Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Specialisatie in wet- en regelgeving voor de financiële sector

Deze leergang biedt u verdieping in ontwikkelingen in de financiële sector, de wijzigende rollen van de toezichthouders, de gevolgen voor de sector en de hiermee verband houdende beleidsthema’s.

Over deze leergang
Ondanks de betere weerbaarheid van financiële ondernemingen sinds de crisis van 2007/2008 is het bouwen aan het prudentiële kader en het crisismanagement raamwerk nog niet voltooid, en is de sector blootgesteld aan de voortdurende veranderingen op dit vlak. Technologische ontwikkelingen leiden tot een verandering in de toezicht relatie en het ontstaan van nieuwe vraagstukken rondom risicobeheer en compliance. Dit leidt tot het lanceren van nieuwe regels en toezicht domeinen.  

Bent u op medior of senior niveau werkzaam als specialist in het financiële toezicht bij een financiële instelling, of als toezichthouder of adviseur in een financiële markt? Schuwt u het debat niet over de fundamentele beleids- en methodologische vraagstukken? In deze leergang duikt u in de ontwikkelingen in de financiële sector, de grote invloed van technologische ontwikkelingen op het toezicht en de interne organisatie van financiële ondernemingen en de relatie met de nationale en Europese toezichthouders. De belangrijke stroom jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie in het kader van de Bankenunie (SSM en SRM) wordt hierbij tevens uitvoerig belicht. Door middel van een workshop  waarin een hypothetische casus wordt behandeld in het kader van een Bail in Playbook en inschatting van het benodigde MREL, worden de in de praktijk steeds belangrijker wordende scenarioplanning in het kader van crisismanagement behandeld.

Na afloop van deze leergang heeft u kennis opgedaan van de meest recente ontwikkelingen in het toezichtrecht. Ook raakt u op de hoogte van de invloed op de beleidsmatige keuzes voor financiële ondernemingen en toezichthouders en de visie van de Europese en Nederlandse wetgever. Samen met de andere deelnemers hebt u deelgenomen aan debatten over recente en nieuwe richtingen in het financiële toezicht, waarbij u in staat zult zijn om gefocust vooruit te blikken op de veranderingen die deze ontwikkelingen voor uw eigen werkgebied met zich mee zullen brengen.

Vragen waarmee u aan de slag gaat:

 • Wat kan worden verwacht op het vlak van toekomstige wetgeving voor de financiële sector, en wanneer treden de nieuwe regels in werking?
 • Hoe moeten en kunnen de nieuwe regels in de praktijk worden toegepast, en hoe veroorzaken deze de noodzaak tot wijzigingen in de organisatie, governance en compliance processen?
 • Kan het bestaande product- en dienstenaanbod worden toegepast in de praktijk?
 • Wat is de invloed van het beleid van de Europese Centrale Bank op de toezichtspraktijk in Nederland?
 • Wat is de praktische betekenis van de herstel en afwikkelregimes voor de financiële sector?
 • Is er noodzaak de kennismanagement organisatie en compliance routines van de financiële onderneming aan te passen?
 • Wat zijn de lessen die kunnen worden getrokken uit de Europese jurisprudentie voor de Nederlandse toezichtpraktijk in de financiële sector?

De leergang onderscheidt zich van o.a. opleidingen financieel recht en risk management door de ruimte die wordt geboden aan multidisciplinaire vraagstukken en de verbinding die wordt gelegd met beleidsmatige ontwikkelingen en afwegingen en de relatie tot het toezichtsrecht. Hierbij wordt niet alleen de huidige stand van zaken maar ook de toekomstige evolutie in kaart gebracht.

Doelgroepen
De leergang richt zich op specialisten die werkzaam zijn in het financiële toezicht bij financiële instellingen, toezichthouders en adviseurs werkzaam in de financiële markten. Het gaat hierbij om specialisten die op medior of senior niveau functioneren en die het debat niet schuwen over de fundamentele beleids- en methodologische vraagstukken, in het bijzonder:

 • medior en senior beleidsmedewerkers van toezichthouders;
 • senior legal counsels;
 • hoofden juridische zaken van onder toezicht staande ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen) en van gespecialiseerde compliance afdelingen bij financiële ondernemingen;
 • senior advocaten en partners van advocatenkantoren die in hun werk te maken hebben met financiële toezicht zaken.

Toelatingseisen
Deelnemers moeten over tenminste 8 jaar relevante werkervaring beschikken. Voldoet u hier niet aan, maar verwacht u deze leergang toch met goed resultaat te kunnen volgen? Stuur dan uw cv naar: vulaw@vu.nl. Aan de hand van uw cv en eventueel een intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring kijken wij in hoeverre deze leergang geschikt voor u is.

ZIFO
De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van zijn partners.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Partners

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto