Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Specialisatie in wet- en regelgeving voor de financiële sector

Deze leergang biedt u verdieping in ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie en regelgeving voor de financiële sector, de wijzigende rollen van de toezichthouders en de hiermee verband houdende beleidsthema’s. De ingrijpende veranderingen in de regels voor banken, beleggingsondernemingen, betaaldienstverleners en verzekeraars zullen uitgebreid worden behandeld. Ook ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie voor de financiële sector komen uitvoerig aan bod, waaronder een uitgebreide behandeling van de recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

De leergang richt zich op specialisten die werkzaam zijn in het financiële toezicht bij financiële instellingen, toezichthouders en adviseurs werkzaam in de financiële markten en op medior of senior niveau functioneren en die het debat niet schuwen over de fundamentele beleids- en methodologische vraagstukken.

Vragen waarmee u aan de slag gaat:

  • Wat kan worden verwacht op het vlak van toekomstige wetgeving voor de financiële sector, en wanneer treden de nieuwe regels in werking?
  • Hoe moeten en kunnen de nieuwe regels in de praktijk worden toegepast, en hoe veroorzaken deze de noodzaak tot wijzigingen in de organisatie, governance en compliance processen?
  • Wat zijn de lessen die kunnen worden getrokken uit de Europese jurisprudentie voor de Nederlandse toezichtpraktijk in de financiële sector?
  • Kan het bestaande product- en dienstenaanbod worden toegepast in de praktijk?
  • Wat is de invloed van het beleid van de Europese Centrale Bank op de toezichtspraktijk in Nederland
  • Welke invloed gaat uit van de herstel en afwikkelmaatregelen voor banken en verzekeraars voor de reguliere toezicht verhoudingen?
  • Is er noodzaak de kennismanagement organisatie en compliance routines van de financiële onderneming aan te passen?
  • Welke wijzigingen dienen te worden ingevoerd in de contractuele verhoudingen met cliënten, financiers van de financiële onderneming en externe leveranciers van producten en diensten?


Doelgroepen
De leergang richt zich op specialisten die werkzaam zijn in het financiële toezicht bij financiële instellingen, toezichthouders en adviseurs werkzaam in de financiële markten en op medior of senior niveau functioneren en die het debat niet schuwen over de fundamentele beleids- en methodologische vraagstukken. Het gaat hierbij om medior en senior beleidsmedewerkers van toezichthouders, senior legal counsels, hoofden juridische zaken van onder toezicht staande ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen) en van gespecialiseerde compliance afdelingen bij financiële ondernemingen. Alsmede senior advocaten en partners van advocatenkantoren die in hun werk te maken hebben met financiële toezichtszaken.

Toelatingseisen
Deelnemers moeten tenminste 5 jaar werkervaring hebben. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat gevolgd kan worden. Uw cv kunt u mailen naar: vulaw@vu.nl

ZIFO
De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van zijn partners.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Partners

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique op +31 20 598 3694

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op +31 20 598 6255

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto