Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Congres Migratierecht i.s.m. Stichting Migratierecht Nederland

Congres Onderscheid in het migratierecht: vanzelfsprekend of niet?

Tijdens dit congres zijn er diverse plenaire sprekers, een paneldiscussie en twee rondes waarin u deel kunt nemen aan werkgroep.

Programma (onder voorbehoud)

9.30 uur: Ontvangst en registratie

10.00 uur: Opening door dagvoorzitter mr. Aldo Kuijer, staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland.

10.10 uur: Openingswoord door prof. mr. Hemme Battjes, hoogleraar Europees asielrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Haarlem.

10.20 uur: Presentatie 'Het gelijke behandelingsrecht in het migratie- en asielrecht: tussen differentiatie en discriminatie' door dr. mr. Bahija Aarrass, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

11.00 uur: Presentatie 'Naar het Comité tegen Rassendiscriminatie over de intrekking van het Nederlanderschap', door mr. Florimond Wassenaar, advocaat bij Inigo Advocaten.

11.30 uur: Pauze met koffie en thee

12.00 uur Paneldiscussie met:

 • prof. dr. Galina Cornelisse, plaatsvervangend lid bij het College voor de Rechten van de Mens, hoogleraar Courts and Transnational Justice aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • mr. Oscar Korte, senior raadsheer Centrale Raad van Beroep
 • mr. Sadhia Rafi, voorzitter van de Commissie Strategisch Procederen, VluchtelingenWerk Nederland
 • mr. Jan Willem Schaper, directeur Juridische Zaken/Strategie en Uitvoeringsadvies, Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • dr. mr. Bahija Aarrass
 • mr. Florimond Wassenaar

13.00 uur: Lunchpauze

14.00 uur: Werkgroepen – ronde 1*

15.00 uur: Pauze met koffie en thee

15.30 uur: Werkgroepen  - ronde 2**

16.45 uur: Plenaire afsluiting: Structurele discriminatie in het vreemdelingenrecht – reflectie op wat tijdens het congres besproken is door mr. dr. Karin de Vries, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. 

17.15 - 18.15 uur: Borrel

*
Werkgroepen - ronde 1 van 14.00 - 15.00 uur
Hieronder treft u een overzicht aan met alle werkgroepen. 

 • Werkgroep 1: Genderdiscriminatie in het migratierecht
  prof. dr. mr. Betty de Hart, hoogleraar Transnational Families and Migration Law aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  drs. Petra Snelders, zelfstandig deskundige Mensenrechten, Vrouwen en Migratie.
 • Werkgroep 2: Het mvv- en inburgeringsvereiste en (nationaliteits)discriminatie
  mr. Jorg Werner, advocaat bij Noordstern Advocaten
  prof. mr. Kees Groenendijk, em. hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Werkgroep 3: Wie mag een Nederlander worden? Discriminatie in nationaliteitsrecht, met focus op het optierecht
  mr. Hermie de Voer, advocaat bij Everaert Advocaten
  mr. dr. Katja Swider, universitair docent, Amsterdam Center for Migration
  and Refugee Law, Vrije Universiteit Amsterdam.

** Werkgroepen - ronde 2 van 15.30 - 16.30 uur

 • Werkgroep 4: Ongelijke behandeling van Unieburgers
  mr. dr. Jeremy Bierbach, advocaat bij Franssen Advocaten en associate member bij het  Amsterdam Centre for European Law and Governance
  prof. dr. Gareth Davies, hoogleraar Europees recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Werkgroep 5: Overlappende identiteiten, migratierecht en het Rassendiscriminatieverdrag
  prof. mr. Thomas Spijkerboer, hoogleraar Migratierecht, Amsterdam Center for Migration and Refugee Law, Vrije Universiteit Amsterdam
  mr. dr. Nawal Mustafa, BA, onderzoeker migratierecht bij de VU
 • Werkgroep 6: Gelijke behandeling in het procesrecht?
  mr. dr. Karen Geertsema, universitair docent Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  mr. Johan ten Berg, senior juridisch adviseur, Immigratie en Naturalisatiedienst.

Meer informatie over dit congres
Inleiding
Kosten en aanmelden

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten