Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

ESG sturing, verantwoording en assurance

Verantwoordelijk Leiderschap in de ESG Transformatie

Werk jij als ervaren accountant, business controller of IT-auditor of vervul je een andere functie in finance en wil je de leider zijn die de ESG-transformatie helpt realiseren? De leergang Verantwoordelijk Leiderschap in de ESG Transformatie van de VU School of Business and Economics reikt je kennis en vaardigheden aan hoe dit te realiseren!

We leven in een tijd van transitie naar een duurzame samenleving. Dat ervaren ook individuele professionals en organisaties. Deze tijd vraagt om leiderschap, dat deze transitie in goede banen kan leiden en binnen organisaties in de praktijk kan brengen, om zo de vereiste duurzaamheidsdoelen te bereiken. Deze doelen omvatten ESG-gerelateerde doelen, in een goede balans met financieel-economische en andere, niet-financiële doelen. Cruciaal voor deze transitie is een inspirerende en realistische duurzaamheidsstrategie en een vertaling van deze strategie naar praktische plannen. Denk aan kpi’s die aanzetten tot actie, condities die mensen in staat stellen de acties uit te voeren, processen en systemen die de acties stroomlijnen. Hierbij spelen IT-systemen en data een essentiële rol, om tot betrouwbare en relevante informatie te komen. Die informatie leidt tot interne en externe verantwoording. De assurance provider heeft de monitoringrol die toeziet op de betrouwbaarheid van de verantwoorde informatie en het overbrengen van een evenwichtig beeld naar de stakeholders. Zowel de interne als de externe verantwoording zet stakeholders aan om goede besluiten te nemen. Niet alleen het interne management, de toezichthouders, de externe leveranciers, klanten en vermogensverschaffers en de assuranceproviders hebben daar belang bij; de gehele maatschappij ondervindt de ESG-gerelateerde invloeden van de activiteiten van de organisatie. 

Dit alles komt aan de orde in de leergang Verantwoordelijk Leiderschap in de ESG Transformatie van de VU School of Business and Economics. De leergang is speciaal ontwikkeld voor finance-, accounting-, controlling- en audit-professionals, die hun kennis en leiderschapsvaardigheden op het gebied van ESG-transformatie willen vergroten.

Wat levert de leergang van de VU jou op?

 • Begrip van het belang van ESG en ESG-prestaties op het niveau van de maatschappij, de organisatie en de individuele professional.
 • Inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het succes of het falen van ESG-transities.
 • Bewustwording van de invloed die leiderschap kan uitoefenen op die factoren en de manier waarop jij daar vorm aan geeft.
 • Analysevaardigheden om in de praktijk invulling te geven aan de sturing op het realiseren van ESG-prestaties, de meting van deze prestaties en de interne en externe verantwoording over deze prestaties en de rol van IT hierbij.
 • Een professioneel kritische houding voor het onderkennen van risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van greenwashing in specifieke sectoren.
 • De prestatievaardigheid een goede gesprekspartner te zijn voor managers, bestuurders en met governance belaste personen voor wat betreft ESG-gerelateerde onderwerpen.

Leergang ESG in ‘t kort: 

 • Start: voorjaar 2024
 • Tijdsinvestering: 7,5 uur per collegedag, exclusief zelfstudie van zo’n 2 uur per collegedag
 • Kosten: €6.500 
 • PE-punten: 64 PE-punten
 • Locatie: Campus Vrije Universiteit, Amsterdam

Bekijk alle toelatingseisen & praktische informatie

Accreditaties

Ontdek de studie-inhoud

Het programma bestaat uit vier modules:

 1. ESG-opgave van wereldniveau naar organisatieniveau
 2. ESG-implementatie in de organisatie
 3. ESG-verslaggeving en assurance
 4. ESG-impact op MKB, multinationals en publieke sector
Bekijk hier

Ontdek onze School of Business and Economics

Hoe kunnen we je verder helpen?

Wil je meer informatie over het evenement? Neem dan contact op

esg.sbe@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Contactpersoon

 • Drs. Jeanine van Gestel RA
 • Coördinator ESG Executive Education