VU Startpremie 2018

Startpremie 2017

Kandidaten
De VU Startpremie is een persoonsgerichte premie. Het heeft tot doel bij te dragen aan de aantrekkingskracht van de VU op internationale wetenschappers. De startpremie biedt een goede basis om de werkzaamheden aan de VU te starten.
Onder internationaal wordt verstaan:
-  Kandidaten met een niet-Nederlandse nationaliteit;
-  Kandidaten met een Nederlandse nationaliteit die een substantieel deel van hun loopbaan in het buitenland hebben doorgebracht.
De premie geldt voor toekomstig of recent aangesteld wetenschappelijk personeel. Kandidaten zijn of worden aangesteld in de periode oktober 2017 tot en met april 2018.

Nominatiegerechtigden
Kandidaten kunnen alleen worden voorgedragen door de decanen van de Vrije Universiteit; onderzoekers kunnen niet zelf aanvragen. VUmc is uitgesloten van deelname, ACTA ontvangt 50% van de premie.

Financiering
De VU Startpremie bedraagt €30.000 per laureaat. De VU Startpremie kan geheel naar eigen inzicht worden besteed door de kandidaat. Daarbij kan gedacht worden aan investeringen in infrastructuur, database, student-assistenten of promotietrajecten, congressen of het volgen van opleiding.
De premie wordt in één tranche overgemaakt.

Deadline
Deadline voor het voordragen van kandidaten is maandag 26 februari 2018.