Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Universitaire lerarenopleiding

Wil je in september 2021 starten met de Master Leraar VHO (universitaire lerarenopleiding)?

Meld je dan aan voor 1 mei 2021.

 • Toelatingsverklaring
  Nadat je de volledige aanmeldingsprocedure hebt afgerond (zie onderaan voor een stappenplan), beoordeelt de Toelatingscommissie van de lerarenopleiding je inschrijving. Indien je toelaatbaar wordt bevonden, geven zij een officiële ‘toelatingsverklaring’ af. Je ontvangt via Studielink bericht hierover. Krijg je een positief toelatingsbericht dan dien je het collegegeld over te maken. Pas nadat het collegegeld door ons is ontvangen, sta je officieel ingeschreven.

  Let erop dat je inschrijving vóór 1 februari of 1 september volledig is afgerond om per die datum te kunnen starten met de opleiding.
 • Hardheidsclausule late inschrijving
  Er is een hardheidsclausule: indien studenten een gegronde reden hebben waarom zij zich niet vóór de deadline hebben kunnen aanmelden, kunnen zij binnen 7 werkbare dagen een schriftelijk verzoek tot toelating indienen. In dit verzoek zal de student (kort en bondig) moeten onderbouwen waarom hij/zij zich niet voor 1 november heeft kunnen aanmelden en waarom hij/zij alsnog toegelaten wil worden. Het bericht mag per e-mail verstuurd worden naar dhr. dr. A. Handelzalts
 • Zij-instromers
  Als je de lerarenopleiding als zij-instromer wilt volgen en daarvoor gebruik wilt maken van de subsidieregeling voor zij-instromers dan verloopt de aanmelding niet via Studielink. Voor dit traject geldt een aparte aanmeldprocedure.
 • Stageplaatsen
  Alle stages voor de lerarenopleiding worden geregeld door de VU. Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende kwalitatief goede stageplaatsen voorhanden zijn. Voor de schoolvakken maatschappijleer en biologie geldt in geval van teveel aanmeldingen een selectieprocedure. Plaatsing van overige studenten gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als alle stageplaatsen zijn ingevuld en je hebt je voor de deadline aangemeld, kom je op een reservelijst. Je hoort tijdig van ons of je alsnog geplaatst kunt worden. Studenten die zich na 1 mei aanmelden en beroep doen via de hardheidsclausule kunnen alleen geplaatst worden indien er stageplaatsen beschikbaar zijn en zij aannemelijk hebben kunnen maken waarom zij zich niet voor 1 mei hebben kunnen aanmelden.

Stappenplan aanmelden

 • Stap 1: Controleer toelaatbaarheid

  De lerarenopleiding wordt aangeboden in zestien schoolvakken, als specialisaties binnen 3 masteropleidingen:

  Master Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

  • Duits 
  • Engels 
  • Frans 
  • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  
  • Latijnse Taal en Cultuur  
  • Nederlands

  Master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen 

  • Algemene economie 
  • Management en organisatie (bedrijfseconomie) 
  • Geschiedenis 
  • Aardrijkskunde
  • Maatschappijleer 
  • Godsdienst/levensbeschouwing

  Master Leraar VHO in de Bètawetenschappen 

  • Wiskunde
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie  

  Controleer voordat je je gaat inschrijven of je voldoet aan de algemene en vakinhoudelijke toelatingseisen voor het schoolvak waarvoor je de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen. 

 • Stap 2: Studielink

  In Studielink (inloggen met DigiD) dien je een inschrijfverzoek in voor de masteropleiding ‘leraar voorbereidend hoger onderwijs’ bij onderwijsinstelling ‘Vrije Universiteit Amsterdam’ waar als specialisatie het schoolvak onder valt waarvoor je een lesbevoegdheid wil behalen (zie hiervoor bij STAP 1). Je ontvangt daarna automatisch twee e-mailberichten met inloggegevens voor de studentenportal VUnet.

  De gegevens die je in Studielink invult, worden automatisch gecontroleerd en doorgestuurd naar de VU en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Heb je van Studielink bericht ontvangen dat je persoonsgegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, upload dan een kopie van je paspoort of ID-kaart (en eventueel je geldige verblijfsvergunning) via VUnet.

 • Stap 3: VUnet

  Log in op VUnet, selecteer het schoolvak waarvoor je een lesbevoegdheid wil behalen, beantwoord de vragen en upload de gevraagde documenten. In incidentele gevallen vragen wij inschrijvers ook een gewaarmerkte kopie van het diploma van de vooropleiding aan te leveren. Hierover ontvang je echter vanzelf bericht van de Centrale Studentenadministratie (dienst Student- en Onderwijszaken). Vóór 1 februari of 1 september moet de complete aanmelding via VUnet zijn afgerond, om op die datum te kunnen starten.

  Let op! Indien je in aanmerking komt voor de EVC-procedure, moet je dit zelf nog apart in VUnet aangeven.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30u en 14.00 - 16.00u). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl.

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)