Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Treed op hoog niveau op in strafzaken

Verspreid over 9 maanden neemt u deel aan 11 bijeenkomsten, met in totaal 16 interactieve hoorcolleges van 3 uur. Docenten zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de strafrechtpraktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. De insteek van iedere bijeenkomst is zowel wetenschappelijk als praktisch.

Planning
Bekijk de planning najaar 2021 met de data en onderwerpen.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Programma 
In de colleges worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 • Dagvaarding en tenlastelegging
 • Opsporing, controle en onrechtmatigheden daarbij
 • Rechten van slachtoffers
 • EU-strafrecht
 • Bewijsrecht en bewijsredeneringen
 • Getuigenbewijs en de betrouwbaarheid daarvan
 • Ondervraging van getuigen: juridisch en praktisch
 • Deskundigenrapportages en deskundigenbewijs
 • Hoger beroep en cassatieberoep
 • Gedragsrecht voor advocaten
 • Opzet en voorbedachte raad; culpa en roekeloosheid
 • Strafuitsluitingsgronden
 • Poging, voorbereiding en deelneming
 • Vrijheidsbenemende sancties
 • Voordeelsontneming
 • Detentierecht
 • Bijzonder strafrecht

Cursusleiding en docenten 
De leergang staat onder leiding van mr. dr. Yannick van den Brink, universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens als Rubicon Research Fellow verbonden aan de University of Cambridge, Institute of Criminology (Verenigd Koninkrijk). Daarnaast is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag.
De docenten die in deze leergang college geven zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de strafrechtpraktijk.

Voorbereiding en toetsing
Van u als deelnemer wordt verwacht dat u zich voorbereidt op de colleges door middel van het bestuderen van het aangereikte materiaal. Per college van 3 uur is een voorbereiding van 4-6 uur noodzakelijk. Voor iedere bijeenkomst worden voorbereidingsopdrachten gegeven. Daarbij zal steeds een indicatie worden gegeven van de gewenste omvang van de uitwerking. Om in aanmerking te komen voor een diploma moeten de opdrachten van ten minste 14 van de 16 bijeenkomsten zijn gemaakt en met een voldoende zijn beoordeeld. Een terugkoppeling op voorbereidingsopdrachten vindt plaats doordat deze worden besproken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Bekijk hier het reglement van de leergang Specialisatie strafrecht.

Werkwijze
Tijdens de interactieve hoorcolleges zetten de docenten de hoofdlijnen van de aan de orde gestelde onderwerpen kort uiteen. De nadruk ligt op de toepassing van regels en uitgangspunten in concrete casus. Deze casus kunnen ontleend zijn aan de jurisprudentie, maar ook aan de eigen ervaring van de docenten. Er worden veel casusposities aan u voorgelegd, waarbij de nadruk ligt op veelvoorkomende kwesties en op minder bekende regels en jurisprudentie. Ook wordt u uitgenodigd om te reflecteren op prikkelende stellingen. Op deze manier wordt u aangemoedigd om in discussie te gaan met uw medecursisten en met de docenten. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. mr. Marianne Hirsch Ballin over deze leergang

Prof. mr. Marianne Hirsch Ballin over deze leergang

“Deze leergang biedt strafrechtadvocaten een inhoudelijke verdieping in de volle breedte van het strafrecht. Tijdens de interactieve en praktijkgerichte colleges komen de belangrijkste formeel en materieel strafrechtelijke onderwerpen aan bod en worden concrete handvatten aangereikt voor het voeren van een effectieve verdediging in strafzaken. Hiermee is deze leergang bij uitstek geschikt voor strafrechtadvocaten die hun kennis over het strafrecht willen actualiseren en verdiepen en die hun professionele vaardigheden als strafrechtadvocaat verder willen versterken.”

Marianne Hirsch Ballin

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl

Of bel Branka op 020-598 36 12.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Branka Dasovic pasfoto
Ilse Herweijer foto