Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Zet bewust een juridische en maatschappelijke koers uit

Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid

De leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid biedt een referentiekader voor het versterken van het persoonlijk leiderschap van (juridische) professionals in en voor het mbo

Dit gebeurt door:

  • het verkrijgen van inzicht in de relevante juridische kaders, waarmee juridische vraagstukken uit de praktijk sneller kunnen worden geduid; 
  • het updaten van onderwijsrechtelijke kennis over actuele thema’s in het mbo: toezicht, governance, samenwerking en de rechtspositie van de mbo-student; 
  • het in beeld krijgen van de maatschappelijke en organisatorische processen die optreden rond en in mbo-instellingen, en hoe daar - met behulp van handreikingen - in de juridisch georiënteerde beroepspraktijk effectief mee om te gaan; 
  • het verdiepen van de leerstof door een vraagstuk uit de eigen beroepspraktijk uit te werken in een poster; 
  • het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen en good practices tussen deelnemers en met de cursusleiding;
  • het leggen van een basis voor een breder juridisch netwerk voor een sterker mbo.

Waarom deze leergang?
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is één van de meest boeiende delen van het Nederlandse onderwijsbestel, omdat deze sector studenten opleidt voor beroepen en daarvoor intensief samenwerkt met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Instellingen hebben te maken met een brede opdracht en met zeer volatiel overheidsbeleid. In die context is het voor juridische professionals en leidinggevenden niet altijd makkelijk om effectief te zijn. Intern wordt hun advies gevraagd door opleidingsmanagers en bestuurders als het gaat om de inhoud of de interpretatie van (nieuwe) wet- en regelgeving, of het komen tot een juridische duiding van relaties met studenten, leerbedrijven en samenwerkingspartners. Waarbij het dan echter wel moeilijk kiezen is tussen enerzijds het strikt juridische (‘wat moeten we volgens de wet’) en anderzijds het bijdragen aan het vinden en houden van een duidelijke koers als opleidingsinstituut (‘wat willen en kunnen wij er mee’).

De leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid besteedt daarom aandacht aan relevante kaders en actuele juridische thema’s, en gaat in op de maatschappelijke en organisatorische context. Zo komen bovenstaande vraagstukken aan bod en biedt de leergang handvaten voor de praktijk.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Inhoud
Data, kosten en contact

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl

Of bel Branka Dasović op 020-598 36 12.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Branka
Ilse Herweijer foto