Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwikkel je interfaith competentie in verbinding met de ander

De cursus Vormgeven aan een interfaith context is ontwikkeld vanuit de Faculteit Religie en Theologie. Het doel is om beginnende en gevorderde professionals te ondersteunen in het ontwikkelen van hun interlevensbeschouwelijke vaardigheden en het inzetten van deze vaardigheden op micro-, meso- en macroniveau in relatie tot de ander en de bredere (werk)omgeving.

Programma

In een viertal cursusdagen word je gestimuleerd in het ontwikkelen van interlevensbeschouwelijke vaardigheden. Ook reflecteer je op de manier waarop deze vaardigheden worden ingezet. Tijdens de eerste sessie staat het WHO centraal. We creëren bewustwording over persoonlijke levensbeschouwelijke vaardigheden en de zichtbaarheid daarvan in het professionele handelen. Dit doen we door middel van een SWOT-analyse. Zo krijg je inzicht in hoe je persoonlijkheid van invloed is op je beroep. Ook stel jeleerdoel op.

In de tweede sessie gaan we in op WHY: wat is het belang van het ontwikkelen van levensbeschouwelijke vaardigheid? Je wordt je bewust van  hoe dezevaardigheid gevoed wordt door eigen overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en drijfveren.

Het HOW staat centraal tijdens de derde sessie. We oefenen in   het toepassen van eerdere inzichten in je eigen werksetting (hermeneutisch experimenteren). Dit doen we door middel van verbeelding. Ook zoeken we naar vormen van spirituele en morele zelfexpressie, en komen levensbeschouwelijke gevoeligheden aan bod die meespelen in interfaith settings, zoals rituelen en vieringen.

In de laatste sessie draait het om het WHAT: wat zijn de voorwaarden voor levensbeschouwelijke vaardigheid in een interfaith context? Je krijgt zicht op wat er nodig is om een interfaith (tussen)ruimte te creëren, te faciliteren en te begeleiden. We werken aan een missie, visie en strategie en het aangaan van de dialoog hierover.  Voor de formulering gebruiken we de eerste vier fases van het Deep Democracy model. 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen €795,- per deelnemer.

Groepsgrootte

Aan deze training kunnen minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers deelnemen.

Docent

Coördinerend docent voor deze cursus is dr. G. (Gertie) Blaauwendraad.

Accreditaties

Heb je vragen? Of wil je je opgeven voor een cursus?

Neem contact met ons op: