Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken

Reflectiekamer voor bestuurders

Confronteer je eigen werkelijkheid met die van andere bestuurders in een besloten en veilige omgeving tijdens De Reflectiekamer.

In deze tijd worden bestuurders geconfronteerd met ongekende vraagstukken en grote onzekerheid. De Reflectiekamer biedt bestuurders een vrije ruimte waarin zij als reflective practitioners, samen met academici, reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. Tijdens zeven bijeenkomsten onderzoek en reflecteer je op je dagelijkse werkzaamheden. Je deelt je vragen en inzichten om daarmee elkaar te ontwikkelen en inspireren. 

De reflectiekamer is geen MBA, geen intervisie en geen training. De Reflectiekamer biedt wel de mogelijkheid de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect.

In een besloten en veilige omgeving, nodigen we je uit om je eigen werkelijkheid verder te verkennen. Confronteer deze met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, zodat met veel aandacht voor het intermenselijke aspect er nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan. 

Hoe kijken de deelnemers van het laatste cohort van de Refelctiekamer terug? En wat nemen ze mee naar de toekomst? Lees de column Van een acute crisis naar sluipende crises 

Reflectiekamer voor bestuurders in het kort

  • Startdatum: vrijdag 15 september 2023 direct naar het programma
  • Duur: 7 bijeenkomsten, iedere 6 weken (altijd op vrijdag)
  • Colleges: vrijdag, van 9.30 - 17.00 uur
  • Kosten: € 5.750 (vrijgesteld van btw)
  • Deelname: op uitnodiging
  • Docenten: de reflectiekamer wordt begeleid door prof. dr. ir. Gerda van Dijk en prof. dr. R. van Eijbergen.

Indien je een uitnodiging wilt ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen via het secretariaat van het Zijlstra Center:

T +31 (0)20 - 598 9865
hetzijlstracenter@vu.nl

Accreditaties

Vragen?

Neem contact op met het Zijlstra Center

Mail ons

Van een acute crisis naar sluipende crises

Van een acute crisis naar sluipende crises

Wat zien de deelnemers aan de Reflectiekamer van cohort 2021 als opgedane inzichten en wat zijn de nieuwe vragen en uitdagingen voor de toekomst? Lees de column 'Van een acute crisis naar sluipende crises'.

Lees de column
Reflection Sea Reflectiekamer voor bestuurders

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon