Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen kan, ook in (semi)publieke organisaties. Wetenschappelijke inzichten onderbouwen de principes en systematisch onderzoek laat zien dat het voordelen heeft. Organisaties waarbinnen professionals met vertrouwen met elkaar en met hun omgeving omgaan, presteren beter, zijn ‘responsiever’ en zijn innovatiever. En het welbevinden van allen is hoger; werken vanuit vertrouwen is veel fijner.

Tijdens de opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen leer je hoe je kunt leidinggeven vanuit de beginselen van vertrouwen en waarom dat een fijnere èn effectievere manier van werken is. De opleiding richt zich op professionals, met een gedegen werkervaring, die te maken hebben met leidinggeven aan mensen en projecten, die de behoefte voelen om minder vanuit regels en controle en meer vanuit vertrouwen leiding te geven of te organiseren.

Het werkterrein van gemeenten en andere (semi)publieke organisaties wordt uitgebreider en complexer: in het sociale domein vanwege de decentralisaties, in het fysieke domein vanwege de nieuwe omgevingswet en in het veiligheidsdomein vanwege de aanpak van ondermijning en radicalisering en bij organisaties vanwege grotere maatschappelijke verantwoordelijkheden. Op al deze terreinen bestaat de roep om als organisatie meer samen – vanuit vertrouwen – met andere partijen op te trekken. Hoe moeten leidinggevende professionals met deze uitdagingen omgaan?

Van wantrouwen naar vertrouwen
De dominante sturingsvorm van overheden en (semi)publieke organisaties is op dit moment nog dat zij hun burgers en medewerkers vanuit wantrouwen benaderen. Als zaken fout gaan, is de reflex vaak om meer regels te maken en meer controle in te bouwen. Contractrelaties en prestatieafspraken leiden tot een steeds grotere verantwoordingslast. Er ontstaat een verstikkend web van regels en prestatieafspraken en wantrouwen wordt dominant bij het leidinggeven en het organiseren van het werk. Bij organisaties leidt de afwezigheid van vertrouwen vaak tot risicomijdend gedrag en tot minder bereidheid tot innovatie.

Steeds breder wordt erkend dat het huidige systeem voor publieke taken financieren, aansturen en controleren niet meer werkt of het nu gaat om de gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs of veiligheid. Half mei 2019 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een belangrijk advies “ Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden voor goede zorg” met een analyse die goed aansluit bij wat waar deze opleiding zich op richt. Ook de analyse en oproep van Herman Tjeenk Willink ligt in dezelfde lijn.

YouTube: Vertrouwen en wantrouwen op de werkvloer
Jelle van Baardewijk in gesprek met universitair hoofddocent Bestuurskunde Frédérique Six (Vrije Universiteit) over het thema vertrouwen. "Het gaat om kwetsbaarheid en onzekerheid."

Meer informatie over deze opleiding
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Infoclip opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

Wat leer je tijdens deze opleiding en voor wie is deze opleiding geschikt? Dr. ir. Frédérique Six, hoofddocent Publieke Governance en opleidingsdirecteur van deze opleiding vertelt hierover in deze korte infoclip. 

Contact en meer informatie

Praktische vragen

Neem contact op met Bureaumanager Brigitte Schouten via VU.sog@vu.nl. Of bel ons op: 020-5987497 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Deze opleiding incompany volgen?

Deze opleiding kan ook op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, e.de.bruin@vu.nl, 020-5982252.

Volg de VU School of Governance op social media

Contactpersoon