Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwikkel je interfaith competentie in verbinding met de ander

Het veranderende levensbeschouwelijke landschap in Nederland vraagt in toenemende mate de vaardigheid om vorm te kunnen geven aan een interfaith context waarin je als professional in staat bent hermeneutisch te kunnen experimenteren op micro-, meso- en macroniveau. Reflectie op jouw (levensbeschouwelijke) identiteit, persoonskenmerken, normen en waarden spelen hierin een belangrijke rol.

Interfaith competentie: een vruchtbare uitwisseling

In deze cursus staat de ontwikkeling van de interfaith competentie centraal. Want hoe creëer en versterk je deze competentie? Een interfaith houding en de daar bijkomende vaardigheid zie je terug in de uitwisseling met cliënten, patiënten, studenten en collega’s die een andere levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan jij. De interfaith competentie beoogt in die uitwisseling tot een vruchtbare verbinding en samenwerking te komen. Dat gaat verder dan alleen het uitwisselen van elkaars levensbeschouwing. Je zoekt daarin actief om tot begrip en verstaan te komen van wat de ander in levensbeschouwelijke zin inspireert en motiveert.

Ontwikkelen van een interfaith competentie

Gedurende de cursus krijg je handvatten aangereikt om je interfaith competentie (verder) te ontwikkelen, te versterken en passend in te zetten. Deze competentie vraagt een aantal zaken van jou als professional om vruchtbaar te kunnen worden toegepast. Zo ligt een houding waaruit aandacht, compassie en zorg spreekt aan de grondslag hiervan. Daarnaast speelt het zoeken en vinden van een goede balans tussen de worteling in de eigen levensbeschouwelijke (al dan niet religieuze) bronnen een grote rol, evenals het vermogen open te staan voor en in gesprek te gaan met de ander en wat diegene in levensbeschouwelijke zin inspireert en motiveert. Tenslotte zijn kennis en vaardigheden om een veilige ruimte te creëren, te faciliteren en te begeleiden noodzakelijk. In deze ruimte mogen verschillen bestaan en is openheid om juist in verscheidenheid jezelf te ontwikkelen én de ander te laten groeien.

Heb je vragen? Of wil je je opgeven voor een cursus?

Neem contact met ons op: