Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De rol van data, modellen en technologie

Module 4 Compliance: Kwantitatief Integriteitsmanagement

Je academische kennis als compliance professional op het gebied van kwantitatief integriteitsmanagement verder uitbreiden?

De toelatingseisen voor module 4 Compliance: Kwantitatief Integriteitsmanagement zijn hetzelfde als die voor de tweejarige opleiding Compliance en Integriteit management. Lees hieronder alles over kosten, betalingsvoorwaarden en annulering.

Kosten

 • De kosten van de module bedragen €5.495
 • Toegang tot Canvas (de digitale leeromgeving van de VU) en examengeld zijn hierbij inbegrepen. 
 • De inschrijving voor de gekozen module(s) is voor het genoemde semester vermeld achter de module op het inschrijfformulier. 
 • Boeken zijn voor eigen rekening. De kosten voor boeken bedragen doorgaans hoogstens €400 voor de gehele opleiding, per module zal dat dus lager uitkomen.
 • De module is in het genoemde semester af te ronden. Mocht het desondanks nodig zijn om voor een langere periode te worden ingeschreven dan wordt daar €600 per collegejaar voor in rekening gebracht. Voor het inhalen van een tentamen (buiten de nominale studieduur) wordt €400 in rekening gebracht, voor het (af)schrijven van het essay €700.
 • Bij inschrijving voor het postgraduate onderwijs van de School of Business and Economics van VU Amsterdam zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. 

Wat heeft de opleiding ons gebracht?

Praktische informatie

 • Algemene betalingsvoorwaarden

  • Het collegejaar loopt van september tot juni. 
  • De hoogte van collegegelden, examengelden e.d. wordt per collegejaar vastgesteld. 
  • Door inschrijving verplicht je je tot het betalen van collegegeld. Certificaten worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 • Annulering

  • Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.
  • Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 september (module 1 en 3) of vóór 1 januari (module 2 en 4) zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 oktober (module 1 en 3) of 1 februari (module 2 en 4), zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Bij afmeldingen ná hiervoor genoemde data vindt geen restitutie plaats.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons