Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderwijs voor professionals

Als professional wil je je graag blijven ontwikkelen. Dat vraagt de organisatie van je, maar dat wil je ook als mens. Daarom kies je voor een organisatie waar je samen met inspirerende docenten, topwetenschappers en medecursisten het beste uit jezelf naar boven haalt.

Het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) is een centrum voor opleidingen, cursussen, onderzoek en advies in het kader van leven lang ontwikkelen. UCGB bestaat uit de VU Lerarenacademie, LEARN Academy en HOVO Amsterdam. Voor het ontwikkelen van opleidingen en andere dienstverlening maakt het UCGB gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste inzichten op het gebied van pedagogiek en onderwijskunde. De klantvraag of ontwikkelingswens is daarbij leidend.

De VU Lerarenacademie biedt opleidingen, cursussen, advies en begeleiding voor (aankomende) leraren en andere professionals die werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo). Zowel in open inschrijving als maatwerk.

De LEARN Academy biedt dezelfde dienstverlening voor docenten en andere professionals in het hoger onderwijs (hbo en wo), waaronder de VU en de UvA.

De docenten, opleiders, coaches en adviseurs van VU Lerarenacademie en LEARN! Academy weten wat er leeft in de veranderende maatschappij en staan dicht bij de beroepspraktijk. Zij zijn daar zelf uit afkomstig of beschikken over expertise door praktijkgericht onderzoek.

HOVO Amsterdam biedt cursussen, leergangen, lezingen en studiedagen voor iedereen vanaf vijftig jaar die zin heeft in kennis en het leuk vindt om te blijven leren. Aan de studiedagen en lezingen kunnen deelnemers van alle leeftijden meedoen. Het aanbod is breed en omvat de thema’s kunst en architectuur, letteren en muziek, archeologie en (cultuur)geschiedenis, filosofie en religie, economie, sociale wetenschappen, psychologie, exacte vakken en medische wetenschap.

Kijk voor meer informatie op de websites:

Opleidingen Sport, Zorg en Veiligheid

De volgende opleidingen die in het verleden werden aangeboden via het UCGB zijn nu ondergebracht bij de Faculteit der Gedrag en Bewegingswetenschappen (FGB) en de UMC Academie. Zie aanbod hieronder.

  

Opleidingen Sport, Zorg en Veiligheid

 • Docentenopleiding Bewegingswetenschappen

  Ben jij een student aan de Master Human Movement Sciences en wil je straks graag een baan in het (hoger) onderwijs? Dan kun je je masterprogramma uitbreiden met de docentenopleiding Bewegingswetenschappen, waartoe ieder jaar een beperkt aantal studenten kan worden toegelaten. Deze opleiding omvat in totaal 30 EC, waarvan je 9 EC kunt onderbrengen in de keuzeruimte van je master-programma. In dat geval wordt je totale master-programma dus met 21 EC uitgebreid.

  Over de docentenopleiding
  Tijdens de docentenopleiding verwerf je de competenties die nodig zijn om als beginnend docent aan de slag te gaan. Na succesvolle afronding beschik je over de kennis, inzicht, vaardigheden en attituden die je in staat stellen om als docent te functioneren. Daarnaast leer je hoe je je taakuitvoering kritisch kunt evalueren en veranderen.

  Beroepsperspectief
  Reeds vele afgestudeerden zijn werkzaam als docent in het hoger beroepsonderwijs (HBO), onder meer aan de opleidingen Fysiotherapie en Lichamelijke opvoeding. Daar geven zij, afhankelijk van de richting, theorie- en vaardigheidslessen in vakken als anatomie, (inspannings)fysiologie, (sport)psychologie, gezondheidskunde, methodologie en bewegingsanalyse, begeleiden zij tutorgroepen en/of afstudeerstages en zijn zij actief betrokken bij onderwijsontwikkeling en coaching.

  Informatie en contact

  • Studiegids
  • Aanmelden (de uiterste datum om je aan te melden voor de groep die start in september 2021 is 24 mei 2021)

  Het maximale aantal deelnemers is 24.

  Voor vragen over de opleiding die binnen de Master Human Movement Sciences wordt verzorgd, kun je contact opnemen met Geert Buijtenweg, coördinator van de docentenopleiding BW.

  Deelnemers aan het woord

  Geregeld interviewen we onze deelnemers om hen te vragen naar hun ervaringen met de Docentenopleiding Bewegingswetenschappen.
  Waarom kozen zij voor deze opleiding, welke invloed had deze op hun loopbaan en welke tips geven zij mee aan toekomstige deelnemers?

  “Wat ik goed vond, is dat je meteen begint met stagelopen, hier leer je veel en kan je de theorie meteen toepassen in de praktijk.”
  - Marthe Heitbrink

  Lees het volledige interview
  “Ik was 25 toen ik begon met de opleiding. Dit was een zeer waardevolle aanvulling op de master Bewegingswetenschappen; in de docentenopleiding krijg je de skills die je op de werkvloer nodig hebt.”
  - Guus Rougoor

  Lees het volledige interview
  “Ik heb me vooral persoonlijk ontwikkeld, je werkt echt aan jezelf door steeds een beetje uit je comfortzone te treden. Je leert voor de klas te staan, hoe je inspeelt op moeilijke situaties en hoe je die onder controle houdt.”
  - Coen Scheperboer

  Lees het volledige interview
 • Opleiding Forensische Neuropsychologie & Neuropsychiatrie

  Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer de opleiding van start gaat. Zodra de opleiding van start gaat wordt dit via de social media kanalen bekend gemaakt. 


  De organisatie van opleiding en masterclass vanaf 1 januari in handen ligt van de vakgroep afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

  Ervaringen van deelnemers

  'Broodnodige breinkennis in de rechtbank'

  Diagnostiek en behandeling van ernstige delinquenten

  Op dit moment bestaat er wereldwijd geen opleiding voor neuropsychologische diagnostiek en behandeling binnen een forensische context. Met de postacademische opleiding Forensische Neuropsychologie en Neuropsychologie wil de VU Amsterdam dit gemis opvullen. Na afloop van de opleiding bent u in staat om het neuropsychologische en -psychiatrische perspectief mee te nemen in diagnostiek en behandeling van forensische patiënten. Zie ook Doel en resultaat hieronder.

  Terugdringen recidive

  De beveiliging van de maatschappij kan altijd beter en liefst leven we in een maatschappij zonder misdaad. Een juiste diagnose en behandeling van verdachten en veroordeelden draagt in hoge mate bij aan het bestrijden van misdaad omdat daarmee de kans op recidive wordt verminderd. Het ministerie van Justitie stelt zich ten doel het recidivepercentage terug te dringen, maar vooralsnog blijft het onverminderd hoog.

  Met het opsporen van neuropsychologische tekorten in een vroeg stadium kan een lang en vergeefs behandeltraject worden voorkomen: forensische patiënten met neuropsychologische schade worden beter herkend en komen minder vaak in de gevangenis. Zij hebben daarmee een grotere kans om de juiste zorg te krijgen. Dat draagt in hoge mate bij aan het bestrijden van misdaad en de kwaliteit van de rechtsspraak: betere plaatsing en behandeling leidt mogelijk tot afname van recidive.

  Van wetenschap naar praktijk

  U krijgt college van docenten die behoren tot de Nederlandse top op het gebied van neuropsychologie, psychiatrie en forensische psychologie. Zij verzorgen op de VU tien dagen colleges en workshops waarin de wetenschap wordt vertaald naar de beroepspraktijk via drie thema’s: fundamentele kennis, assessments en interventies.

  Opleidingsmanager

  Opleidingsmanager drs. Frank Jonker promoveert op gedragsproblemen na frontaalletsel, een veel voorkomend probleem in het forensische veld en is betrokken bij meerdere onderzoeksprojecten in het forensische werkveld.

  Voor wie?

  BIG-geregistreerde psychologen, psychiaters en PJ-rapporteurs die werkzaam zijn binnen gevangenissen en forensische-psychiatrische afdelingen of -centra. In uw werk bent u betrokken bij diagnostiek en behandeling van verdachten en veroordeelden met cognitieve stoornissen.

  Doel en resultaat

  Het doel van de opleiding is om de kennis van neurowetenschappen en neuropsychologie bij forensisch werkende professionals te vergroten. Hiermee wordt de kwaliteit van de rechtspraak verbeterd: forensische patiënten met neuropsychologische schade worden beter herkend en komen minder vaak in de gevangenis. Zij hebben daarmee een grotere kans om de juiste zorg te krijgen. Betere plaatsing en behandeling leidt mogelijk tot afname van recidive.

  Na afloop van de opleiding bent u in staat om het neuropsychologische en neuropsychiatrische perspectief in te nemen in diagnostiek en behandeling van ernstige delinquenten:

  • u hebt kennis vergaard over neuropsychologische functies en u kunt red flags voor hersenbeschadiging herkennen,
  • u kunt een neuropsychologisch rapport op waarde schatten,
  • u weet wanneer een neuropsychologisch rapport geïndiceerd is.

  Contact

  Voor informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:
  Dr. Frank Jonker
  E  f.a.jonker@vu.nl

 • Master Docent HGZO (hoger gezondheidszorgonderwijs)

  De hbo-master Docent HGZO (hoger gezondheidszorgonderwijs) leidt op tot een expertdocent die een brug kan slaan tussen onderwijs, onderwijskundig onderzoek, zorgpraktijk en zorginhoudelijk onderzoek. De opleiding is geschikt voor iedereen werkzaam in de sector zorg of welzijn en in het bezit van een diploma van een hbo-opleiding in zorg of welzijn. Daarnaast voor HGZO-docenten die hun onderwijscompetenties naar een hoger plan willen tillen. Meer informatie over de opleiding Master Docent HGZO

 • Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

  In de basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk ontwikkel je de competenties en vaardigheden om onderwijs te verzorgen voor de zorgpraktijk: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en je onderwijs up-to-date houden. Na afloop van de opleiding kun je didactisch handelen onderbouwen en bijdragen aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs. Meer informatie over de basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk.