Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Samen bouwen aan een toekomstbestendig curriculum

Programma: Big ideas in Curriculum Design

Het doel van het programma is om de deelnemers ondersteuning te bieden in het ontwerp van een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig curriculum.

Deelnemers zijn aan het eind van het programma in staat om:

  • vanuit een gefundeerde en persoonlijke visie op onderwijs leiding te geven aan curriculumontwerp/curriculumvernieuwing in hun team;  
  • daarbij rekening te houden met de context van de opleiding, organisatie, maatschappelijke trends en de arbeidsmarkt;
  • door kennis van actuele onderwijskundige thema’s en modellen en in uitwisseling met collega’s de kwaliteit van hun curricula te verhogen;
  • constructief samen te werken aan onderwijsvernieuwing;
  • te reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling als onderwijsontwerper.

Meer over dit programma
Inleiding
Inhoud
Data en contact

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van dit programma contact op met Kerstin Hämmerling, opleider, k.haemmerling@vu.nl.

Praktische vragen

Heb je vragen over inschrijving, planning en betaling neem dan contact op met Laura Arnesano: ctl@vu.nl.

Contactpersoon

  • Laura Arnesano
  • Medewerker studentzaken & marketingcommunicatie