Wim van Westrenen

 

De ontdekking van de maan

Stenendeskundige Wim van Westrenen wil weten hoe de maan werd wat ze is. Hij stopt – tegenwoordig niet meer zelf – steenmonsters in een hogedrukpers en probeert zo het recept te achterhalen.

Koop eens een taart en probeer te achterhalen hoe hij is gemaakt. Hoeveel eieren, hoeveel boter, of toch margarine? Hoe lang in de oven, en bij welke temperatuur? Dat is wat petroloog oftewel stenendeskundige Wim van Westrenen en zijn medewerkers doen bij de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. Niet met een taart, maar met de maan. En niet met een oven, maar met een hogedrukpers van 1500 kilo. In die pers stoppen de petrologen kleine monstertjes van gemalen steen. Bij een temperatuur van meer dan 1500 graden Celsius en een druk van 30.000 atmosfeer bootst het apparaat de omstandigheden na van vele kilometers onder de oppervlakte van de aarde en de maan. “De vraag is: welke gesteentesamenstelling moet ik bij welke temperatuur en druk smelten om zo een lava te maken die ik op een bepaalde plaats heb gevonden? Dan weet ik hoe de lava is ontstaan, dus hoe de omstandigheden binnen in de aarde of de maan waren tijdens de vorming.” Via allerlei omwegen kunnen Van Westrenen en zijn collega’s zo de geschiedenis van de maan ontsluieren.

> Lees het volledige interview met Wim van Westrenen

Wim van Westrenen sprak op 26 juni 2013 als tweede University Research Chair-hoogleraar zijn oratie Volle maan uit. Meer kennis over het inwendige van planeten is essentieel om de geologische geschiedenis van planeten te achterhalen, en om zo uiteindelijk verbanden te leggen tussen de evolutie van planeten en hun ontstaan. Wim van Westrenen illustreert de rol van het inwendige in het ontstaan en de evolutie van planeten met voorbeelden van recent VU-onderzoek naar de geschiedenis en het ontstaan van de Maan.