Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestuurssecretaris: spin in het web

Reflectie voor bestuurssecretarissen

Iedere bestuurssecretaris werkt op zijn eigen manier en binnen de eigen context. Juist daarom kunnen bestuurssecretarissen onderling veel van elkaar leren. Samenwerking en ervaringen uitwisselen kan de manier waarop je invulling geeft aan jouw rol naar een hoger niveau brengen

In de vervolgopleiding Reflectie voor Bestuurssecretarissen wordt voortgeborduurd op de kennis en inzichten die je hebt opgedaan in de (basis)opleiding voor Bestuurssecretarissen. Doel is meer inzicht te verkrijgen in je eigen functioneren, en daarmee bewustwording over jouw positie. Een belangrijk nevendoel is het creëren van een blijvende community van bestuurssecretarissen, die bijdraagt aan de ontwikkeling van het vak.

Reflectie en intervisie
De nadruk ligt in de vervolgopleiding niet zozeer op kennisoverdracht, maar op reflectie en intervisie. Tijdens vier interactieve bijeenkomsten oriënteer je je op de ontwikkelingen en veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleer je hoe jij daar je persoonlijke invulling aan geeft. Onder leiding van topdocenten voer je daar het gesprek over en word je aangezet tot reflectie. Dit gebeurt ook aan de hand van de eigen casuïstiek die de deelnemers meebrengen. Ook is er veel ruimte voor intervisie. In kleinere groepjes deel je je vragen en inzichten om daarmee elkaar en jezelf te ontwikkelen en inspireren.

Reflectie voor bestuurssecretarissen in het kort

Duur: Vier dagen (van 9.30 tot 17.00 uur)
Start: Dinsdag 7 maart 2023  direct naar programma
Kosten: € 2.900,- (als onderwijsinstelling zijn we vrijgesteld van btw) + aanschaf van het boek het “Handboek secretaris, wet, codes en praktijk” van Mr. Elise M. Stevens-Fokkens (Boom juridisch, Den Haag 2022)

Voor wie?
De vervolgopleiding Reflectie voor bestuurssecretarissen is bedoeld voor alumni van de basisopleiding bestuurssecretarissen van het Zijlstra Center. 

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Accreditaties

Partners

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon