Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Sociale zekerheidsrecht: onontbeerlijke verdieping van uw kennis

De leergang Sociale zekerheidsrecht bestaat uit vijf colleges van 3 uur verspreid over twee maanden. In deze twee maanden behandelt en bespreekt u de kern van de relevante wetgeving in het sociale zekerheidsrecht.

Verdieping in het sociale zekerheidsrecht
De leergang Sociale zekerheidsrecht is een verdiepingsleergang die goed aansluit op o.a. de leergang Arbeidsrecht. Deelnemers die er behoefte aan hebben om hun basiskennis van het sociale zekerheidsrecht op te frissen ontvangen ten minste een maand voor aanvang van de leergang literatuursuggesties van de hoofddocent.

Programma en planning van de leergang 
Een overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning van 2024. Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van de planning.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal, hoogleraar Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hier vindt u het overzicht (2024) met de hoofddocent en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Didactische werkvorm
Docenten uit wetenschap en praktijk informeren u over recente rechtspraak en wetgeving. Daarnaast analyseert u de achtergrond en samenhang tussen de verschillende wetten en u leert deze toepassen in de praktijk. Ook bespreken docenten en deelnemers casussen tijdens de leergang. Hierbij krijgt u ruim baan om oplossingen te bedenken en deze met medecursisten te bediscussiëren. Voor elk college maakt u een casusopdracht. Hoewel het maken van de opdrachten niet verplicht is, zullen de casussen tijdens het college behandeld worden en raden wij u hierom aan deze wel te maken. De VU Law Academy verzorgt het digitale lesmateriaal. Tijdens de leergang veronderstellen we dat de deelnemers beschikken over de basiskennis zoals bijvoorbeeld terug te vinden in het boek: Hoofdzaken van Socialezekerheidsrecht van Vonk & Klosse.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Hoofddocent: prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal

Hoofddocent: prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal

Hoogleraar Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit.

Programma

 • Bijeenkomst 1 - Werkloosheidswet (WW)

  In dit college krijgt u inzicht in:

  • Systematiek WW
  • Ontstaan en einde van het recht (incl. fictieve opzegtermijn)
  • Hoogte en duur van het recht
  • Geldend maken van het recht (incl. verwijtbare werkloosheid, passende arbeid en benadelingshandeling)
 • Bijeenkomst 2 - Ziektewet (ZW)

  In dit college krijgt u inzicht in:

  • Het toepassingsbereik van de ziektewet: verzekerden en relatie met loondoorbetaling
  • Premieheffing en eigen-risicodragerschap
  • De aanspraak: duur en recht op uitkering
  • Verplichtingen van de werknemer tot re-integratie
 • Bijeenkomst 3 - Arbeidsongeschiktheid (WIA)

  In dit college krijgt u inzicht in:

  • Begrippen
  • Systeem van de wet
  • Gang van zaken in wachttijd/aanvraag WIA
  • Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling:
  • Medisch+arbeidskundig
  • Intrekking
  • AMBER
  • Eigenrisicodrager
 • Bijeenkomst 4 - Bestaansminimum (Participatiewet)

  In dit college krijgt u inzicht in:

  • Uitgangspunten en doel Pw (incl. begeleiding naar betaald werk, inkomensondersteuning, gezinsprincipe, vormen van bijstand)
  • Dwingende regels, beoordelingsruimte en discretionaire bevoegdheden 
  • Personenkring 
  • Voorwaarden (onvoldoende middelen, geen sprake van voorliggende voorziening, geen uitsluitingsgrond van toepassing, aanvraag)
  • Normensystematiek (kostendeler verplichting om af te stemmen art 18 Pw)
  • Leefvormen (alleenstaande, duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding)
  • Inkomen en vermogen 
  • Inlichtingenverplichting 
  • Aantasten recht (opschorten, intrekken, blokkeren, beëindigen, herzien en intrekken & terugvorderen)
  • Bestuurlijke boete
  • Voorzieningen
  • Maatregelen
 • Bijeenkomst 5 - Participatiewet 

  In dit college krijgt u: inzicht in en begrip van:

  • de Participatiewet, wat de belangrijkste uitgangspunten zijn en wat het doel is van de Participatiewet.
  • de dwingende regels, de beoordelingsruimte en discretionaire bevoegdheden.
  • de personenkring, de voorwaarden en de normensystematiek.
  • leefvormen en middelen.
  • het aantasten van het recht, de bestuurlijke boete, voorzieningen en maatregelen.
 • Bijeenkomst 6 - WMO

  In dit college krijgt u inzicht in en begrip van:

  • de WMO, wat de belangrijkste uitgangspunten zijn en wat het doel is van de WMO.
  • de dwingende regels, de beoordelingsruimte en discretionaire bevoegdheden.
  • de soorten voorzieningen de toegang en de systematiek.
  • de indicatie, aanspraak en hoogte van het Persoonsgebonden Budget.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto