Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Over HOVO Amsterdam

Zin in kennis. Dat is waarom al sinds 1990 duizenden deelnemers cursussen volgen bij HOVO aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij HOVO volgt u cursussen over kunst, architectuur, letteren, muziek, archeologie en (cultuur)geschiedenis, filosofie en religie, maar ook over andere onderwerpen die verdieping bieden bij wat de media brengen: over economie, sociale wetenschappen, psychologie. Onderzoekers van de VU en externe docenten vertellen u over de laatste stand van zaken op het gebied van exacte vakken en medische wetenschap.

Leven lang ontwikkelen bij HOVO Amsterdam

Sinds 1990 volgen duizenden deelnemers HOVO-onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Kenmerkend voor HOVO is de veelzijdigheid van het aanbod in zes kennisdomeinen, de academische kwaliteit van de programma’s en docenten en de locatie: de levendige en goed bereikbare VU campus aan de Amsterdamse Zuidas.
HOVO Amsterdam staat voor academische kennisoverdracht voor iedereen met een intrinsieke motivatie om kennis op te doen. De onderwijsvorm, inhoud en momenten waarop de cursussen plaatsvinden zijn vooral gericht op deelnemers vanaf vijftig jaar, maar wie zich aangesproken voelt door de inhoud en onderwijsvorm van HOVO is welkom, ongeacht leeftijd. 


Voor wie is het HOVO-onderwijs?

Voor iedereen die zin heeft om nieuwe kennis op te doen. Om daarmee de geest te verrijken, de wereld om ons heen beter te begrijpen, uit interesse voor een onderwerp of gewoon voor het plezier van leren! Het aanbod bestaat uit cursussen van 4-10 colleges, leergangen van een aantal elkaar opvolgende cursussen, studiedagen en lezingen. Bekijk het complete aanbod van cursussen, trainingen en lezingen via het overzicht met alle cursussen en leergangen.

Informatie over aanmelding, betaling, annulering, reductiemogelijkheden en contact met HOVO treft u aan op de pagina praktische informatie.
Op de website van HOVO Nederland vindt u ook meer informatie over het (online) HOVO-aanbod bij anderen instellingen.

Informatie over het onderwijs en kwaliteit bij HOVO

 • Collegeperiodes en onderwijsvorm

  HOVO Amsterdam biedt drie keer per jaar een nieuw cursusprogramma aan: voorjaar, zomer en najaar. De cursussen bij HOVO zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Soms maken ze deel uit van een leergang – deze stelt u in de gelegenheid langere tijd een samenhangend geheel van cursussen te volgen.

  De meeste cursussen bestaan uit twee tot tien hoorcolleges met gelegenheid tot vragen of discussie en een vorm van zelfstudie. De colleges duren gemiddeld 2 tot 2,5 uur. De meeste cursussen vinden overdag plaats en door de week. Studiedagen vinden meestal op vrijdag of zaterdag plaats. HOVO biedt geen gecertificeerd onderwijs en leidt niet op voor een diploma.

  Het complete aanbod van cursussen, trainingen en lezingen vindt u via het overzicht met alle cursussen en leergangen.

 • Onderwijsniveau en toelatingseisen

  Het onderwijsniveau van HOVO is meestal algemeen inleidend en vergelijkbaar met dat van eerstejaarscolleges. We veronderstellen een algemene ontwikkeling bij de deelnemers, maar specifieke voorkennis is over het algemeen niet nodig – tenzij dit bij de cursusbeschrijving anders staat vermeld. HOVO kent geen toelatingseisen. Het aanbod is gericht op iedereen vanaf vijftig jaar, maar iedereen die zich aangesproken voelt door het aanbod is welkom. De programma's onder de noemer HOVO Extra zijn gericht op alle leeftijden. 

 • Zelfstudie en studiemateriaal

  U bepaalt zelf hoe diep u op de stof ingaat: HOVO kent geen studieverplichting, maar biedt wel de mogelijkheid tot verdieping. De hoeveelheid zelfstudie is meestal enkele uren per week. Bij sommige cursussen wordt een actievere inbreng gevraagd. Dit staat vermeld bij de onderwijsvorm en studiebelasting. Bij enkele cursussen hebt u de mogelijkheid om een toets te maken. Dit is niet verplicht. Omdat er geen tentamens zijn, is zelfstudie vrijwel nooit verplicht.

  Vaak is er een gedrukte reader beschikbaar die de docent heeft samengesteld of een door de docent geschreven syllabus. Deze ontvangt u bij het eerste college. Readers zijn in verhouding duurder dan syllabi vanwege auteursrecht; de kosten ervan zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Eventueel aanvullend digitaal studiemateriaal of presentaties worden overzichtelijk in uw eigen MijnHOVO-omgeving geplaatst. Mede vanwege het auteursrecht kunnen presentaties niet in alle gevallen beschikbaar worden gesteld. Verplichte of aanbevolen boeken dient u zelf aan te schaffen.

 • Beeld- of geluidsopnames maken tijdens de colleges

  Bij het maken van geluidsopnames en/of het filmen van onderwijsaangelegenheden (colleges) is voorafgaande toestemming vereist van de betreffende docent en/of andere sprekers (waaronder medecursisten). Ook na toestemming mogen de opnames alleen voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Het is niet toegestaan de beeld-/geluidsopname op welke wijze dan ook, bijvoorbeeld via social media, te verspreiden dan wel beschikbaar te stellen.

  Vanwege auteursrecht en privacywetgeving is het maken van opnames van online colleges niet toegestaan.  

 • Intellectuele eigendom

  De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal van HOVO berust bij de docent die het materiaal heeft gemaakt. Gebruik van het cursusmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

 • Deskundige docenten en inspirerend onderwijs

  Selectie, coaching en kwaliteitsbewaking
  Een goed cursusaanbod begint bij goede docenten. HOVO werkt samen met inspirerende, ervaren docenten die experts op hun vakgebied zijn en die goed op de hoogte zijn van de didactische en inhoudelijke wensen van de deelnemers. Docenten die voor het eerst college geven voor HOVO krijgen, na een zorgvuldige selectieprocedure, persoonlijke coaching vanuit HOVO Amsterdam. Docenten ontwikkelen hun eigen cursusaanbod bij HOVO.

  HOVO is onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dat betekent dat het onderwijs dat wordt aangeboden een academisch niveau heeft. Docenten stimuleren een zelfstandige leerhouding bij deelnemers. Dit betekent: ruimte voor eigen oordeelsvorming, (beperkte) discussie, kritische beschouwing en verdieping. HOVO biedt geen geaccrediteerd onderwijs en leidt niet op voor diploma’s.

  Meer informatie over de docenten bij HOVO vindt u op de docentenpagina’s.

 • De HOVO-programmacommissie

  De Vrije Universiteit Amsterdam bewaakt de kwaliteit van het onderwijs dat onder de noemer HOVO wordt aangeboden. Dit is de taak van de programmacommissie van HOVO. De HOVO-programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende faculteiten die zijn aangesteld door de VU.

  Leden programmacommissie
  prof. dr. Herman Verhoef (voorzitter), Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
  prof. dr. Mirjam Pijnappels, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
  prof. dr. Piet Mulders, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
  prof. dr. Arko Oderwald, Amsterdam Unversitair Medisch Centrum
  dr. Angela Roothaan, Faculteit der Geesteswetenschappen
  prof. dr. Richard Neerhof, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  drs. Carolien van Bergen, programmadirecteur HOVO Amsterdam
  drs. Agnes Glastra, directeur UCGB
  dr. Bob Baljet, voorzitter Stichting Vrienden HOVO-VU
  drs. Alma van Donk, Bureau Bestuurszaken VU

 • Evaluaties

  Alle cursussen worden geëvalueerd door de onafhankelijke dienst Onderwijsevaluatie, Toetskwaliteit en Institutional Research van de afdeling Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Indien de evaluatierapporten hiertoe aanleiding geven, worden waar mogelijk passende maatregelen getroffen. Het resultaat: uitstekende gemiddelde beoordelingen van ons aanbod door cursisten, van ruim een 4,7 op een schaal van 0-5 voor docenten en inhoud, en goede beoordelingen voor service en faciliteiten.

 • HOVO Nederland

  HOVO Amsterdam is lid van, de landelijke Vereniging van HOVO Nederland. Deze stelt de kwaliteitseisen vast waaraan een HOVO-instelling moet voldoen om de naam HOVO te mogen voeren en heeft een onderwijsvisie ontwikkeld voor HOVO.

 • Klachtenreglement

  Uiteraard streven wij ernaar u optimaal van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent over het onderwijs, de faciliteiten of onze dienstverlening. Komt u er met de docent niet uit wat betreft de inhoud, vorm of aanpak van de cursus die u volgt, of heeft u klachten over de faciliteiten van de VU of andere zaken, stuur uw klacht dan naar hovo@vu.nl.

  Wij streven ernaar uw klacht binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Als u samen met onze medewerkers niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u zich wenden tot opleidingsmanager drs. Carolien van Bergen (c.d.van.bergen@vu.nl). Mocht dit evenmin tot een acceptabele uitkomst leiden, dan wordt uw klacht, afhankelijk van de aard van de klacht in behandeling genomen door de Programmacommissie (met betrekking tot de inhoud, via voorzitter h.a.verhoef@vu.nl) of het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) (overige zaken, via directeur UCGB mevr. Agnes Glastra.

  Bij de beantwoording van uw klacht raadplegen wij het Regelingen Studenten Vrije Universiteit Amsterdam. Dit is weliswaar bedoeld voor studenten uit het reguliere onderwijs, maar kan in sommige gevallen een uitweg bieden bij kwesties rond HOVO.

   

Snel navigeren website HOVO Amsterdam

Heeft u vragen? Kijk dan eerst op de pagina Praktische informatie en contact. Daar vindt u veel antwoorden over bijvoorbeeld online onderwijs, MijnHOVO, aanmelden en plaatsen, annuleren, de VU campus enzovoorts.