Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek de dood als onlosmakelijke onderdeel van het leven

Ja, de dood is eigenlijk heel normaal. En levensecht. Volgens Seneca gaat de mens niet dood omdat hij ziek is, maar omdat hij leeft. Denk jij wel eens na over de dood? Dan ben je niet alleen: In alle culturen en levensbeschouwingen zijn verhalen, visies en rituelen rond de dood ontstaan die onze kijk op de dood tot op de dag van vandaag bepalen. De dood is terug te vinden in popular culture, zoals in songteksten en films. In deze collegereeks verkennen we wat onze eigen beleving bij de dood is, hoe we de dood van anderen ervaren en gaan we op zoek naar de visie(s) op de dood in de maatschappij. We doen dat aan de van door het luisteren naar songteksten en het bekijken van een net uitgekomen bioscoopfilm. We houden een moreel beraad over hoe het leven kan en mag eindigen en gaan daarover op locatie in gesprek met experts uit verschillende disciplines. Wil jij verkennen wat de dood voor het leven betekent vanuit verschillende perspectieven? Meld je dan aan voor deze masterclass. Want als we de dood negeren doen we het leven tekort.

De opbrengsten van de cursusdagen zijn als volgt:

College 1: Ik & de dood

1.1.     De cursisten zijn in staat aan de hand van een songtekst (of een aantal zinnen daaruit) hun beleving van de dood te verwoorden en daarover in gesprek te gaan.

1.2.     De cursisten hebben kennis van het begrip dood(sangst) en kunnen zich daartoe verhouden.

College 2: De ander & de dood

2.1      De cursisten zijn in staat zienswijzen op leven en dood te onderscheiden aan de hand van een populaire film en aan te geven welke zienswijze het meest bij de hunne past.

2.2.     De cursisten kunnen visies op de dood analyseren aan de hand van het raamwerk‘regulatiefactoren en levensbeschouwelijke elementen’ van Mooren (1998).

College 3: De maatschappij & de dood

3.1.     De cursisten hebben kennis van het debat rondom voltooid leven.

3.2.     De cursisten zijn in staat in een moreel beraad hun positie te bepalen in een debat over een actueel onderwerp op het gebied van dood/leven(seinde) in de maatschappij.

College 4: De dood in levenden lijve

4.1.     De cursisten ervaren de realiteit van de omgang met de dood zoals die in de praktijk van een hospice dagelijks bestaat.

4.2.     De cursisten zijn in staat om vragen en dilemma’s rond sterven en de dood onder woorden te brengen en de eigen mening daarover inhoudelijk te onderbouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via