Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Tijdens deze masterclass staat het volgende thema centraal: 'de interactie tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht'.

Het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht zijn zelfstandige rechtsgebieden die op het eerste oog (weinig) met elkaar te doen hebben. Toch is dat niet helemaal waar. Het arbeidsrecht speelt op verschillende plekken in de aanbestedingswet een rol. Denk aan de vraag waarom arbeidsovereenkomsten niet aanbestedingsplichtig zijn, de relatie tussen arbeidsrecht en uitsluitingsgronden, het afwijzen van een abnormaal lage inschrijving en het stellen van ‘arbeidsgerelateerde’ uitvoeringsvoorwaarden. In het eerste deel van de masterclass zullen diverse raakvlakken tussen twee rechtsgebieden aan de orde komen. 

Met name de mogelijkheid om arbeidsgerelateerde uitvoeringsvoorwaarden te stellen wordt verder uitgediept in de tweede helft van de masterclass. Als gevolg van aanbestedingen verplaatst het werk vaker tussen verschillende aanbieders, wat consequenties heeft voor de rechtspositie van de werknemers die het betreffende werk doen. Als de opdracht overgaat naar een andere aanbieder, zijn de werknemers die voorheen het werk verrichten niet langer van werk en inkomen verzekerd. Onder meer de regeling overgang van onderneming beoogt de werknemer tegen het verlies van werk te beschermen. In de meeste gevallen komt echter pas achteraf vast te staan of sprake is van een overgang van onderneming. Dit leidt tot veel onzekerheid voor de werknemers maar ook voor de inschrijvers. Voor hen is op het moment van inschrijving vaak niet duidelijk of zij het personeel moeten overnemen. In de masterclass wordt kort ingegaan op het leerstuk overgang van onderneming en de verhouding tot mogelijke cao-verplichtingen. Vervolgens staat met name de vraag centraal welke rol is weggelegd voor de aanbestedende dienst: kan de aanbestedende dienst vooraf duidelijkheid scheppen over de vraag of werknemers overgaan en zo ja, is dat wenselijk?

Aan het einde van de masterclass bent u bij over de actuele ontwikkelingen over de invloed van het arbeidsrecht op de aanbestedingspraktijk en bent u hopelijk in staat beter onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die genoemde interactie oproept.

Sprekers
- mr. drs. I. (Imke) Lintsen, advocaat bij Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen en promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
- mr. A.B.B. (Arnold) Gelderman, advocaat bij Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen.

De gedachtewisseling tijdens deze masterclass wordt gemodereerd door prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen, hoogleraar Privaatrecht aan de VU Amsterdam en mr. dr. S. (Sophie) Prent, universitair docent aan de VU Amsterdam.

Meer informatie over deze masterclass
Resultaat
Data, kosten en contact

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in lesgeven op het gebied van Contractenrecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht, zowel regulier als postacademisch.

Portretfoto van Chris Jansen

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Sophie Prent is docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Portret Sophie Prent

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten