Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Treed op hoog niveau op in strafzaken

Let op: deze leergang voor strafrechtadvocaten is geannuleerd en zal ook in de toekomst niet meer worden aangeboden.

Wel starten dit jaar de volgende twee leergangen op het gebied van strafrecht:


Ter referentie is de webpagina van de leergang Specialisatie strafrecht tot mei 2023 nog beschikbaar.


Deze leergang heeft als doel om u in staat te stellen om op hoog niveau als raadsman op te treden in strafzaken, in het bijzonder door uitstekende verweren te voeren en verzoeken te doen. In interactieve colleges komen de voor de strafrechtadvocaat belangrijkste onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht aan de orde. Daarbij wordt, voor zover relevant, ook aandacht besteed aan supranationale aspecten (EVRM, EU-recht). Ook worden professionele vaardigheden, zoals het deugdelijk opbouwen van een juridisch betoog en het analyseren van jurisprudentie, getraind. U wordt uitgedaagd om stellingen in te nemen en van gedachte te wisselen naar aanleiding van casusposities.

Deze leergang heeft zowel een wetenschappelijke als een praktische insteek. Dat is ook zichtbaar in de samenstelling van het docentencorps. De docenten zijn zowel van universiteiten als uit de strafrechtpraktijk afkomstig. Een overzicht van alle docenten vindt u in de planning.

Doelgroep & toelatingseisen
Deze leergang is bedoeld voor strafrechtadvocaten.

Om toegelaten te worden tot deze leergang dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • In het bezit van een stageverklaring;
  • Minimaal vier jaar ervaring als strafrechtadvocaat én met goed gevolg deelgenomen aan de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht van de Vrije Universiteit of de profileringscursus van het Willem Pompe Instituut.

of 

Minimaal acht jaar ervaring als strafrechtadvocaat én in de twee voorafgaande jaren voor ten minste 10 NOvA-punten strafrechtcursussen gevolgd.

Oud-deelnemers van de leergang Financieel-economisch strafrecht kunnen, mits ze voldoen aan de andere eisen (stageverklaring + ervaring), direct toegang krijgen tot de leergang Specialisatie strafrecht.

Indien u interesse heeft om deze leergang te volgen maar niet volledig voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunt u uw cv toesturen naar de VU Law Academy: vulaw@vu.nl. Heeft u nog vragen over de leergang dan kunt u contact opnemen met Branka Dasović (leergang coördinator) via b.dasovic@vu.nl of +31 20 598 3612.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of 020-598 36 94.

Of bel Branka Dasović op 020-598 36 12.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Branka
Ilse Herweijer foto