Begeleidingstrajecten

De VU ondersteunt onderzoekers die meedoen aan NWO subsidieprogramma’s Vernieuwingsimpuls (veni, vidi, vici) en aan ERC grants (starting, consolidator, advanced en synergy). Deze onderzoekers kunnen gebruik maken van een begeleidingstraject. Dit traject verschilt per subsidieprogramma, maar bestaat in hoofdlijnen uit de volgende elementen:

 • Informatiebijeenkomsten: voorlichting over het subsidieprogramma en daarbij behorende VU ondersteuning.
 • "Go/No go" advies; na invullen van een  "feasibility formulier" maken we een inschatting over de kansen op een bepaalde onderzoeksubsidie.
 • Workshop onderzoeksaanvraag schrijven: workshop over het schrijven van een goed gestructureerd en kansrijk voorstel.
 • Adviessessies: bespreking van onderzoeksaanvragen in een VU adviescommissie: een groep excellente wetenschappers die ervaring heeft met het binnenhalen van externe subsidies en/of ervaring als commissielid van nationale en internationale subsidieprogramma’s.
 • Presentatietrainingen: workshop presenteren gevolgd door een simulatie-interview.

De begeleidingstrajecten zijn gratis toegankelijk voor alle VU onderzoekers en onderzoekers buiten de VU die zich op de VU willen vestigen. Voor het volgen van de workshop Veni onderzoeksaanvraag schrijven vragen we je om eerst een formulier in te vullen met details over je onderzoeksvoorstel en je CV. Vraag dit formulier aan door een e-mail te sturen naar supportprogrammes@vu.nl of supportprogrammes@vumc.nl .

Voor meer informatie zie:Vernieuwingsimpuls support programme document

 

16 maart 2018  
ERC grants 2018 en 2019Starting Grant     Consolidator GrantAdvanced GrantSynergy Grant
ERC deadlinemidden oktober 201815 februari 2018 en midden februari 201930 augustus 2018 en eind augustus 2019midden november 2018
VU deadlinen.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
VU voorlichtingsmiddagMedior voorlichtingsmiddag 29 maart 2018n.n.b.n.n.b.n.v.t.
Workshop "writing a successful Grant Proposal"n.n.b.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Adviesessies
 • β-wetenschappen en Levenswetenschappen n.n.b.
 • α-wetenschappen en γ-wetenschappen n.n.b.
n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Presentatietrainingenn.n.b.n.n.b.n.v.t.n.n.b.
NWO Vernieuwingsimpuls 2018 en 2019VeniVidiVici
NWO deadline09-01-2019, daarnaast voor SGW en TTW domeinen verplichte vooraanmeldingen op 28 augustus 201804-10-201827-03-2018 vooraanmeldingen, 28-08-2018 uitgewerkte voorstellen. Data op vergelijkbare momenten in 2019.
VU deadline
 • β-wetenschappen n.n.b.
 • Levenswetenschappen n.n.b.
 • α-wetenschappen en γ-wetenschappen n.n.b.
n.n.b.n.v.t.
VU voorlichtingsmiddagenJunior infodag 5 april 2018Medior infodag 29 maart 2018n.n.b.
Workshop Onderzoeksaanvraag Schrijven Veni
Workshop Onderzoeksaanvraag Schrijven Vidi
Workshop Voor het Domein, sociale- en geestes-wetenschappen op 4 juni, 12 juni en 9 juli van 13.00 tot 17.00 
Voor andere domeinen: Dag 1: 28 juni 2018, 29 juni 2018, 4 september 2018 van 09.00 tot 13.00
Dag 2: 11 september 2018, 13 september 2018, 18 september 2018 van 09.00 tot 13.00
22 juni 2018, 3 juli 2018, 10 juli 2018 van van 09.00 tot 13.00n.v.t.
Adviessessies:
Bèta 
Life sciences
Alfa-Gamma
 • β-wetenschappen n.n.b.
 • Life sciences n.n.b.
 • α-wetenschappen en γ-wetenschappen n.n.b.
 • β-wetenschappen n.n.b.
 • Life sciences n.n.b.
 • α-wetenschappen en γ-wetenschappen n.n.b.
in overleg
Presentatietrainingenn.n.b.n.n.b.n.n.b.