Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Zet bewust een juridische en maatschappelijke koers uit

Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid

De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten; verspreid over twee maanden volgt u in 4 bijeenkomsten 8 colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. Daarnaast is er één slotbijeenkomst met posterpresentaties, paneldebat en diploma-uitreiking.

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving onderaan deze pagina. Bekijk de planning najaar 2021 met de onderwerpen, docenten en data.

Cursusleiding en docenten
Deze leergang staat onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven. Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang. 

Diploma
De deelnemer ontvangt het diploma als de poster met een voldoende is beoordeeld, deze is gepresenteerd bij de slotbijeenkomst en tenminste 6 van de 8 colleges zijn gevolgd.

Hoeveel tijd kost het?
Voor elke bijeenkomst van twee colleges (tezamen 6 uur) geldt een voorbereidingstijd van 4 tot 6 uur.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. dr. Renée van Schoonhoven

Prof. dr. Renée van Schoonhoven

Hoogleraar Onderwijsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Sinds 2015 bekleedt prof. dr. Renée van Schoonhoven de bijzondere leerstoel 'onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs' aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Foto Renee van Schoonhoven

College 1

Titel: Introductie op de leergang
Leerdoelen: 

 • kennismaking 
 • inzicht in overall leerdoelen en opzet van de leergang

Literatuur: overzicht in de cursusmap 

Titel: Het mbo in beweging: het toenemend belang van zelf handelen
Leerdoelen:    

 • begrip van sociologische theorievorming rond institutionalisering en de-institutionalisering 
 • begrip van recente maatschappelijke veranderingen en de laatmoderniteit 
 • eerste inzicht in de implicaties daarvan voor persoonlijk leiderschap en positionering

College 2

Titel: Het mbo juridisch ingekaderd
Leerdoelen:    

 • inzicht in (historie van) artikel 23 Grondwet en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 
 • landkaart van de juridische infrastructuur van het mbo 
 • handvatten om de handelingsruimte binnen de juridische kaders te bepalen

Titel: Toelichting op de leeropdracht
Leerdoelen:    

 • Begrip van de opdracht: het schrijven en presenteren van een paper 

College 3

Titel: De organisatie als rationele besluitvormingsorde
Leerdoelen:    

 • conceptualiseren van organisaties als besluitvormingsorde (lidmaatschap, hiërarchie, regels, toezicht, sancties, identiteit, doel-middelen rationaliteit) 
 • inzicht in de wisselwerking tussen organisaties en alternatieve ordeningsprincipes zoals netwerken en instituties 
 • besef dat organisaties onderhevig zijn aan ‘schaalvergroting’, ‘management-denken’ en ‘innovatie’ als gevolg van technologische en institutionele ontwikkelingen 
 • duiden dat bij organisaties sprake is van ‘verantwoording’, ‘transparantie’ en ‘risico-management’ 
 • actief reflecteren op en toepassen van deze concepten op de organisatie en ontwikkeling van het mbo 

De rode draad van dit college: de tendens om in de huidige samenleving steeds meer domeinen onder rationele controle te willen brengen, en het onderkennen van enkele paradoxale en onbedoelde gevolgen hiervan voor mbo-instellingen.

College 4

Titel: Governance en de WEB
Leerdoelen:    

 • duiden van de beleidstheorie ‘governance’ in het onderwijs; oorsprong en stand van zaken 
 • inzicht in juridische basis van de organisatiestructuur van mbo-instellingen en van de code goed bestuur (civiel- en onderwijsrechtelijk) 
 • inzicht in juridische basis van het extern toezicht op mbo-instellingen 
 • kunnen reflecteren op de rechtsverhouding tussen mbo-instellingen en overheid  

College 5

Titel: Samenwerken volgens de regels
Leerdoelen:    

 • duiden van en reflecteren op landelijk beleid dat mbo-instellingen stimuleert tot uiteenlopende vormen van samenwerking: van krimp en ‘passend onderwijs’ tot vsv-beleid, kwaliteitsafspraken en regionale participaties 
 • inzicht in de juridische mogelijkheden tot samenwerking (civiel- en onderwijsrechtelijk), w.o. vmbo-mbo, samenwerkingscolleges, publiek-private samenwerking (RIF, subsidieregeling praktijkleren) en dergelijke 

College 6

Titel: Het mbo in netwerken
Leerdoelen:    

 • begrip van concepten over netwerken en netwerkorganisaties 
 • inzicht in de wisselwerking van het individu en de organisatie vanuit het netwerkperspectief 
 • inzicht in verschillende vormen van aansturing (top down versus bottom up) en samenwerking in complexe netwerken 
 • begrip van de implicaties van het netwerk perspectief voor verschillende maatschappelijke sectoren en beroepen

College 7

Titel: De mbo-student centraal
Leerdoelen:    

 • inzicht in de hoofdlijn van de rechtspositie van de mbo-student (civiel- en onderwijsrechtelijk): toelatingsrecht, onderwijsovereenkomst, diplomering, klachten en geschillen; 
 • kunnen benoemen van ambiguïteiten in die rechtspositie; 
 • besef van het belang van het eigen beleid van de mbo-instelling  

College 8

Titel: Zelf handelen en persoonlijk leiderschap
Leerdoelen: 

 • begrip van de implicaties van recente maatschappelijke veranderingen en de laatmoderniteit voor persoonlijk leiderschap en positionering 
 • oefening van leiderschap en positionering op basis van cases ontleend aan de eigen werksituatie 
 • Bijeenkomst I

  College 1

  Titel: Introductie op de leergang
  Leerdoelen: 

  • kennismaking 
  • inzicht in overall leerdoelen en opzet van de leergang

  Literatuur: overzicht in de cursusmap 

  Titel: Het mbo in beweging: het toenemend belang van zelf handelen
  Leerdoelen:    

  • begrip van sociologische theorievorming rond institutionalisering en de-institutionalisering 
  • begrip van recente maatschappelijke veranderingen en de laatmoderniteit 
  • eerste inzicht in de implicaties daarvan voor persoonlijk leiderschap en positionering

  College 2

  Titel: Het mbo juridisch ingekaderd
  Leerdoelen:    

  • inzicht in (historie van) artikel 23 Grondwet en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 
  • landkaart van de juridische infrastructuur van het mbo 
  • handvatten om de handelingsruimte binnen de juridische kaders te bepalen

  Titel: Toelichting op de leeropdracht
  Leerdoelen:    

  • Begrip van de opdracht: het schrijven en presenteren van een paper 
 • Bijeenkomst II

  College 3

  Titel: De organisatie als rationele besluitvormingsorde
  Leerdoelen:    

  • conceptualiseren van organisaties als besluitvormingsorde (lidmaatschap, hiërarchie, regels, toezicht, sancties, identiteit, doel-middelen rationaliteit) 
  • inzicht in de wisselwerking tussen organisaties en alternatieve ordeningsprincipes zoals netwerken en instituties 
  • besef dat organisaties onderhevig zijn aan ‘schaalvergroting’, ‘management-denken’ en ‘innovatie’ als gevolg van technologische en institutionele ontwikkelingen 
  • duiden dat bij organisaties sprake is van ‘verantwoording’, ‘transparantie’ en ‘risico-management’ 
  • actief reflecteren op en toepassen van deze concepten op de organisatie en ontwikkeling van het mbo 

  De rode draad van dit college: de tendens om in de huidige samenleving steeds meer domeinen onder rationele controle te willen brengen, en het onderkennen van enkele paradoxale en onbedoelde gevolgen hiervan voor mbo-instellingen.

  College 4

  Titel: Governance en de WEB
  Leerdoelen:    

  • duiden van de beleidstheorie ‘governance’ in het onderwijs; oorsprong en stand van zaken 
  • inzicht in juridische basis van de organisatiestructuur van mbo-instellingen en van de code goed bestuur (civiel- en onderwijsrechtelijk) 
  • inzicht in juridische basis van het extern toezicht op mbo-instellingen 
  • kunnen reflecteren op de rechtsverhouding tussen mbo-instellingen en overheid  
 • Bijeenkomst III

  College 5

  Titel: Samenwerken volgens de regels
  Leerdoelen:    

  • duiden van en reflecteren op landelijk beleid dat mbo-instellingen stimuleert tot uiteenlopende vormen van samenwerking: van krimp en ‘passend onderwijs’ tot vsv-beleid, kwaliteitsafspraken en regionale participaties 
  • inzicht in de juridische mogelijkheden tot samenwerking (civiel- en onderwijsrechtelijk), w.o. vmbo-mbo, samenwerkingscolleges, publiek-private samenwerking (RIF, subsidieregeling praktijkleren) en dergelijke 

  College 6

  Titel: Het mbo in netwerken
  Leerdoelen:    

  • begrip van concepten over netwerken en netwerkorganisaties 
  • inzicht in de wisselwerking van het individu en de organisatie vanuit het netwerkperspectief 
  • inzicht in verschillende vormen van aansturing (top down versus bottom up) en samenwerking in complexe netwerken 
  • begrip van de implicaties van het netwerk perspectief voor verschillende maatschappelijke sectoren en beroepen
 • Bijeenkomst IV

  College 7

  Titel: De mbo-student centraal
  Leerdoelen:    

  • inzicht in de hoofdlijn van de rechtspositie van de mbo-student (civiel- en onderwijsrechtelijk): toelatingsrecht, onderwijsovereenkomst, diplomering, klachten en geschillen; 
  • kunnen benoemen van ambiguïteiten in die rechtspositie; 
  • besef van het belang van het eigen beleid van de mbo-instelling  

  College 8

  Titel: Zelf handelen en persoonlijk leiderschap
  Leerdoelen: 

  • begrip van de implicaties van recente maatschappelijke veranderingen en de laatmoderniteit voor persoonlijk leiderschap en positionering 
  • oefening van leiderschap en positionering op basis van cases ontleend aan de eigen werksituatie 

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl

Of bel Branka Dasović op 020-598 36 12.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Branka
Ilse Herweijer foto