Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Studentenwelzijn en veiligheid

Dit platform is ontwikkeld en wordt regelmatig geüpdatet om een overzicht te geven van de ondersteuning die VU Amsterdam en de VU community te bieden heeft om jouw welzijn en veiligheid te waarborgen.

Blijf in contact met je medestudenten of leg nieuwe contacten

We zijn ons ervan bewust dat velen van jullie het isolement soms moeilijk hebben gevonden, dagelijkse routines hebben gemist en elkaar niet konden zien op de campus. Daarom hebben we een webpagina gelanceerd met een overzicht van ideeën en initiatieven om met elkaar in contact te blijven, dat je hier kunt vinden.

(Mentale) gezondheid

 • Begeleiding en ondersteuning

  Studentenpsycholoog

  Tijdens je studie kun je last krijgen van studiegerelateerde problemen, zoals faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen, gebrek aan discipline, gebrek aan motivatie, tentamenvrees, presentatieangst, studiestress, negatieve ideeën over jezelf, studeer- of afstudeerproblemen. De studentenpsychologen bieden kortdurende begeleiding aan in de vorm van individuele begeleiding, workshops, trainingen en groepen. Je kunt zonder verwijzing een afspraak maken.

  De studentenpsychologen zijn medewerkers van de VU en werken onafhankelijk en vertrouwelijk. Zij hebben een geheimhoudingsplicht, zonder jouw toestemming verstrekken zij dus nooit informatie aan derden.

  Trainingen voor optimaal studeren

  De afdeling Centrale studentbegeleiding biedt verschillende workshops en trainingen aan. Kijk hier voor meer informatie.

  Caring Universities

  VU Amsterdam maakt deel uit van het Caring Universities project, een initiatief gericht op het verbeteren van het psychisch welzijn van studenten. Een anonieme online vragenlijst geeft je inzicht in je eigen mentale gezondheid en geeft gepersonaliseerde feedback over je stemming, stress, en angst, gebaseerd op je antwoorden. Jij bepaalt zelf wat je daar mee doet, maar als je klachten zoals stress of sombere stemming ervaart, biedt Caring Universities de mogelijkheid om hieraan te werken via vier gratis online programma's en krijg je hulp van een persoonlijke online coach.

  113 Zelfmoordpreventie

  113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Ze bieden verschillende mogelijkheden voor hulp aan zoals chat, telefoon, online therapie, zelfhulpcursus en zelf testen. 

  Frisse gedachtes

  Voel je je soms eenzaam, valt het studeren tegen, vind je het moeilijk om te aarden op de universiteit of hogeschool, of heb je gewoon behoefte aan iemand die naar je luistert? Je studententijd is niet altijd even leuk. Frisse Gedachtes is een gratis platform waar je anoniem met psychologiestudenten of ervaringsdeskundigen in contact kunt komen. Jij kiest de student waar je anoniem en gratis mee wil chatten.

  UpTalk

  UpTalk is een initiatief van Thrive Amsterdam Mentaal Gezond in samenwerking met Mindmasters, Jouw GGD en @Ease. Je kunt hier in coronatijd terecht om gratis en laagdrempelig je mentale struggles aan een professionele coach voor te leggen. De coaches bieden een luisterend oor en geven tips en advies. En als het nodig is, helpen ze je verder om nieuwe of ergere problemen te voorkomen.

 • Tips & tricks om voor jezelf te zorgen

  In deze onzekere en (mogelijk) eenzame tijden is het nóg belangrijker om goed voor jezelf te zorgen. Bekijk onze tips en adviezen om om te gaan met stress, angst en eenzaamheid.

  Wil je concrete vaardigheden aanleren om minder last te hebben van vervelende gedachten en gevoelens rond het coronavirus? Volg de online module ‘Omgaan met coronastress

Zelfverzekerd en succesvol studeren

 • Algemene informatie

  Tijdens je studietijd kan het zijn dat je extra hulp nodig hebt, met je studie of persoonlijk. De VU biedt verschillende studentbegeleidingsdiensten aan. In deze video wordt uitgelegd welke diensten dat zijn. Aarzel niet om hulp te vragen en onthoud dat alle gesprekken met studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen vertrouwelijk zijn.

 • Advies en begeleiding

  Studieadviseurs

  Bij de studieadviseur kan je terecht voor vragen over de persoonlijke studiebegeleiding en studieadvies. Raadpleeg de studieadviseur ook bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie (persoonlijke problemen, ziekte, studievaardigheidsproblemen, studievertraging, zorgen voor of zorgen maken om ziek familielid). Ook met vragen omtrent studeren met een beperking kan de studieadviseur helpen. 

  Studentenpsychologen

  Tijdens je studie kun je last krijgen van studiegerelateerde problemen, zoals faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen, gebrek aan discipline, gebrek aan motivatie, tentamenvrees, presentatieangst, studiestress, negatieve ideeën over jezelf, studeer- of afstudeerproblemen. De studentenpsychologen bieden kortdurende begeleiding aan in de vorm van individuele begeleiding, workshops, trainingen en groepen. Je kunt zonder verwijzing een afspraak maken.

  Studentendecanen

  De studentendecanen bieden ondersteuning bij studie-overstijgende vragen en problemen. Zij helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Je kunt denken aan inschrijvings-en uitschrijvingskwesties, DUO voorzieningen, urgentie huisvesting, hulp bij aanvraag profileringsfonds en andere financiële voorzieningen. Ook kunnen studentendecanen je adviseren bij het indienen van klachten, en bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast organiseren zij activiteiten voor verschillende groepen studenten zoals: studenten met ASS, studerende moeders, toppresteerders, studenten uit de Cariben, langstudeerders, mantelzorgers en tenslotte students-4-students. Je kunt bij vragen over genoemde onderwerpen een afspraak maken voor een gesprek.

  Studentenbalie

  De Studentenbalie behandelt vragen over verschillende praktische zaken zoals (her)inschrijven en uitschrijven, collegekaart en waarmerken van een diploma. De meeste informatie vind je via je dashboard en zoek op het onderwerp waarover je meer wilt weten en je krijgt een overzicht van relevante zoekresultaten. De balie bevindt zich in de centrale hal van het Hoofdgebouw. Je vindt hier meer informatie over de Studentenbalie.

  Helpmatrix

  Als je ergens mee zit kun je binnen de VU bij verschillende personen en instanties terecht. Dit kan om van alles gaan: van een spoedgeval op de campus tot gezondheidsproblemen en van ongewenst gedrag tot privéproblemen. In de helpmatrix hebben wij dit per onderwerp op een rij gezet. Met hierin aanvullende informatie voor internationale studenten.

 • Studeren en Corona

  Coronanieuws van de VU

  Met steeds weer nieuwe ontwikkelingen rondom de COVID-19 pandemie, is het belangrijk om op de hoogte te blijven wat daarvan de consequenties zijn voor studeren op de VU. Voor alle FAQs is een website ingericht, die regelmatig (en in ieder geval na elke persconferentie) wordt geüpdatet.

  Studeren & Corona

  Studeren in coronatijd vraagt om aanpassingen. Om je hierbij een handje te helpen kun je de pagina's rond Studeren en corona bezoeken. Bekijk ook deze video voor tips over thuis studeren.

  Studievertraging en corona

  Loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW of het profileringsfonds van de VU. Kijk hier voor meer informatie.

 • Trainingen voor optimaal studeren

  Bij studeren komt heel wat kijken. Hoe zorg je ervoor dat je je tijd goed gebruikt? Hoe ga je om met de stress die je misschien ervaart? Hoe kun je je beter concentreren? Wat doe je met uitstelgedrag? Centrale Studentenbegeleiding van de VU weet waarmee je te maken krijgt en organiseert professionele trainingen om je te helpen. Van efficiënt studeren tot omgaan met faalangst of het verbeteren van je motivatie of concentratie. Bekijk het gehele aanbod op de pagina Trainingen voor Optimaal studeren.

Sociale veiligheid

 • Veiligheid op de VU

  De VU is een open en gastvrije omgeving. Bij een veilige en prettige omgeving horen heldere omgangsvormen en deze dragen we actief uit. Sociale veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen studeren of werken. De VU tolereert geen discriminatie, intimidatie, pesterijen, seksuele intimidatie of ander gedrag dat in tegenspraak is met onze waarden.

  Toch overkomt dit VU studenten, PhD’s  en medewerkers. Als je dit ervaart, of er getuige van bent geweest kun je dit melden bij het Meldpunt Sociale veiligheid. Via het meldpunt krijg je op een laagdrempelige manier hulp, begeleiding en ondersteuning om de situatie op te lossen. Hieronder vind je een overzicht van ongewenst en zorgwekkend gedrag dat je kunt melden.

  Alle gedrag wat als onveilig ervaren wordt kan gemeld worden. Voorbeelden hiervan zijn pesten, discriminatie, (online) wangedrag, huiselijk of eergerelateerd geweld, stalking, langdurig vasthoudend klaaggedrag (dit is een vorm van stalking), verward gedrag wat onveiligheid veroorzaakt, (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, fysiek of verbaal geweld, bedreiging, suicideproblematiek. Kijk hier voor meer informatie.

  Vertrouwenspersonen studenten

  Het College van Bestuur van de VU vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden niet getolereerd. Helaas komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn o.a. vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling. Ook kan er een onderzoekscommissie worden ingesteld.  

  Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon. 

  Momenteel zijn alle gesprekken met de vertrouwenspersoon telefonisch of via zoom. Mocht je toch baat hebben bij een live-gesprek, neem dan contact op.

  Fatiema Khadje, 020 59 82094
  Bas Scholten, 020 59 82851
  Mariken Blom,  020 59 85027

  E-mail: vertrouwenspersoon.studenten@vu.nl

  Ombudsman studenten

  Iedere student aan de VU kan de ombudsman inschakelen. Dat geldt ook voor promovendi. Ook als je studie is beëindigd kan een klacht worden voorgelegd. Voorwaarde is dan wel dat het voorval heeft plaatsgevonden in de tijd dat je aan de VU studeerde.

  De studentenombudsman is mevrouw drs. E.J. (Lies) Poesiat. Zij heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk. De ombudsman streeft ernaar problemen op een informele manier op te lossen. 

  Waarmee kan ik bij de ombudsman terecht?
  Je kunt bij de ombudsman terecht met klachten over het niet goed toepassen van de wet- en regelgeving, over de organisatie, het onderwijs of over de gedraging van een medewerker. Maar je klacht kan ook gaan over de organisatie of toegankelijkheid van de universitaire voorzieningen. De ombudsman geeft informatie over relevante regelgeving en procedures en vertelt je wat je rechten, plichten en mogelijkheden zijn om je probleem op te lossen. Bijvoorbeeld: je vindt dat je onredelijk bent behandeld door de faculteit of tekortgedaan in je rechten als student (studentenstatuut), een van je docenten is onbereikbaar of een scriptiebegeleider is niet beschikbaar. 

  Je klacht moet betrekking hebben op gebeurtenissen die minder dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden, maar in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

  Kijk hier voor meer informatie.

  Security desk

  De VU heeft een open en gastvrije campus en een actieve rol in het herkennen, voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s. Dit doen we niet alleen. Hier hebben we jouw hulp bij nodig.

  De veiligheid op de VU wordt gewaarborgd door diverse maatregelen: 24 uur per dag cameratoezicht in en rondom de gebouwen van de VU; 24 uur per dag is er beveiliging en in de meeste gebouwen is er ook een gastdame en de beveiligers en de gastdames zijn gastvrij en alert en worden getraind afwijkende situaties te herkennen en te melden.

  Meld diefstal of verlies van persoonlijke en VU-eigendommen direct bij de afdeling Beveiliging via telefoonnummer 020 59 85454. Je kunt ook naar de Security Desk gaan in het Hoofdgebouw (KC-04). Hier vind je meer informatie over wat je kunt doen na diefstal of verlies van eigendommen.

 • Studie- en studentenverenigingen

  Vooral in deze tijd vinden we het belangrijk dat je je onderdeel voelt van de VU Community. Verplicht thuiszitten hoeft gelukkig niet te betekenen dat ook het hele sociale leven stil ligt.

  Students4students

  Students4Students is er voor alle studenten die het fijn vinden om samen te studeren. We kunnen ons voorstellen dat je, juist nu in deze tijden van corona, behoefte hebt aan contact met medestudenten. Zo kan je elkaar steunen om bezig te blijven, simpelweg te beginnen met studeren en om structuur aan te brengen in jouw studeerwerk. Om dit te faciliteren kan je jezelf daarom nog steeds aanmelden voor het studiemaatjesprogramma en de samen studeren bijeenkomsten (online) zie link: students4students. Zie ook de Instagrampagina.

  Studie- en studentenverenigingen

  De VU kent verschillende studie- en studentenverenigingen die activiteiten voor studenten organiseren. Kijk hier voor een overzicht van facultaire studieverenigingen. Wil je je aansluiten bij een studievereniging waar je ook studenten van andere faculteiten tegenkomt, kijk dan hier voor een overzicht. Hou je van sport? Sluit je aan bij een van de studentensportverenigingen.

  Sportcentrum VU

  Online en offline sporten met het Sportcentrum VU, zie https://sportcentrumvu.nl/ 

  3D@VU

  3D@VU is het nieuwe initiatief van de VU waar allerlei issues, maatschappelijke debatten en gesprekken plaatsvinden. Een plek waar het debat niet verzandt in een stug stilzwijgen maar een oprecht verlangen de ander te horen in de wetenschap dat jouw stem ook wordt gehoord. In 3D wil de VU studenten stimuleren elkaar te bevragen, en uitdagen om uit de eigen bubbel te stappen. Kortom, op de VU is 3D dé ruimte voor Diversiteit, Debat en Dialoog! Benieuwd naar de bijeenkomsten van 3D@VU? Bekijk hier de agenda.

  VU Pride

  VU Pride is het netwerk voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse, queer en aseksuele (LHBTIQA) studenten en medewerkers van de VU. Ook in deze tijd zijn wij er graag voor onze community! Ondervind je problemen in deze gekke Corona-tijden? Heb je een leuk idee voor een online event? Heb je vragen over de activiteiten van VU Pride? We horen graag van jou! -> Mail ons via pride@vu.nl

  De komende maanden hopen we het leven van onze community op te fleuren met wat virtuele gezelligheid. We hebben filmavonden, online sportlessen (‘Zoomba’) en webinars in de planning. Wil je op de hoogte blijven? Kijk op onze website: vu.nl/pride of Instagram.

  New Connective

  NewConnective is er om je als student te helpen 'vertragen' in het soms hectische studentenleven, om betekenisvolle momenten te creëren en te beleven, en om weer in contact te komen met jezelf.
  Juist ook in deze tijden van Corona staan de medewerkers van NEWConnective voor je klaar. Kijk hier voor hun agenda.

  Family of Academic Minds (FAM)

  FAM is als een community voor studenten van verschillende achtergronden. Studenten met vergelijkbare interesse leren - in een familiesetting - elkaar kennen en vormen een hechte groep waarop ze kunnen terugvallen. De cohesie van de VU-Families, onderling en samen als één universiteitsbrede familie, wordt gestimuleerd door verschillende activiteiten die het familiegevoel en de binding versterken. En ook door activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke talenten via workshops, lezingen en vrijwilligerswerk. Contact: marketing@befam.nl. Of volg de activiteiten van FAM via Facebook of Instagram.

  Campus Kanjers

  In het coronatijdperk lijkt de VU er stil bij te liggen. Maar achter de schermen is een groep VU medewerkers hard bezig om al het onderwijs online draaiende te houden. Lees hier meer over deze medewerkers.