University Research Fellow

URFcarousselgroot2017


Het University Research Fellowship is bedoeld voor een selecte groep VU-wetenschappers van internationale naam en faam. De universiteit toont hiermee haar waardering voor de uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties van onze topwetenschappers. Zij mogen een excellente student naar keuze (uit binnen- of buitenland) belonen met een University Research Fellow die de naam van de topwetenschapper draagt. De uitverkoren student ondersteunt de wetenschapper gedurende maximaal een jaar bij zijn of haar onderzoek of onderwijsactiviteiten. Het programma gaat in september 2018 van start.

De volgende laureaten zijn uitgenodigd om een fellow te selecteren voor het URF-programma:

Yvette van Kooyk 2018
Yvette van Kooyk
VU medisch centrum - Moleculaire celbiologie
Jolanda van der Velden 2018
Jolanda van der Velden
VU medisch centrum - Fysiologie
Dorret Boomsma 2018
Dorret Boomsma
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen - Biologische Psychologie
Serge Dumoulin 2018
Serge Dumoulin
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen - Cognitieve Psychologie 
foto: Marcel Bakker
Eus van Someren
Faculteit der Bètawetenschappen - Integratieve Neurofysiologie
Kjeld Eikema 2018
Kjeld Eikema
Faculteit der Bètawetenschappen - Ultrasnelle Laserfysica en Precisiemetrologie
Paola Gori Giorgi 2018
Paola Gori-Giorgi
Faculteit der Bètawetenschappen - Theoretische Chemie 
Wim Ubachs 2018
Wim Ubachs
Faculteit der Bètawetenschappen - Atomaire, Moleculaire en Laser Fysica
Erwin Peterman 2018
Erwin Peterman
Faculteit der Bètawetenschappen - Fysica van levende systemen - Moleculaire Biofysica
foto: Reinier Gerritsen
Maurice Crul
Faculteit der Sociale Wetenschappen - Sociologie - Identiteit, Diversiteit en Inclusiviteit

Bert Klandermans 2018
Bert Klandermans
Faculteit der Sociale Wetenschappen - Sociologie - Sociale verandering en Conflicten
Halleh Gorashi 2018
Halleh Ghorashi
Faculteit der Sociale Wetenschappen - Sociologie - Identiteit, Diversiteit en Inclusiviteit
Aanmelden voor een VU -Ghorashi- fellowship 2018-2019 is niet meer mogelijk.
Piek Vossen 2018
Piek Vossen
Faculteit der Geesteswetenschappen - Computationele Lexicologie
Bert Menkveld 2018
Albert Menkveld
School of Business and Economics - Financiën

De bovenstaande wetenschappers worden door hun collega's erkend vanwege hun uitzonderlijke bijdrage aan hun vakgebied met de volgende beurzen of onderscheidingen: