Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Haal het beste uit mensen en verhoog je prestaties!

ADRIBA Certified Organizational Behavior Management (OBM) Foundation

OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering voor het borgen van een optimalisatieslag in organisaties.

Inhoud van de opleiding

  • De noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsverandering in een organisatie wordt steeds groter. Kennis over de werking en beïnvloeding van gedrag is noodzakelijk in de moderne bedrijfsvoering. Immers, gedrag veroorzaakt alle resultaten. Enkel het sturen op resultaten kan helaas leiden tot ongewenst gedrag. Daarvan zien we nog regelmatig het bewijs in de media met het zoveelste schandaal. Hoe boek je de gewenste resultaten met bijbehorend gewenst gedrag van jouw medewerkers? 
  • Wij maken de belofte dat mensen hun beïnvloedingsmogelijkheden in een organisatiecontext kunnen vergroten om dingen voor elkaar te krijgen. In die zin is ‘voor elkaar’ eigenlijk dubbelzinnig. Het gaat om het verenigen van missies en belangen van zowel de organisatie als de medewerkers. Hoe kun je het samen realiseren, en er ook voor zorgen dat je er samen van profiteert? 
  • Daarnaast kunnen we wel stellen dat mensen die frameworks of best practices als Lean en Agile hebben gevolgd, daar ook vaak Organizational Behaviour Management (OBM) goed bij kunnen gebruiken. In die zin is het in veel gevallen een interessante aanvulling.
  • Veel andere methodieken adresseren weliswaar het belang van gedrag en cultuur en de verandering daarvan, maar hebben geen antwoord op de vraag: hoe dan? En daar komt OBM mooi om de hoek kijken.

Toetsing

De toetsing vindt plaats op de laatste dag, in het laatste dagdeel. Het schriftelijke examen bestaat uit een set van Engelstalige 40 meerkeuzevragen.

Certificaat Vrije Universiteit Amsterdam

Bij voldoende resultaat ontvang je het certificaat “OBM Foundation” van ADRIBA, uitgegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam. De certificering is tevens een prekwalificatie voor de vervolgopleiding ADRIBA Upgrade2Practitioner waarmee je tot Certified OBM Practitioner kunt worden opgeleid.

Dr. Marius Rietdijk

Dr. Marius Rietdijk

Marius Rietdijk is universitair docent bij de afdeling Management en Organisatie. Hij promoveerde in 2009 aan de Vrije Universiteit. Sinds 2010 is hij ook wetenschappelijk directeur van ADRIBA. Dit is een Executive Education and Research Centre for Applied Behavior Analysis, Organizational Behaviour Management (OBM). Het is een onderzoekscentrum voor bachelor-, master- en PhD-studenten die geïnteresseerd zijn in het toepassen van gedragsanalyse om maatschappelijke problemen op te lossen en probleemoplossend gedrag van mensen in alle levensstromen te vergroten. Wetenschappelijk beoogt het bij te dragen aan het oplossen van hiaten in de economie en managementwetenschap met het behaviorisme als filosofische houding.

Bekijk het profiel van Marius Rietdijk
Marius Rietdijk

Drs. Joost Kerkhofs

Drs. Joost Kerkhofs

Drs. Joost Kerkhofs is zakelijk directeur van ADRIBA. Hij studeerde beleids- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. De rol van Kerkhofs in het centrum is de operationele kwaliteitsbewaking en het onderhouden van de binnenlandse contacten met zowel samenwerkende partijen als geïnteresseerde organisaties. Daarnaast geeft hij zelf ook trainingen en advies via zijn eigen firma Neotopia.

Bekijk het profiel van Joost Kerkhofs
Joost Kerkhofs

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Neem dan gerust contact op met Lisette Tepe via onderstaande contactgegevens. Het secretariaat is gevestigd in kamer HG 6A-88 van Vrije Universiteit Amsterdam.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics Executive Education
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

Lisette Tepe
Joost Kerkhofs
Marius Rietdijk