Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Inschrijven en voorwaarden

Hieronder tref je het inschrijfformulier voor ons postacademisch onderwijsaanbod

Leuk dat je je bij ons komt ontwikkelen. Vul het formulier in om je in te schrijven. 

Korting
VU medewerkers, alumni van de VU en oud-deelnemers van opleidingen van de VU Academie voor Sociale Wetenschappen, VU Law Academy en het Zijlstra Center ontvangen een korting van €100,- bij het volgen van een School of Governance opleiding. 

Vragen of problemen bij het inschrijven?
Wij raden u aan om de nieuwe versies van Google Chrome of Mozilla Firefox als internetbrowser te gebruiken als u zich gaat inschrijven voor een opleiding. Mocht u problemen ondervinden met het inschrijven of hier vragen over hebben, dan kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 020 5987497.

Annulering door VU SoG
Indien blijkt dat voor een bepaalde PAO activiteit onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan de School of Governance besluiten de activiteit te annuleren. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht. Bij het annuleren van een PAO activiteit door de School of Governance heeft de cursist geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Wijzigingen
Hoewel het cursusaanbod met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt de VU School of Governance  het recht om wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is de VU SoG niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd.

Recht tot herstel door VU School of Governance
Indien er bij de inhoud of de organisatie van een cursus problemen zijn gerezen en de module is al geheel of gedeeltelijk afgerond, dan moet VU School of Governance in de gelegenheid worden gesteld om eventuele fouten of tekortkomingen te herstellen. Klachten dienen kenbaar worden gemaakt bij de coördinator postacademisch onderwijs.

Betaling
Nadat de cursus is gestart ontvangen cursisten een factuur voor de betaling. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten van de cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Indien betaling van cursusgeld uitblijft na de eerste herinnering brengt de VU School of Governance 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde cursusbedrag.

Verhindering

In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan de VU SoG wordt meegedeeld. Deze vervanger dient te voldoen aan het voor de cursus vereiste ingangsniveau. De oorspronkelijke aanmelder blijft in geval van vervanging het cursusgeld verschuldigd. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Indien een deelnemer tijdens de cursus om welke reden dan ook niet meer kan deelnemen, ontstaat geen recht op teruggave of op deelname aan een latere cursus.

Annulering door cursist
Annulering door een cursist moet via het volgende annuleringsformulier worden ingediend. Tot 5 weken voor aanvang van een PAO activiteit kan de activiteit kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen de 5 en 3 weken voor aanvang van wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Indien binnen 3 weken voor aanvang van de PAO activiteit wordt geannuleerd brengt de School of Governance het volledige bedrag in rekening.In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Wij stellen het op prijs indien u dit ruim van tevoren bij de organisatie waar u zich heeft ingeschreven laat weten via vulaw@vu.nl of VU.sog@vu.nl. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Indien een deelnemer tijdens de cursus om welke reden dan ook niet meer kan deelnemen, ontstaat geen recht op teruggave of op deelname bij een andere cursus.

Klachtenregeling
De School of Governance gaat serieus om met klachten van cursisten. Indien de cursist een klacht heeft over de inhoud van een opleiding van de School of Governance kan hij/zij daarover een klacht indienen ter attentie van de directeur SoG bij VU.sog@vu.nl. De cursist ontvangt binnen vijf werkdagen na ontvangst van dat bericht antwoord over de ontvangst en verdere afhandeling. Het indienen van een klacht over de inhoud van een PAO-opleiding schort de betalingsverplichting van de cursist niet op. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de cursist antwoord van de School of Governance op de vraag of de klacht wel of niet gegrond is. Is de cursist niet tevreden over de uitkomst, dan kan hij/zij officieel bezwaar maken. Dit bezwaar zal worden behandeld door een klachtencommissie, die bestaat uit de directeur van de School of Governance en een hoogleraar van de afdeling of vakgroep van de Vrije Universiteit waarbinnen de desbetreffende opleiding valt. Beide personen mogen niet bij de eerdere behandeling van de klacht betrokken zijn. Het bezwaar wordt behandeld binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend en tegen de uitslag staat geen verder beroep open.

Diploma of verklaring van deelname
Als een opleiding wordt afgesloten met een toets (examen, paper e.d.) waarbij een eindresultaat wordt vastgesteld, dan ontvangt de deelnemer een diploma van de opleiding als hij/zij de toets met voldoende resultaat heeft afgelegd en ook voldaan heeft aan de andere vooraf gestelde inhoudelijke voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma (minimum aanwezigheid, afleggen van deeltentamens, actieve deelname, inleveren werkstukken e.d.). In alle andere gevallen ontvangt de cursist een bewijs van deelname waarop vermeld staat bij welke bijeenkomsten de cursist aanwezig is geweest. Op het bewijs van deelname wordt geen melding gemaakt van de resultaten van tussentoetsen, (deel)tentamens of werkstukken.

Contact en meer informatie

Praktische vragen

Neem contact op met Bureaumanager Brigitte Schouten via VU.sog@vu.nl. Of bel ons op: 020-5987497 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Deze opleiding incompany volgen?

Deze opleiding kan ook op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, e.de.bruin@vu.nl, 020-5982252.

Volg de VU School of Governance op social media

Contactpersoon