Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Drie routes naar een master in executive coaching

Er zijn drie routes om je verder te professionaliseren in coaching. Hier lees je meer over de VU route tot VU Executive Master in Coaching.

De VU route tot VU Executive Master in Coaching duurt drie jaar en is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

 • Jaar 1: programma Executive Coaching, bestaand uit een vijftal seminars van 5 dagdelen, doorlooptijd 9 maanden. Zie brochure.
 • Jaar 2: programma Executive Teamcoaching, bestaand uit een vijftal seminars van 5 dagdelen, doorlooptijd 9 maanden
  NB: De volgorde van jaar 1 en 2 staat niet vast, het is zeker ook mogelijk om te starten met het programma Executive Teamcoaching. Zie brochure.
 • Jaar 3: programma VU Executive Master in Coaching: onderzoeksdeel, met als doel het schrijven van een publicabel artikel. Dit programma bestaat uit een drietal seminars van twee dagdelen aangevuld met individuele begeleiding. Doorlooptijd is 9 maanden. Zie brochure.

Staf

Programmaleider is prof. dr. Erik de Haan.
Dr. Tim Theeboom en dr. Alex Alexiev treden treden op als docent.

Yvonne Burger

Yvonne Burger

Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive (team)coach. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim, als voorzitter van de commissie onderwijs & onderzoek. 

Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van een aantal adviesraden, waaronder die van de Rechtbank Gelderland. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia.

Bekijk het profiel van Yvonne Burger
Yvonne Burger

Mieke Reidinga

Mieke Reidinga

Mieke Reidinga werkt als zelfstandig organisatieadviseur en executive teamcoach. Zij begeleidt organisaties bij het realiseren van strategische opgaven en verandervraagstukken, door te adviseren over veranderkundige interventies en op te treden als teamcoach voor directie en management. Tevens is ze begeleider voor leiderschapsontwikkeling en bij samenwerkingsvraagstukken.

Mieke is kerndocent bij Schouten University in de mastermodules Veranderkunde en Professioneel adviseren. Eerder was zij vier jaar aan de VU verbonden als docent van de Basisopleiding management consultant. Mieke studeerde bedrijfskunde en werkte daarna twaalf jaar bij Twynstra Gudde. Als managing partner leidde zij de adviesgroep HRM Strategie & Instrumenten en later de adviesgroep Organisatieontwikkeling.

Bekijk het profiel van Mieke Reidinga
Mieke Reidinga

Erik de Haan

Erik de Haan

Erik de Haan is directeur van Ashridge’s Centre for Coaching en programmaleider van de Ashridge Masters in Executive Coaching en het PG Certificate in Advanced Supervision. Ook is hij Hoogleraar in Organisatieontwikkeling en Executive Coaching aan de Vrije Universiteit. 

Als theoretisch natuurkundige combineert hij zijn analytisch vermogen met zijn sensitiviteit voor wat mensen beweegt. In zijn opdrachten staat altijd het ontginnen van reeds aanwezige kennis en vermogens centraal. Erik werkt als procesbegeleider bij langer durende en intensieve veranderinitiatieven en als coach voor individuen en managementteams. Hij werkt vooral binnen universiteiten, ziekenhuizen en grote multinationale ondernemingen. 

Erik schreef veertien boeken en twee honderd artikelen, in verschillende talen.

Bekijk het profiel van Erik de Haan
Erik de Haan

Carine Metselaar

Carine Metselaar

Carine Metselaar werkt sinds 2001 als zelfstandig executive coach en sinds 2010 als coaching supervisor. Als executive coach is zij ook 12 jaar associate geweest van het Center for Creative Leadership in Brussel en 7 jaar van Mannaz in Kopenhagen. Van 2010 tot 2015 was Carine als supervisor van het Center for Executive Coaching aan de Vrije Universiteit. Momenteel houdt zij zich bezig met game based learning, in het bijzonder gericht op de ontwikkeling van jong talent, binnen Imason, waarvan zij een van de oprichters en partners is. Als gecertificeerd organisatie-adviseur was zij destijds lid van de Ooa en redactielid van het blad Management Consulting.  Carine is begonnen met de voorbereidingen voor een PhD onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar individuele betekenisgeving aan persoonlijkheidsdiagnostiek binnen de context van organisatie-ontwikkeling.

Bekijk het profiel van Carine Metselaar
Carine Metselaar

Tim Theeboom

Tim Theeboom

Tim Theeboom is van huis uit psycholoog en promoveerde in 2016 op onderzoek naar de effectiviteit van coaching in organisaties. Van 2008 tot 2018 werkte hij achtereenvolgend als promovendus, universitair docent en track coordinator (mastertrack Coaching & Vitaliteit in Organisaties) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende coachingsopleidingen (o.a. Schouten University) en professionaliseringsdagen voor coaches. Tim publiceerde verschillende artikelen in zowel wetenschappelijke tijdschriften als vakbladen en spreekt met enige regelmaat op internationale congressen over coaching gerelateerde onderwerpen. Naast zijn werk als onderzoeker en docent werkt Tim als coach, trainer en adviseur. Hij is momenteel associate partner bij Reflect Academy op het gebied van coaching, training en advies voor hoge scholen en universiteiten.

Bekijk het profiel van Tim Theeboom
Tim Theeboom

Alexander Alexiev

Alexander Alexiev

Alex Alexiev is docent strategisch ondernemerschap en innovatie. Hij is gespecialiseerd in corporate venturing en strategisch management van ondernemersinitiatieven. In zijn onderzoek kijkt hij naar de bijdrage van strategische leiders en managementteams aan innovatie. Zijn onderzoek is gepubliceerd in Journal of Management Studies, Journal of Product Innovation Management, R&D Management, Industry and Innovation en Journal of Business Research. Hij is gepromoveerd aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Bekijk het profiel van Alex Alexiev
Alexander Alexiev

Workshop 1: De onderzoeksvraag

 • Aanscherpen onderzoeksvraag
 • Hoe vind je literatuur?
 • In welke blad wil je publiceren?
 • Beoordelingscriteria en studiewijzer
 • Literatuur-overzicht opdracht ter voorbereiding workshop 2
 • Afspraken maken over individueel gesprek

Workshop 2: Ontwerp en dataverzameling

 • Reflectie op literatuur-overzicht
 • Hoe kun je de dataverzameling en -analyse koppelen aan je vraag?
 • Richtlijnen voor interviews

Workshop 3: Analyse en resultaten

 • Eerste reflectie op interviews
 • Interview data koppelen aan literatuur
 • Hoe maak je de overgang van onderzoeksbevindingen naar artikel?

Workshop 4: Van data naar artikel

 • Het schrijven van een artikel
 • Hoe zet je het artikel in het gevraagde formaat van een tijdschrift?
 • Workshop 1 & 2

  Workshop 1: De onderzoeksvraag

  • Aanscherpen onderzoeksvraag
  • Hoe vind je literatuur?
  • In welke blad wil je publiceren?
  • Beoordelingscriteria en studiewijzer
  • Literatuur-overzicht opdracht ter voorbereiding workshop 2
  • Afspraken maken over individueel gesprek

  Workshop 2: Ontwerp en dataverzameling

  • Reflectie op literatuur-overzicht
  • Hoe kun je de dataverzameling en -analyse koppelen aan je vraag?
  • Richtlijnen voor interviews
 • Workshop 3 & 4

  Workshop 3: Analyse en resultaten

  • Eerste reflectie op interviews
  • Interview data koppelen aan literatuur
  • Hoe maak je de overgang van onderzoeksbevindingen naar artikel?

  Workshop 4: Van data naar artikel

  • Het schrijven van een artikel
  • Hoe zet je het artikel in het gevraagde formaat van een tijdschrift?

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Contactpersoon

Lisette Tepe