is versterkt voor die wetenschappers die zich richten op de kwaliteit van en het vernieuwen van het onderwijs, tot op het hoogste niveau in de organisatie. 

De VU biedt daarnaast wetenschappers die zich bijzonder inzetten voor het onderwijs de mogelijkheid om carrière te maken tot op het niveau van hoogleraar. Er dient dan sprake te zijn van prominentie en/of een excellente prestatie op het gebied van onderwijs binnen het profiel van een hoogleraar. Hiermee waardeert de VU sleutelposities op het gebied van onderwijs tot op het hoogste academische niveau binnen de organisatie. De VU heeft inmiddels 7 hoogleraren met een onderwijsprofiel benoemd.