Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Tijdens deze masterclass staat het volgende onderwerp centraal: 'Waardeberekening van Europees aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten'.

Het belang van de regels in de Aanbestedingswet over de raming van de waarde van overheidsopdrachten, kan moeilijk worden overschat. Hoewel die regels vrij rechttoe rechtaan lijken en in de jurisprudentie weinig aan bod komen, blijkt er in de praktijk de nodige discussie te worden gevoerd over de toepassing daarvan. 

Zo lijkt er bijvoorbeeld onduidelijkheid te bestaan over de vraag hoe de waarde van soortgelijke of repeterende opdrachten moet worden bepaald en hoe de artikelen in de Aanbestedingswet die hier in het bijzonder over gaan, te weten de artikelen 2.17 en 2.21 Aanbestedingswet, precies moeten worden geduid.

Tijdens deze masterclass komen een aantal sprekers aan het woord die de verschillende interpretatiemogelijkheden van de relevante bepalingen van de Aanbestedingswet met elkaar zullen verkennen.

Aan het einde van deze masterclass kunnen deelnemers in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot deze materie. Meer in het bijzonder kunnen zij na deze masterclass antwoord geven op onder meer de volgende vragen:

  • hoe de waarde van overheidsopdrachten precies moet worden bepaald;
  • welke interpretatiemogelijkheden er bestaan van de regels over de raming van de waarde van overheidsopdrachten in de Aanbestedingswet en de achtergrond van deze verschillende interpretatiewijzen;
  • hoe de artikelen 2.17 en 2.21 Aanbestedingswet precies moeten worden uitgelegd.

Sprekers
mr. Job Velthuizen, advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten te Rotterdam  
Christa van Lent, MSc RA bij Bakker Tilly International.

De gedachtewisseling tijdens deze masterclass wordt gemodereerd door prof. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan afdeling privaatrecht van de VU Amsterdam en mr. dr. Sophie Prent, universitair docent aan de afdeling privaatrecht van de VU Amsterdam.

Meer informatie over deze masterclass
Resultaat
Data, kosten en contact

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels 30 jaar ervaring als onderzoeker, docent en in de rechtspraktijk op het gebied van Contractenrecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht.

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Sophie Prent is docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Portret Sophie Prent

Spreker: prof. mr. Frank van Ommeren

Spreker: prof. mr. Frank van Ommeren

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten