Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

PhD monitor 2021

Elke drie jaar vraagt de VU in de PhD monitor naar de ervaringen van haar promovendi, met als doel meer inzicht te krijgen in hoe begeleiding, opleiding, werkomgeving en welzijn van alle promovendi verbeterd kan worden.

De resultaten van de PhD Monitor 2021 zijn binnen

Wat vinden promovendi van hun promotietraject en waar ligt ruimte voor verbetering? Elke drie jaar vraagt de VU (inclusief de Faculteit der Geneeskunde) in de PhD Monitor-promovendi naar hun ervaringen. In 2021 zijn VU-promovendi uitgenodigd om hun mening te geven over de begeleiding die ze krijgen, de opleiding, de werkomgeving, hun voortgang, welzijn en carrièreperspectieven. De uitkomsten van de PhD Monitor helpen ons om richting te geven aan de verdere (structurele) verbetering van begeleiding, opleiding, werkomgeving en welzijn van alle promovendi.

Ongeveer 25% van de aangeschreven promovendi vulde de enquête in. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met de begeleiding die zij ontvangen. Het valt op dat het aantal uren begeleiding behoorlijk varieert en dat een derde van de respondenten aangeeft dat het onduidelijk is welke eisen er worden gesteld aan hun proefschrift. Meer dan de helft van de respondenten waardeert het aanbod van opleidingsactiviteiten en de mate waarin die bijdragen aan het voltooien van hun promotietraject - tegelijkertijd heeft minder dan de helft van de respondenten voldoende tijd om deel te nemen aan opleidingsonderdelen. Uit vragen naar de onderzoeksomgeving blijkt dat grofweg de helft van de respondenten zich niet onderdeel voelt van een onderzoeksgemeenschap. 56% van de respondenten vindt dat binnen hun onderzoeksgroep integriteitskwesties kunnen worden besproken. 

De impact van de coronapandemie is een belangrijk thema. De pandemie wordt, naast project-gerelateerde en persoonlijke omstandigheden, genoemd als de belangrijkste reden voor vertraging . Daarbij benoemen respondenten ook dat zij een negatieve impact van Covid-19 op hun carrièreperspectieven verwachten.  Hoewel de meerderheid van de respondenten hun welzijn als (redelijk) goed omschrijft, ervaart bijna twee derde van de ondervraagden een (te) hoge werklast en tijdsdruk; de helft geeft aan daar veel last van te ondervinden.

Benieuwd naar de uitkomsten de VU PhD Monitor 2021? Lees het rapport van Ruigrok NetPanel hier .

De uitkomsten van de VU PhD Monitor helpen ons om richting te geven aan de verdere (structurele) verbetering van begeleiding, opleiding, werkomgeving en welzijn van alle promovendi. In 2022 werken we aan het beter vindbaar en toegankelijk maken van informatie over alle aspecten van het promotietraject op de VU-website, te beginnen met de informatie over zorg en welzijn. Er zijn ook andere initiatieven en onderzoeken, binnen de VU en landelijk. Het Network of Graduate Schools zal zich buigen over het prioriteren van de aanbevelingen die uit de verschillende evaluaties en adviesrapporten komen.

Een deel van de vragen uit de VU PhD Monitor komt overeen met vragen die andere universiteiten ook aan hun promovendi hebben voorgelegd. Dat maakt een benchmark mogelijk die meer inzicht geeft in hoe de VU zich verhoudt tot de andere universiteiten. We verwachten de resultaten van deze benchmark dit voorjaar.

De gegevens die in de PhD Monitor 2021 zijn verzameld, zijn met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.. Voor het uitvoeren en analyseren van de enquête heeft de VU gemaakt van de diensten van RuigrokNetpanel. Gedetailleerde informatie over hoe is omgegaan met de gegevens van respondenten is te vinden in deze Privacyverklaring. Een FAQ is hier beschikbaar.