Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Masterclass en workshops voor controllers

In de IT&C workshops wordt een aantal topics behandeld uit de Masterclass. Deze onderwerpen worden theoretisch verder uitgediept en praktisch belicht zodat de implementatie van concepten in de organisatie beter in beeld en binnen bereik komt.

Programma Masterclasses 2021

Tijdens de masterclass worden de laatste trends en onderwerpen op het gebied van IT&C besproken:

 1. Laatste IT-trends en de verwachte impact op de organisatie in het algemeen en in het bijzonder op het kwaliteitsprofiel van data. 
 2. Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste consequenties voor data governance in de organisatie en de rol die de financiële functie daarin speelt. 

Programma workshops 2021

Door feedback van voorgaande sessies is het IT&C programma voor de workshops als volgt samengesteld: 

 • Donderdag 18 maart 2021: Robotic Process Automation
 • Donderdag 22 april 2021: Continuous Accounting en Monitoring
 • Donderdag 20 mei 2021: Finance & analytics
 • Donderdag 7 oktober 2021- Data: governance, risk & compliance                  
 • Donderdag 28 oktober 2021: Project- en change management bij ontwikkeling van de financiële functie
 • Donderdag 18 november 2021: Inspelen op IT-trends, business case ontwikkeling bij investeringen in IT
 • Donderdag 20 januari 2022: Blockchain: fictie, uitdaging of belofte voor de finance organisatie?

Meer over de inhoud van de workshops? Scroll naar beneden voor meer informatie. 

Docenten

Tijdens de IT&C Masterclass en de workshops krijg je les van onze vakdocenten Louis Spoor RA en Thomas van Zanten MSc RC. 

Louis Spoor RA

Louis Spoor RA

Louis Spoor is verantwoordelijk voor het vak Information, Technology & Control, waarin Accounting Information Systems, Information Technology en Internal Control zijn gecombineerd ten behoeve van een integrale behandeling van end-to-end financiële processen.

Verder is hij verantwoordelijk voor het vak Risk Management en het begeleiden van studenten in hun Business Project waarop zij afstuderen. Hij verzorgt ook executive trainingen op het gebied van Accounting Information Systems, Risk Management en Information, Technology & Control.

Bekijk het profiel van Louis Spoor
Louis Spoor

drs. Thomas van Zanten MSc. RC

drs. Thomas van Zanten MSc. RC

Thomas van Zanten is een ervaren manager en docent in diverse branches. Zijn ervaring bevindt zich op het gebied van organisatieverandering, datamanagement (beveiliging en logistiek), risicomanagement en implementatie van geïntegreerde informatiesystemen. Hij is gespecialiseerd in het optimaliseren van organisatieprocessen en verbindt hierbij de domeinen Business, IT en Finance met wetenschappelijke inzichten. Hij heeft een Executive Master in Finance & Control en heeft een brede kennis van accounting en controlling processen ‘achter de cijfers’.  

Bekijk het profiel van Thomas van Zanten
Thomas van Zanten

Meer over de inhoud van de workshops

 • Robotic Process Automation

  Er is geen terrein waar het oprukken van de robotisering zo goed zichtbaar is als in bedrijfsprocessen. De indruk bestaat dat de bereikte resultaten vrijwel altijd gunstig afsteken tegen de investering. Toch is dit niet zo. Robotic Process Automation(RPA) is wel één van de mogelijkheden om bedrijfsprocessen, waaronder financiële, te optimaliseren. In deze workshop wordt daarom ingegaan op het vraagstuk van bedrijfsprocesoptimalisatie en condities die bepalend zijn voor een oplossing zoals RPA. Daarnaast wordt ingegaan op de condities voor een succesvolle implementatie van RPA. Tot slot wordt ook ingegaan op de (verwachte) ontwikkeling van RPA door de koppeling met Artificiële Intelligentie.

  Je leert: 

  1. Optimaliseringsmogelijkheden van bedrijfsprocessen
  2. Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle toepassing van RPA
  3. Het implementatietraject van RPA
  4. Perspectief van RPA voor de bedrijfsvoering   
 • Continuous Accounting en Monitoring

  Ter ondersteuning van prestatiemanagement, periodieke rapportage en auditing komt binnen organisaties steeds meer data real time beschikbaar. De financiële functie kan hier bij het vervullen van zowel de scorekeeping als de businesspartner-rol  voordeel uit halen, onder andere door gebruik te maken van nieuwe instrumenten zoals continuous accounting en continuous monitoring. Maar hoe dan? Inmiddels is wel duidelijk dat het onderwerp vraagt om een meer integrale behandeling van verschillende vraagstukken zoals de inrichting van bedrijfsprocessen, het voldoen aan accounting conventies en de inrichting van de planning & control cyclus. Daarnaast gaat het ook om vragen zoals  wat moet precies gemonitord worden en waartoe? Hoe past continuous accounting en monitoring in een context waarin nog niet alle data automatisch en realtime worden verzameld? Deze cursus neemt u mee naar antwoorden op deze vragen.

  Je leert:

  1. Wat continuous accounting en continuous monitoring precies omvat;
  2. Een methode om de volwassenheid van bedrijfsprocessen te beoordelen, mede als voorbereiding op het doorvoeren van veranderingen daarin;
  3. De randvoorwaarden en de aanpak voor het doorvoeren van continuous accounting en monitoring in een organisatie;
  4. De veranderende rol van de financiële functie als gevolg van continuous accounting en monitoring; 
  5. Veel voorkomende hindernissen bij het doorvoeren van continuous accounting en monitoring en de wijze waarop deze het best zijn op te lossen.
 • Finance & analytics

  Uit een toenemende hoeveelheid data is het mogelijk steeds meer  diepgaande analyses toe te passen. Niet alleen begrijpende of verklarende, maar ook voorspellende analyses zijn in toenemende mate mogelijk. Voor de financial een van de kerngebieden van het vakgebied, maar welke meerwaarden kunnen innovatieve IT-toepassingen daadwerkelijk hebben en waar moet een financial aansluiten bij gerelateerde professionals als data scientists? Wordt de financial binnenkort overbodig nu IT meer en meer analyses automatisch en soms real time kan uitvoeren? Je maakt kennis met alles over data analyses en de invloed van innovatieve IT-toepassingen op de (veranderende) rol van de financial. 

  Je leert: 

  1. Verschillende grondtypen analyses en de mate waarin analyse ‘noviteiten’ reeds door financials worden beheerst;
  2. Overeenkomsten en verschillen tussen financials en data scientists;
  3. Mogelijkheden tot het outsourcen van data analyses en argumenten die bij een outsourcing-beslissing van toepassing kunnen zijn;
  4. Overwegingen voor een financial omtrent de mate van diepgang waarin hij of zij zich in analyse en het gebruik van analytische software zou moeten bekwamen.
 • Data: governance, risk & compliance

  Van organisaties wordt verwacht dat zij de alsmaar groeiende hoeveelheid data en datastromen adequaat managen om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Maar hoe moet dat dan en door wie bijvoorbeeld? Welke mogelijkheden en risico’s moeten betrokken worden bij databeheer, met welke wet- en regelgeving moet rekening worden gehouden en welke rol kan de financial hierbij spelen?

  Je leert:

  1. De waarde van data management voor besluitvorming en verantwoording in organisaties en verschillende benaderingswijzen voor het creëren van toegevoegde waarde in data management;
  2. Relevante stappen in het data governance proces en de inbedding daarvan in de organisatie;
  3. De belangrijkste  wet- en regelgeving met betrekking tot databeheer;
  4. Rollen die je als financial kan innemen in databeheer.
 • Project- en change management bij ontwikkeling van de financiële functie

  Wordt in jouw organisatie nagedacht over de aanschaf van vernieuwende IT en / of ben je al bezig met de implementatie? Dan komt bekendheid met project- en change management zeker van pas. Om verschillende redenen kennen IT-projecten vaak een eigen karakter. De ontwikkeling en inrichting van IT vindt bijvoorbeeld veelal voor een belangrijk deel plaats tijdens het project en de inzichten in kansen en bedreigingen worden gedeeltelijk pas tijdens het project duidelijk. Ook kan het onderhouden van een gezonde balans tussen wensen van de eindgebruikers, de IT-afdeling en de financiële afdeling in de driehoek budged-specificaties-tijd erg uitdagend zijn.

  Je maakt kennis met diverse beheer elementen van IT-projecten en je leert: 

  1. Algemene uitgangspunten voor effectief project- en change management;
  2. Voor- en nadelen van de Agile manier van IT-ontwikkeling ten aanzien van planning en control;
  3. Belangrijke elementen bij het ontstaan van weerstand tegen verandering en manieren om hiermee om te gaan;
  4. De wisselende informatiebehoeften in de organisatie bij de voorbereiding, uitvoering en follow-up van IT-projecten.
  5. Belangrijke algemene soft-skills welke het managen van IT-projecten kan vergemakkelijken.
 • Inspelen op IT-trends, business case ontwikkeling bij investeringen in IT

  Bij het doen van investeringen in vernieuwende IT is het opstellen en beoordelen van een business case een behoorlijke uitdaging. Welke uitdagingen komen financials tegen bij het opstellen en beoordelen van IT-gerelateerde business cases en hoe kunnen ze daarmee omgaan? Zeker bij meer innovatieve IT (o.a. Cloud computing, RPA, Blockchain) is vaak sprake van veel onzekerheid. De invloed op niet-financiële aspecten van de bedrijfsvoering en de financiële meerwaarde zijn niet altijd op voorhand precies duidelijk. De toekomstige cashflows kunnen behoorlijk onzeker zijn en het ontwikkel- en implementatietraject is steeds minder vaak die volgens de traditionele watervalmethode. Los van deze meer technische aspecten levert de kloof tussen het financiële en het IT-domein een interessante uitdaging.

  Je leert: 

  1. Specifieke eigenschappen, aannames en uitdagingen bij innovatieve IT-projecten;
  2. Elementen waarop een business case voor innovatieve IT te challengen is;
  3. Stakeholders van een IT gerelateerde business case en de informatie-eisen die hiermee samenhangen;
  4. Methoden voor het nemen van IT-investeringsbeslissingen.
 • Blockchain: fictie, uitdaging of belofte voor de finance organisatie?

  In de media is reeds veel gezegd over blockchain en de potentiële mogelijkheden die het kan bieden. De hype lijkt inmiddels te hebben plaatsgemaakt voor meer realistische opvattingen. Maar wat is nou precies een blockchain en waarvoor kan het meerwaarde geven binnen en tussen organisaties? Wat zijn (vooralsnog) de beperkingen ervan?

  Deze workshop laat je op een realistische manier kennismaken met Blockchain en de potentiële verandering die het kan veroorzaken voor de financiële functie. Je leert:

  1. Blockchain als technologie en de laatste stand van de mogelijkheden en beperkingen;
  2. Type organisatieprocessen die voordeel kunnen hebben van blockchain;
  3. Te volgen stappen bij het opstarten van een blockchain project;
  4. Potentiële effecten van de invoering van Blockchain voor de financiële functie.

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact op met Patty Faase of Ewald Liebegut.

020 - 598 6035

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics Executive Education
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

 • Patty Faase
 • Opleidingscoördinator
Patty Faase
 • Ewald Liebegut
 • Opleidingscoördinator
Ewald Liebegut