Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

(Pre)Masters Bèta

Welkom bij de Faculteit der Bètawetenschappen!

Je gaat binnenkort je (pre)masteropleiding aan de VU beginnen. Ontzettend leuk! Voor jouw gemak hebben we alle informatie om je opleiding succesvol te starten bij elkaar gezet. Deze kun je hier vinden.

Belangrijke informatie voor je start met je studie

 • Rond je inschrijving af

  Om straks aan de VU te kunnen studeren, moet je ervoor zorgen dat je uiterlijk 31 augustus 2021 volledig ingeschreven staat voor jouw opleiding. Je inschrijving is definitief als in Studielink in het blokje ‘mijn opleidingen’ de status ‘ingeschreven’ staat. Je kunt hierna je aanmelding afronden in je VUweb dashboard. In je dashboard kan je snel zien aan welke eisen of verplichtingen je nog moet voldoen voor een volledige inschrijving. Houd je mailboxen (je VU en je privé e-mail) goed in de gaten, want via e-mail ontvang je belangrijke berichten rondom de status van je inschrijving.

  Lees hier meer over hoe je van je aanmelding een inschrijving maakt.

 • Intekenen

  Je moet zelf intekenen voor alle verplichte vakken, keuzevakken, werkgroepen en hoorcolleges. Wanneer je intekent voor een vak, staat ook het vinkje aan voor deelname aan het tentamen. Je wordt dus automatisch voor het tentamen ingetekend. Wanneer je een onvoldoende (of NVD) hebt behaald voor het tentamen, word je automatisch ingetekend voor het hertentamen. Wanneer je niet hebt deelgenomen aan het tentamen (No Show) of een voldoende hebt behaald, moet je zelf intekenen voor het hertentamen indien je hieraan wilt deelnemen.

  Wanneer en hoe?

  Intekenen doe je in VUweb door in je dashboard naar de intekenmodule te gaan. Intekenen voor onderwijs en hertentamens kan uitsluitend tijdens de intekentermijnen. Je kunt je vanaf 26 juli intekenen voor vakken in periode 1 van collegejaar 2021-2022. 

  Voor semester 1 teken je je in per periode. Vanwege Corona heeft elke periode afwijkende intekendata. Voor periode 1 geldt dat je kunt intekenen tot en met de eerste week van deze onderwijsperiode. De deadline voor het intekenen van vakken is in alle gevallen tot en met 23.59 uur op de laatste intekendag. Zie VUweb voor de intekentermijnen 2021-2022: Intekenen/afmelden voor onderwijs en tentamens - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

  Voor welke vakken intekenen?

  Om te weten waar je je voor kunt en/of moet intekenen, dien je de studiegids te raadplegen. Kijk bij jouw opleiding om de studiegids en het jaarschema te raadplegen. Per vak vind je een uitgebreide vakinformatie. Kijk bij de vakinformatie of er afwijkende intekenprocedures zijn dan wel voorkennisvereisten om mee te mogen doen. Check dus altijd de vakinformatie. Meer informatie over intekenen lees je op VUweb.

  OER’en en R&R

  In de studiegids vind je de Regels & Richtlijnen en de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van alle bachelor- en masteropleidingen van de faculteit der Bètawetenschappen. Hierin staan al jouw rechten als student van de opleiding. Er staat bijvoorbeeld in wat de nakijktermijn is of wat de toetsvorm mag of moet zijn. Je vindt de OER en R&R die horen bij jouw opleiding onder de derde tab info op https://studiegids.vu.nl/nl/, of download de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 2020-20201 hier: https://beta.vu.nl/nl/Images/regels-en-richtlijnen-2020-2021-beta_tcm235-945934.pdf. 

  Let op: half juli wordt de OER en R&R vastgesteld voor aankomend collegejaar. Ook de studiegids is vanaf dan definitief. 

  *Let op: als je vanwege een beperking zoals dyslexie extra tijd bij tentamens toegekend hebt gekregen, dan wordt deze voorziening bij het intekenen van vakken standaard aangevinkt bij het tentamen. Dit is wel pas mogelijk nadat je aanvraag voor de voorziening ‘extra tijd’ via de studieadviseur is goedgekeurd en daarna is toegekend in het systeem.

  Als je bij je aanmelding nog niet hebt aangegeven dat je een functiebeperking hebt en een bepaalde voorziening nodig hebt, neem dan contact op met je studieadviseur, bij wie je ook terecht kan voor begeleiding tijdens je studie en andere voorzieningen als financiële tegemoetkoming bij ziekte (profileringsfonds). Persoonlijke omstandigheden moet je ieder jaar opnieuw melden bij  je studieadviseur.

 • Boekenlijst

  De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met de studieverenigingen: Mens, Storm, Subliem, VCSVU, SABA, Anguilla, Geovusie, Gyrinus Natans en Salus.

  Click to get your booklist / boekenlijst

 • Studentbegeleiding: aanspreekpunten voor tijdens je studie

  Studiebegeleiding door de (pre)mastercoördinator 

  Je kunt bij de (pre)mastercoördinator  terecht voor studiebegeleiding en -advies. Heb je problemen die invloed hebben op het verloop van je studie? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de (pre)mastercoördinator  van jouw opleiding. Bij sommige opleidingen heb je ook toegang tot de studieadviseur. Tijdens de introductie zul je kennismaken met de studieadviseur als dit op jouw opleiding van toepassing is. Studeer je met een functiebeperking, dyslexie of een chronische ziekte, dan kun je via VUweb voorzieningen aanvragen. Neem hiervoor contact op met je (pre)mastercoördinator.

  Persoonlijke omstandigheden tijdig melden

  Als je studie door persoonlijke omstandigheden wordt belemmerd, is het aan te raden om dit zo snel mogelijk te melden bij de (pre)mastercoördinator.

  Heb je een andere hulpvraag?

  Naast de studieadviseurs zijn er op de VU ook andere soorten van studiebegeleiding. Zo ondersteunt, adviseert en informeert de studentendecaan over zaken zoals financiën, DUO-regelingen en huisvesting. Ook is er een studentenombudsman op de VU en kun je terecht bij een studentenpsycholoog. Voor inhoudelijke vragen over je studie neem je contact op met je (pre)mastercoördinator  docent of de opleidingscommissie.

  Financiële regeling bij studievertraging

  Onder bepaalde voorwaarden kun je financiële ondersteuning ontvangen als je door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat je persoonlijke omstandigheden binnen drie maanden meldt bij een studieadviseur en dat je een studieplan opstelt dat je samen bespreekt. Meer informatie lees je hier.

 • Facultaire introductie

  Bij de Faculteit der Bètawetenschappen wordt een facultaire introductie georganiseerd. 

  Premaster

  Omdat je als premasterstudent bachelorvakken volgt, is er geen aparte facultaire introductie. Je vindt de voor jou relevante informatie op de canvaspagina van de bacheloropleiding waar je de vakken bij volgt. Als je wilt kun je deelnemen aan de bachelorintroductie van de betreffende opleiding op 31 augustus. Deelname is vrijwillig. 

  Voor premasterstudenten P Health Sciences is er wel een aparte facultaire introductie. Het programma vind je binnenkort in jouw persoonlijke dashboard. Aanmelden kan nu al. 

  Master

  De facultaire introductie voor masterstudenten vindt plaats op 2 of 3 september (afhankelijk van jouw opleiding).

  In een middag krijg je alle praktische informatie die je nodig hebt. Je leert o.a. jouw coördinator en studieadviseur kennen, je leert de digitale omgeving van de VU te gebruiken en je leert je weg op de campus kennen. Kortom: informatie die je niet wilt missen! 

  Meer informatie en Zoom links

  De facultaire introductie vindt online plaats, met uitzondering van de activiteiten die door de studieverenigingen worden georganiseerd. 

  Overzicht Zoom links per opleiding en Canvas pagina's

  Premaster

  Master